Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU LIEN TICH 32-TT-LB 1964 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 78 văn bản

21

Thông tư liên bộ 38-TT/LB năm 1982 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt nam theo Quyết định 146-HĐBT do Bộ tài chính -Tống cục hàng không dân Dụng ban hành

38-TT/LB,Thông tư liên tịch 38-TT 1982,Bộ Tài chính,Tổng cục Hàng không dân dụng V,Phân phối lợi nhuận,Tổng cục Hàng không dân dụng,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

22

Thông tư liên bộ 37-TT-LB năm 1964 quy định chế độ tạm thời về việc xét cấp học bổng cho sinh viên, học sinh miền Bắc ở các trường lớp đại học, trung học chuyên nghiệp và các trường lớp sơ cấp chuyên nghiệp, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục - Bộ Tài chính ban hành

37-TT-LB,Thông tư liên tịch 37-TT-LB 1964,Bộ Giáo dục,Bộ Tài chính,Cấp học bổng,Học sinh sinh viên miền Bắc,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC-BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-TT-LB

Ban hành: 30/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

23

Thông tư liên bộ 20-LB-TT năm 1964 về việc tăng cường cán bộ cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các Sở, Ty Y tế và quy định nhiệm vụ cụ thể của những cán bộ ấy do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

20-LB-TT, Thông tư liên tịch 20-LB-TT, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Tăng cường cán bộ, Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Bộ máy hành chính, Thể thao- Y tế BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-LB-TT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 1964 THÔNG TƯ

Ban hành: 30/06/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

24

Thông tư liên bộ 02-TT-LB năm 1964 hướng dẫn Chỉ thị 17-TTg về việc phân công giữa hai ngành nội thương và lâm nghiệp trong việc phân phối gỗ và các hàng lâm sản khác do Bộ Nội thương - Tổng cục lâm nghiệp ban hành

02-TT-LB,Thông tư liên tịch 02-TT-LB 1964,Bộ Nội thương,Tổng cục Lâm nghiệp,Phân công nhiệm vụ,Ngành nội thương,Ngành lâm nghiệp,Phân phối gỗ,Phân phối hàng lâm sản,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP-BỘ NỘI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập -

Ban hành: 25/06/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

25

Thông tư liên bộ 10-TT-LB năm 1964 quy định tạm thời việc thanh toán với ngân sách Nhà nước số thuế nông nghiệp thu bằng thóc và bằng các loại lương thực khác do Bộ Tài Chính - Tổng cục lương thực ban hành

10-TT-LB,Thông tư liên tịch 10-TT-LB 1964,Bộ Tài chính,Tổng Cục lương thực,Quy định tạm thời,Thanh toán,Ngân sách Nhà nước,Thuế Nông nghiệp,Thuế nông nghiệp thu bằng thóc,Thuế nông nghiệp thu bằng lương thực,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC LƯƠNG THỰC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG

Ban hành: 04/05/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

26

Thông tư liên bộ 02-TT-LB năm 1964 hướng dẫn Quyết định 62-CP về chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường đối với đại biểu Hội đồng nhân dân khi đi họp và trong thời gian họp Hội đồng nhân dân do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

02-TT-LB,Thông tư liên tịch 02-TT-LB 1964,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Cấp phí đi đường,Phí đi đường,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/01/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

27

Thông tư liên bộ 01-TT-LB năm 1964 thanh toán tiền mua, bán thóc và các loại lương thực khác của thuế nông nghiệp với ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính - Tổng cục lương thực ban hành

01-TT-LB,Thông tư liên tịch 01-TT-LB 1964,Bộ Tài chính,Tổng Cục lương thực,Thanh toán tiền mua bán thóc,Thuế Nông nghiệp,Ngân sách Nhà nước,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC LƯƠNG THỰC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/01/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

28

Thông tư liên bộ 02-TT/LB năm 1980 hướng dẫn biện pháp xử lý đối với người trong tuổi lao động, có sức lao động, không chịu lao động do Bộ lao động -Bộ Nội vụ ban hành

02-TT/LB,Thông tư liên tịch 02-TT 1980,Bộ Lao động,Bộ Nội vụ,Xử lý,Người có sức không chịu lao động,Người không chịu lao động,Người trong tuổi lao động,Lao động - Tiền lương,Vi phạm hành chính BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

29

Thông tư liên bộ 2-TT/LB năm 1975 về việc chỉ đạo công tác vệ sinh phòng bệnh trong cuộc vận động xây dựng nếp sống mới do Bộ Y tế và bộ Văn hoá ban hành

2-TT/LB,Thông tư liên tịch 2-TT 1975,Bộ Văn hoá,Bộ Y tế,Công tác vệ sinh phòng bệnh,Cuộc vận động xây dựng nếp sống mới,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ - BỘ Y TẾ ****** VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-TT/LB

Ban hành: 14/01/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

30

Thông tư liên bộ 85-TT/LB năm 1972 về việc thành lập Liên hiệp xã vận tải do Liên hiệp xã tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp trung ương - Bộ Giao thông vận tải ban hành

85-TT/LB,Thông tư liên tịch 85-TT 1972,Bộ Giao thông vận tải,Thành lập,Liên hiệp xã vận tải,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-LIÊN HIỆP XÃ TIỂU CÔNG NGHIỆPVÀ THỦ CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/06/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

31

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

b Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 32/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 4 Mục 1 Chương II Thông tư liên tịch này được tính bằng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu. Khi tính bình quân tiền lương tháng, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

32

Thông tư 16-TT-LB năm 1964 về việc nộp kinh phí bảo hiểm xã hội và trả các khoản trợ cấp hưu trí, trợ cấp thôi việc vì tai nạn lao động, vì mất sức lao động, trợ cấp chôn cất và tiền tuất do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước - Tổng công đoàn ban hành

16-TT-LB,Thông tư liên tịch 16-TT-LB 1964,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Tổng Công đoàn Việt Nam,Nộp kinh phí,Bảo hiểm xã hội,Tai nạn lao động,Mất sức lao động,Trợ cấp chôn cất,Tiền tuất,Trả trợ cấp hưu trí,Trợ cấp hưu trí,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ

Ban hành: 06/06/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

33

Thông tư liên bộ 06-TT/LB năm 1973 về việc cải tiến chế độ sinh hoạt phí của thương binh nặng ở các trại an dưỡng, và chế độ đối với thương binh, bệnh binh gái do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

06-TT/LB,Thông tư liên tịch 06-TT 1973,Bộ Nội vụ,Cải tiến chế độ sinh hoạt phí,Thương binh nặng,Trại an dưỡng,Chế độ đối với thương binh gái,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/07/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

34

Thông tư liên bộ 20-TT-LB năm 1972 hướng dẫn về chế độ đãi ngộ dân quân tự vệ, quân nhân dự bị trong huấn luyện quân sự, chiến đấu và phục vụ chiến đấu do Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

20-TT-LB,Thông tư liên tịch 20-TT-LB 1972,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ đãi ngộ,Dân quân tự vệ,Quân nhân dự bị,Huấn luyện quân sự,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/12/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

35

Thông tư liên tịch 13-TT/LB năm 1966 giải thích và hướng dẫn thi hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước do Bộ Lao động- Bộ Nội vụ ban hành

13-TT/LB,Thông tư liên tịch 13-TT 1966,Bộ Lao động,Bộ Nội vụ,Điều lệ,Kỷ luật lao động,Xí nghiệp Nhà nước,Cơ quan nhà nước,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LB/TT

Ban hành: 30/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

36

Thông tư liên bộ 07-LB/TT năm 1971 hướng dẫn quản lý thu chi nhà trẻ của các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước do Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em - Bộ Tài chính ban hành

07-LB/TT,Thông tư liên tịch 07-LB 1971,Bộ Tài chính,Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em,Quản lý thu chi,Thu chi nhà trẻ,Cơ quan nhà nước,Xí nghiệp Nhà nước,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM TRUNG ƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập -

Ban hành: 13/11/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

37

Thông tư liên bộ 03-TT/LB năm 1971 về việc cho vay vốn đối với các tổ chức lao động sản xuất ở các trường đại học và trung học chuyên nghiệp do Ngân hàng Nhà nước - Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp ban hành

03-TT/LB,Thông tư liên tịch 03-TT 1971,Bộ Đại học và Trung học chuyên,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức lao động sản xuất,Vay vốn,Trường Đại học,Trung học chuyên nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Giáo dục NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc

Ban hành: 23/08/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

38

Thông tư liên bộ 03-TT-LB năm 1965 thi hành miễn giảm thuế sát sinh ở miền núi do Bộ Tài chính - Ủy ban dân tộc ban hành

03-TT-LB,Thông tư liên tịch 03-TT-LB 1965,Bộ Tài chính,Uỷ ban Dân tộc,Miễn giảm thuế,Thuế sát sinh,Miền núi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN DÂN TỘC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-TT-LB

Ban hành: 21/01/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

39

Thông tư liên bộ 33-LB/TT năm 1970 hướng dẫn tổ chức y tế phục vụ các đội chủ lực làm công tác thủy lực dài ngày ở các địa phương do Bộ Y tế - Bộ Thủy lợi ban hành

33-LB/TT,Thông tư liên tịch 33-LB 1970,Bộ Thuỷ lợi,Bộ Y tế,Tổ chức y tế,Đội chủ lực làm thủy lực,Thể thao - Y tế BỘ THUỶ LỢI-BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-LB/TT Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm

Ban hành: 20/07/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

40

Thông tư liên bộ 157-TT/LB năm 1968 hướng dẫn Quyết định 104-CP về việc sửa đổi chế độ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học chuyên nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành

157-TT/LB,Thông tư liên tịch 157-TT 1968,Bộ Đại học và Trung học chuyên,Bộ Tài chính,Sửa đổi chế độ học bổng,Học sinh Sinh viên,Giáo dục BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP - BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ****** Số

Ban hành: 09/08/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56