Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU LIEN TICH 32-TT-LB 1964 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-78 trong 78 văn bản

61

Thông tư liên tịch 10/2001/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM sửa đổi chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1955-1964. 2. Điều kiện: Thanh niên xung phong được xét hưởng trợ cấp một lần quy định cụ thể tại đoạn 2 điểm 2.2 mục 2 Phần I Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM: "Người bị ốm đau kéo dài, không còn khả năng lao động, gia đình thuộc diện hộ xóa đói giảm nghèo ở địa phương thì được xét hưởng

Ban hành: 31/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

62

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

hoàn cảnh sau đây: - Người bị ốm đau kéo dài (là người mắc các bệnh phải nghỉ việc để chữa bệnh dài ngày theo danh mục được qui định tại Thông tư số 33/TT-LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế và Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam). - Người không còn khả năng lao động (nam 60 tuổi trở lên, nữ 55 tuổi trở lên tính theo năm dương lịch hoặc

Ban hành: 09/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

63

Thông tư liên bộ 176-A-NT-BĐ năm 1964 về thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm và bưu kiện do Liên bộ Bộ Ngoại thương và Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh ban hành.

176-A-NT-BD,Thông tư liên tịch 176-A-NT-BD 1964,Bộ Ngoại thương,Tổng cục Bưu điện và Truyền th,Thủ tục xuất nhập khẩu,Bưu phẩm bưu kiện,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ NGOẠI THƯƠNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

64

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ -

36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 36 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

65

Thông tư liên tịch 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ tài chính cùng ban hành

191/2005/TTLT/BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 191 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Đối tượng chưa được hưởng chính sách,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH *******

Ban hành: 07/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

66

Thông tư liên tịch 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 102/2004/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

79/2004/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 79 2004,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NỘI VỤ;BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

67

Thông tư liên bộ 09-TT-TĐ-NLND năm 1964 về việc cho vay đối với các hợp tác xã nuôi thủy sản nước lợ và nước mặn do Ngân hàng nhà nước và Tổng cục Thuỷ sản ban hành.

09-TT-TD-NLND,Thông tư liên tịch 09-TT-TD-NLND 1964,Ngân hàng Nhà nước,Tổng cục Thuỷ sản,Cho vay,Hợp tác xã,Hợp tác xã nuôi thủy sản,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng TỔNG CỤC THUỶ SẢN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

68

Thông tư liên bộ 8-LB/BĐ-NgT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Ngoại thương ban hành

8-LB/BD-NgT,Thông tư liên tịch 8-LB 1981,Bộ Ngoại thương,Tổng cục Bưu điện,Quy định trách nhiệm,Ngành bưu điện,Ngành ngoại thương,Thủ tục xuất nhập khẩu,Bưu phẩm bưu kiện,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

69

Thông tư liên tịch 1699/2001/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2001/NĐ-CP thi hành Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan chuyển sang quân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh xã hội- Bộ Tài chính ban

thực hiện như quy định tại tiết a điểm 3, Mục IV Thông tư số 29/LB-TT ngày 2/11/1995 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Quốc phòng - Nội vụ; điểm 1 và tiết a điểm 2, mục I Thông tư số 05/2000/TT-TL-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 18/2/2000 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an. Ví dụ 2: Đồng chí Hoàng

Ban hành: 19/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

70

Thông tư liên bộ 1007-QĐ/LB năm 1967 ấn định khoản phụ phí tạm thời (ngoài cước phí vận chuyển) đối với hàng hóa vận chuyển trong thời chiến do Ủy ban vật giá Nhà nước - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

1007-QD/LB,Thông tư liên tịch 1007-QD 1967,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Uỷ ban Vật giá Nhà nước,Ấn định khoản phụ phí tạm thời,Hàng hóa vận chuyển trong thời chiến,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG

Ban hành: 22/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

71

Thông tư liên bộ 01-LB năm 1966 quy định các chế độ sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sản xuất, sửa chữa các loại súng đạn thể thao quốc phòng do Bộ Công An - Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao ban hành

01-LB,Thông tư liên tịch 01-LB 1966,Bộ Công An,Uỷ ban Thể dục Thể thao,Chế độ,Súng đạn thể thao quốc phòng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN-UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-LB

Ban hành: 19/03/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

72

Thông tư liên bộ 104-LB/QP năm 1965 giải thích và hướng dẫn thi hành Điều lệ tạm thời về chế độ đãi ngộ quân nhân trong khi ốm đau, bị thương, mất sức lao động, về hưu hoặc chết; nữ quân nhân khi có thai và khi đẻ; quân nhân dự bị, dân quân, tự vệ ốm đau, bị thương hoặc chết trong khi làm nhiệm vụ quân sự do Liên bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ

104-LB/QP,Thông tư liên tịch 104-LB 1965,Bộ Công An,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Chế độ đãi ngộ quân nhân,Chế độ đãi ngộ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG BỘ CÔNG AN - BỘ NỘI VỤ ****** Số: 104-LB/QP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

73

Thông tư liên tịch 14-TTLB/BĐ/YT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc kiểm dịch và xử lý vệ sinh các bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Y tế ban hành

có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế thông tư liên bộ Y tế - Bưu điện số 7-LB/BĐ/YT ngày 28 tháng 3 năm 1962 về kiểm dịch bưu phẩm, bưu kiện và thông tư số 8-LB/BĐ/YT ngày 7/4/1964 bổ sung thông tư 7 nói trên. Hoàng Đình Cầu (Đã ký) Trương Văn Thoan (Đã ký)

Ban hành: 27/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

74

Thông tư liên bộ 17-LB-NV-VH năm 1963 hướng dẫn Chỉ thị 23-TTg về việc sửa đổi và đặt tên phố, vườn hoa, quảng trường, tên xã, thôn và thị trấn do Bộ Nội vụ - Bộ Văn hóa ban hành

17-LB-NV-VH,Thông tư liên tịch 17-LB-NV-VH 1963,Bộ Nội vụ,Bộ Văn hoá,Sửa đổi,Đổi tên xã,Đặt tên phố,Sửa đổi tên phố,Đặt tên vườn hoa,Sửa đổi tên vườn hoa,Tên quảng trường,Tên xã thôn thị trấn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ-BỘ VĂN HOÁ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự

Ban hành: 02/08/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

75

Thông tư liên bộ 8-TTLB năm 1986 sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý do Bộ Y tế - Bô Tài chính ban hành

tế - Tài chính quy định lại mức chi bình quân giường bệnh/năm đối với các bệnh viện huyện, tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương do ngành Y tế và các ngành khác quản lý (trước đây quy định tại Thông tư số 21-TT/LB ngày 22-7-1985 của liên Bộ như sau: I. ĐỊNH MỨC CHI THƯỜNG XUYÊN. 1. Định mức chi bình quân giường

Ban hành: 14/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

76

Thông tư liên bộ 14-GD-TCĐ/TT5 năm 1973 hướng dẫn một số chế độ về giáo viên chuyên trách bổ túc văn hoá trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường do Bộ Giáo dục - Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

14-GD-TCD/TT5,Thông tư liên tịch 14-GD-TCD 1973,Bộ Giáo dục,Tổng Công đoàn Việt Nam,Chế độ,Giáo viên chuyên trách,Giáo viên chuyên trách bổ túc văn hóa,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC-TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

77

Thông tư liên bộ 51-TTLB năm 1970 tăng cường công tác quản lý đời sống những người về hưu, mất sức lao động cư trú ở các nông trường do Bộ Nông trường - Bộ Nội vụ cùng ban hành

cấp tiền bồi dưỡng, thanh toán các đơn thuốc cho anh chị em ốm đau theo đúng quy định của Thông tư liên Bộ Y tế - Tài chính – Nội vụ số 25-TT/LB ngày 12-8-1969 và Thông số 18-TTKV ngày 28-3-1970 của Bộ Nông trường về việc chữa bệnh, khám bệnh cho cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu và mất sức lao động, nhất là đối với những nông

Ban hành: 30/10/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

78

Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1976 quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

08/TTLB,Thông tư liên tịch 08 1976,Bộ Thương binh và Xã hội,Bộ Y tế,Tổng Công đoàn Việt Nam,Chế độ đãi ngộ cán bộ,Chế độ đãi ngộ công nhân viên,Chế độ đãi ngộ,Bệnh nghề nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ-TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ******** VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146