Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU THUOC LAM SANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53657 văn bản

1

Thông tư 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

29/2018/TT-BYT,Thông tư 29 2018,Bộ Y tế,Thử thuốc trên lâm sàng ,Nghiên cứu thử thuốc lâm sàng,Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2018/TT-BYT

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

2

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và các cơ quan, đơn vị làm việc vào buổi sáng thứ bảy 1. Các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực. 2. Bộ phận tiếp nhận

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

3

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

sáng ngày thứ bảy hàng tuần 1. Tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương sau đây: a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

4

Quyết định 2577/QĐ-HDSK năm 2016 về công nhận sáng kiến cấp tỉnh Lâm Đồng

cấp tỉnh năm 2016 cho 55 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo). Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

5

Quyết định 141/QĐ-K2ĐT năm 2015 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sànglâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu” do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

141/QD-K2DT,Quyết định 141,Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo,Thử nghiệm lâm sàng,Nghiên cứu thử thuốc lâm sàng,Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

6

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế

4 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

7

Thông tư 22/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

- Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. Điều 3. Trách nhiệm thi hành Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

8

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành

về việc ban hành Quy chế xét tặng Bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tập thể, cá nhân có liên quan

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

9

Quyết định 3780/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3780/QD-BYT,Quyết định 3780 2019,Bộ Y tế,Lâm sàng,Tiêu chuẩn lâm sàng,Thử thuốc trên lâm sàng ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3780/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

10

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về chuyển hạt kiểm lâm vườn quốc gia Núi Chúa trực thuộc Chi cục kiểm lâm sang trực thuộc vườn quốc gia Núi Chúa và hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phước Bình trực thuộc Chi cục kiểm lâm sang trực thuộc vườn quốc gia Phước Bình do tỉnh Ninh Thuận ban hành

--------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN HẠT KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA TRỰC THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM SANG TRỰC THUỘC VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA VÀ HẠT KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH TRỰC THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM SANG TRỰC

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

11

Kế hoạch 3821/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

thành phố; căn cứ vào quy mô kinh doanh (doanh thu, số lượng lao động, có nhiều địa điểm kinh doanh) của hộ kinh doanh từ đó sàng lọc, lựa chọn danh sách hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ chuyển đổi gửi danh sách cho Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. - Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, khuyến khích các hộ

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

12

Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BTC

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

13

Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

14

Thông tư 03/2012/TT-BYT hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng do Bộ Y tế ban hành

03/2012/TT-BYT,Thông tư 03 2012,Bộ Y tế,Thử thuốc trên lâm sàng ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 02/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

15

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do thành phố Hà Nội ban hành

tục hành chính 1. Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, bao gồm: a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

16

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2014 chuyển Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng từ trực thuộc Sở xây dựng sang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG TỪ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG SANG TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

17

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025

trong việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần được triển khai cụ thể tại địa phương. Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 kèm theo Quyết định số 740/QĐ-UBND; triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

18

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

19

Quyết định 2025/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

20

Quyết định 2448/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định sáng kiến và xét, công nhận sáng kiến của Tổng cục Hải quan

- phụ trách công tác Tổng hợp, đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế và Viện nghiên cứu Hải quan + Ủy viên Thư ký là đại diện công chức trực tiếp làm công tác Thi đua - khen thưởng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ. Các đơn vị không có tài khoản và con dấu riêng nêu trên, có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để xét, kiến nghị công nhận sáng kiến cơ sở,

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254