Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 04 2010 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-15 trong 15 văn bản

2

Thông tư 04/2010/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành

04/2010/TT-TTCP,Thông tư 04 2010,Thanh tra Chính phủ,Quy trình xử lý,Đơn khiếu nại đơn tố cáo,Đơn phản ánh kiến nghị ,Thủ tục Tố tụng THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/TT-TTCP Hà

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2010

3

Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

04/2010/TT-BVHTTDL,Thông tư 04 2010,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Di sản văn hóa phi vật thể,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/TT-BVHTTDL

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

4

Thông tư 04/2010/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2010/TT-BKHCN,Thông tư 04 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hướng dẫn,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động chuyển giao công nghệ,Sở hữu trí tuệ,Vi phạm hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

5

Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

04/2010/TT-BXD,Thông tư 04 2010,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Lập chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

6

Thông tư 04/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

04/2010/TT-BNV,Thông tư 04 2010,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Ban Tôn giáo,Tổ chức và biên chế,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TT-BNV

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

7

Thông tư 04/2010/TT-BYT hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng do Bộ Y tế ban hành

04/2010/TT-BYT,Thông tư 04 2010,Bộ Y tế,Hướng dẫn,Lấy mẫu thuốc,Xác định chất lượng,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2010

8

Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi kèm theo Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT và được sửa đổi tại Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT, Quyết định 70/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

04/2010/TT-BGDDT,Thông tư 04 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi,Quy chế thi chọn học sinh giỏi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

9

Thông tư 04/2010/TT-NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/2010/TT-NHNN,Thông tư 04 2010,Ngân hàng Nhà nước,Sáp nhập tổ chức tín dụng,Hợp nhất tổ chức tín dụng,Mua lại tổ chức tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

10

Thông tư 04/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2010/TT-BKH,Thông tư 04 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ,Yêu cầu chỉ định thầu xây lắp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TT-BKH Hà

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

11

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Mức điều chỉnh tiền công,Mức điều chỉnh tiền lương,Tháng đã đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

12

Thông tư 04/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào do Bộ Công thương ban hành

04/2010/TT-BCT,Thông tư 04 2010,Bộ Công thương,Thực hiện quy tắc xuất xứ,Bản thoả thuận Việt Nam Lào,Hưởng ưu đãi,Thuế suất thuế nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

13

Thông tư 04/2010/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

04/2010/TT-BTTTT,Thông tư 04 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Đều kiện trình tự thủ tục,Tiêu chuẩn bổ nhiệm,Tiêu chuẩn miễn nhiệm,Giám định viên tư pháp,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

14

Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 04 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Điều kiện trại chăn nuôi lợn,Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm,An toàn sinh học,QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT,QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

15

Thông tư 04/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/2010/TT-BCA,Thông tư 04 2010,Bộ Công An,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Công an nhân dân,Nguyên tắc thực hiện dân chủ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108