Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THONG TU LIEN TICH 32-TT-LB 1964 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-15 trong 15 công văn

1

Công văn 1964/LĐTBXH-KHTC xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1964/LDTBXH-KHTC,Công văn 1964 2011,Bộ Lao động - Thương binh và X,Xây dựng kế hoạch,Phát triển kinh tế - xã hội ,Xây dựng - Đô thị BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

2

Công văn 1964/BHXH-CĐBHXH hưởng trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định 613/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động được xét hưởng tiếp. Căn cứ Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và văn bản số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định 613/QĐ-TTg nêu trên, BHXH/TP yêu cầu BHXH quận (huyện) triển khai thực hiện như

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2010

3

Công văn 145/TLĐ năm 2015 giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

bản hướng dẫn, chỉ đạo để giải quyết dứt điểm những vướng mắc nêu trên. Nơi nhận: - Như trên; - Các đ/c TT ĐCT (để b/c); - Lưu VT, Ban QHLĐ. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Đức Chính PHỤ LỤC 12 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

4

Công văn 3305/BYT-TT-KT năm 2016 gửi biểu mẫu xét tặng “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu ” lần thứ 12 do Bộ Y tế ban hành

trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo); - Lưu: VT, TT-KT. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Nguyễn Đình Anh PHỤ LỤC MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU ” (Ban hành kèm

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

5

Công văn 80/BNN-TCCB báo cáo bổ sung thực hiện Nghị quyết 35/2009/QH12 và 50/2010/QH12 về nội dung liên quan đến giáo dục đại học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Điều lệ trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), Điều lệ trường cao đẳng (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

6

Công văn 1203/UBND-KT năm 2020 về công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu xây dựng hoàn thành năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành

huyện, thị xã; - Các Chủ đầu trực thuộc Thành phố. Thực hiện Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

7

Công văn 18486/BTC-KBNN triển khai Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) do Bộ Tài chính ban hành

thuộc, phục vụ yêu cầu quản lý của các Bộ, ngành. Để triển khai áp dụng hệ thống TABMIS trong việc chấp hành ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách, Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

8

Công văn 757/ĐKVN-VAR năm 2018 về báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

30/10/2009 “quy định niên hạn sử dụng đối với ô tô chở hàng và ô tô chở người” và Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 “quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”; sau khi rà soát xe sắp hết niên hạn và qua báo cáo của các Trung tâm, đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

9

Công văn 96/TCDS-KHTC năm 2016 về hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/TCDS-KHTC V/v hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh,

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

10

Công văn 77/TCDS-KHTC hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

77/TCDS-KHTC,Công văn 77 2012,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Mẫu phiếu thu thập thông tin,Báo cáo thống kê,Ngành dân số kế hoạch hóa gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

11

Công văn về việc hướng dẫn giải quyết lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác

lao động và một số chế độ khác, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh lương hưu theo Thông tư số 06/TT-LB ngày 4-2-1994 đối với lực lượng công an và cơ yếu: a. Đối với công an nhân dân: Theo quy định tại Quyết định 47/CP ngày 21-2-1975 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

Ban hành: 05/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Công văn 5123/BHXH-CSXH năm 2014 về tổng hợp vướng mắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

định số 52/2013/QĐ-TTg quy định: “Số năm được tính trợ cấp là thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí”, tuy nhiên, tại Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB ngày 14/11/2014 có nêu thời gian được tính hưởng được quy định tại các văn bản trong đó có Thông tư liên tịch số

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

13

Công văn 4015/UBND-VX hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

TT.GDTX, phòng trực thuộc. Xét công nhận trước ngày 31/3, riêng ngành GDĐT trước ngày 31/7. 300.000 đ từ KP khen thưởng của huyện, sở, ban ngành tỉnh Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh - Chọn trong số cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc 3 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở;

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

14

Công văn 2045/LĐTBXH-KHTC về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, tiếp theo công văn số 1964/LĐTBXH-KHTC ngày 21/6/2011 về xây dựng

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2011

15

Công văn 7039/QLD-GT bổ sung hồ sơ công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 5) do Cục Quản lý dược ban hành

V/v bổ sung hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc (Đợt 5) Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công bố thuốc biệt dược gốc Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56