Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THIEU TUONG NGUYEN VAN BE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13685 văn bản

1

Quyết định 1634/QĐ-TTg năm 2006 về việc Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1634/QD-TTg,Quyết định 1634 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bộ Quốc phòng,Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé,Nghỉ hưu,Phó Tư lệnh Quân khu 7,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1634/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

2

Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2020 về Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

3

Thông tư 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bảng 2: Điểm trừ cho các nội dung đánh giá tài liệu khí tượng bề mặt thủ công truyền thống TT Nội dung đánh giá Điểm trừ một lỗi thiếu hoặc sai Quy định văn bản pháp luật áp dụng 1 Tính đầy đủ của tài liệu (Thiếu số liệu của từng yếu tố

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

4

Quyết định 62/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

5

Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2019 về bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

6

Quyết định 1464/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tông hóa giao thông nông thôn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

ông Võ Văn Bé 0,088 3 BTXM Đường xuống xóm nhà ông Nguyễn Văn Dậu, Huỳnh Mai Ruộng bà Nguyễn Thị Tuyết Thu Nhà ông Võ Văn Tấn

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

7

Quyết định 594/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Khu vui chơi văn hóa, thể thao Khăn Quàng Đỏ và 09 dự án xây dựng công trình bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

594/QD-TTg,Quyết định 594 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư Dự án ,Dự án cải tạo nâng cấp,Dự án cải tạo,Khu vui chơi Khăn Quàng Đỏ,Công trình bể bơi ,Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

8

Quyết định 08/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

9

Quyết định 375/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2018

10

Quyết định 1836/QĐ-TTg năm 2007 về việc Thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lê Thái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THĂNG QUÂN HÀM TỪ ĐẠI TÁ LÊN THIẾU TƯỚNG ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ LÊ THÁI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2008

11

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/CT-TTg,Chỉ thị 33 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa,Tăng cường tái chế chất thải nhựa,Tăng cường tái sử dụng chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

12

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI CÁI LỚN - CÁI GIAI ĐOẠN 1 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

13

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ĐỊNH: Điều 1. Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: (Có bảng giá chi tiết kèm theo Quyết định này) Điều 2. Đối tượng áp dụng bảng giá này là các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên, nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật. Quyết định này có

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

14

Quyết định 189/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tông bán mềm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

GTVT; - Lưu: VT, KHCX. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Đông QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP TÔNG BÁN MỀM (Kèm theo Quyết định số 189/BGTVT-KHCN ngày 18/02/2020 của Bộ Giao thông vận tải) 1. Quy định chung 1.1. Quy định này

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

15

Quyết định 94/2020/QĐ-UBND về Chương trình tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

94/2020/QD-UBND,Quyết định 94 2020,Tỉnh Bình Định,Chương trình tông hóa giao thông nông thôn, tông hóa giao thông nông thôn tỉnh Bình Định, tông hóa giao thông nông thôn 2021 2025,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

16

Quyết định 18/2006/QĐ-BTNMT ban hành Mã luật Khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

18/2006/QD-BTNMT,Quyết định 18 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Mã luật Khí tượng bề mặt,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 18/2006/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2007

17

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10/01/2013); Công văn số 476/STP-XDVB ngày 25/12/2012 của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: (Có bảng giá chi tiết kèm theo Quyết định này) Điều 2. Đối tượng áp dụng bảng giá này là các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

18

Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá trên hồ Trị An” do tỉnh Đồng Nai ban hành

giao thông thủy: Chừa đường giao thông thủy tối thiểu là 50m. 5) Đảm bảo lộ giới đường bộ, thủy: Cách cầu ít nhất là 150m; cách bến phà, cầu phao ít nhất là 150m ra mỗi phía; và cách kè bảo vệ đường bộ 20m. 6) Tổng diện tích lồng chiếm 0,121% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất. 7) Đảm bảo an toàn trong vận hành đập thủy

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

19

Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án sử dụng cát nghiền nhân tạo cho tông và vữa thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sơn La

thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; Thông báo số 269/TB-TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại cuộc họp đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi; Căn cứ Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây dựng về

Ban hành: 08/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

20

Thông tư 13/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt tông" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp Thép làm cốt tông sản xuất trong nước, nhập khẩu trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, chịu sự quản lý theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64