Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THONG TU 55 QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165 công văn

1

Công văn 55/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

cho toàn thể công chức, viên chức từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. d) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại cho công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành. 2. Về xây dựng, ban hành văn bản a) Xây dựng, ban hành và sửa đổi, bổ sung văn bản Căn cứ vào các văn bản quy phạm

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

2

Công văn 4129/VPCP-HC hướng dẫn Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

cấp, bậc quân hàm trước tên người ký, trừ những văn bản thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. 3. Về mẫu chữ soạn thảo văn bản (Phụ lục IV): Việc sử dụng các phông chữ .VnTime và .VnTimeH trong Thông tư 55 chỉ mang tính chất minh họa. Căn cứ khoản 3 và khoản 4 mục I của Thông tư 55, văn bản được soạn thảo trên máy

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

3

Công văn 5028/TCT-CS thực hiện Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bộ Tài chính đang nghiên cứu trình Chính phủ Nghị định hướng thi hành Nghị quyết, đồng thời đang nghiên cứu soạn thảo, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến năm 2020. Trong thời gian chưa có Nghị địnhThông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

4

Công văn 4024/BYT-KH-TC năm 2015 về góp ý dự thảo Luật Quy hoạch do Bộ Y tế ban hành

Bộ Y tế nhận được văn bản số 910/BKHĐT-QLQH ngày 12/2/2015 về việc góp ý dự thảo Luật Quy hoạch. Bộ Y tế có ý kiến như sau: I. Về việc thực hiện công tác Quy hoạch trong ngành y tế: A. Hệ thống hóa hệ thống Quy hoạch của Ngành y tế: Theo quy định hiện hành, Bộ Y tế đã trình, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch sau đây: 1.

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

5

Công văn 3260/BNN-PC thẩm định dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn về phương pháp tính giá và trình tự, thủ tục lập phương án giá sản phẩm giống gốc vật nuôi theo phương thức đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

pháp luật Nội dung của dự thảo văn bản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn và phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan. 3. Về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản Vềbản, đơn vị chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục soạn thảo theo quy định. Trong quá trình soạn

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

6

Công văn số 248/CP-PC ngày 23/02/2004 của Chính phủ về việc đôn đốc soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật

quan chủ trì soạn thảo phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 4. Từ nay, trong quá trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự án luật, pháp lệnh, các ban soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và lĩnh hội những tưởng chỉ đạo trong việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết và hướng

Ban hành: 23/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

7

Công văn 5407/BYT-BH năm 2016 xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế do Bộ Y tế ban hành

tháng 7 năm 2016 Kính gửi:……………………………………………………….. Thực hiện Quyết định số 3090/QĐ-BYT ngày 18/8/2014 về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

8

Công văn 1585/BTP-VDCXDPL năm 2015 về văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ pháp ban hành

26. Thông tư quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. BỘ QUỐC PHÒNG: 08 văn bản (01 nghị định, 03 thông tư, 04 thông tư liên tịch) 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

9

Công văn 2797/BTP-VĐCXDPL năm 2015 về văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ pháp ban hành

dung của văn bản). BLĐTBXH 48. Thông tư quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Đang soạn thảo Đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải công

Ban hành: 04/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

10

Công văn 4906/BTP-VP về áp dụng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong cơ quan Bộ pháp do Bộ pháp ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2011 (thay thế phần quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản tại Thông tư liên tịch số

Ban hành: 18/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

11

Công văn 379/BTP-VĐCXDPL năm 2015 về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ pháp ban hành

Đã trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. BNNPTNT 14. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa Đang soạn thảo Đang soạn thảo dự thảo Thông tư BNNPTNT và BTNMT 15. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

12

Công văn 7676/BCT-XNK năm 2016 về tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

phủ, VCCI và các doanh nghiệp. Như được phản ánh tại Phụ lục kèm theo, các bên liên quan đã không thể thống nhất được việc Thông tư 20 là điều kiện đầu kinh doanh hay là thủ tục hành chính. Riêng với ý (3), Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản khẳng định Thông tư 20 không vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. III. GIẢI TRÌNH

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

13

Công văn 382/BTP-VĐCXDPL năm 2016 về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ pháp ban hành

Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Đang soạn thảo Bộ đề nghị chờ Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản quy định chi tiết luật này có hiệu lực ) 9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

14

Công văn số 2635/BVHTTDL-TCTDTT về tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

, Trường nghiệp vụ TDTT). - Đánh giá xu thế phát triển thành tích thể thao của Việt Nam (theo môn chuyên sâu) và hệ thống tuyển chọn và đào tạo vận động viên của tỉnh, thành, ngành (theo môn chuyên sâu). - Kinh nghiệm của bản thân trong công tác huấn luyện. 5.2.3. Môn tin học:  nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS,

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

15

Công văn 7117/BYT-KH-TC năm 2016 hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 37 cho đến khi Bộ Y tế ban hành Quyết định tương đương. 9. Hướng dẫn việc áp dụng giá trong một số trường hợp cụ thể: a) Đối với dịch vụ “Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring”: do sơ xuất trong quá trình soạn thảo nên Thông tư 37 chưa quy định giá của dịch vụ này. Vì vậy, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục áp

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

16

Công văn 5342/BTP-VĐCXDPL năm 2014 xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Bộ pháp

nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Đã trình Đã trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. BNN&PTNT 15. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa Đang soạn thảo Đang soạn

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

17

Công văn 568/BXD-KHCN chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ ngành Xây dựng năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

chức hội thảo Khoa học công nghệ ngành XD năm 2012 vào ngày 28/6/2012. Ban Tổ chức Hội thảo đã được thành lập theo Quyết định số 324/QĐ-BXD ngày 6/4/2012. Để triển khai Hội thảo trên, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị thực hiện các công việc theo kế hoạch tổng thể (như phụ lục 1 đính kèm văn bản này); Đồng thời nhằm phân tích, đánh giá toàn diện

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

18

Công văn 4218/BTP-VĐCXDPL năm 2016 trả lời về quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP do Bộ pháp ban hành

luật của cơ quan nhà nước cấp trên như: nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ. Về xác định hình thức của một số văn bản cụ thể do HĐND, UBND cấp huyện ban hành: - Đối với quyết định quy định tổ chức bộ

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

19

Công văn 537/BHXH-CST năm 2016 về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế quý II/2016 do Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách KCB ban đầu vào các cơ sở y tế cho các nhóm đối tượng trong quý II năm 2016 (theo danh sách đính kèm). Yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận, huyện và Phòng Cấp sổ, thẻ truy cập vào trang web www.bhxhtphcm.gov.vn hoặc trên đường truyền FTP thông báo cho các đơn vị, các đại lý xã, phường để thực

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

20

Công văn 1004/BNN-CN năm 2014 góp ý kiến dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2014-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thỏa đáng. Để chăn nuôi nông hộ nâng cao được hiệu quả chăn nuôi, giảm thiểu tổn thương khi chúng ta tham gia hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới, rất cần có một chính sách của Nhà nước tạo nguồn lực hỗ trợ và làm đòn bẩy cho phương thức chăn nuôi này trong thời gian nhất định. Thực hiện Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản quy

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status