Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25740 văn bản

1

Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định về Quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1439/2006/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 24/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

2

Nghị định 64/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính , phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

GIANG VÀ HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính , phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang như sau: 1. Điều chỉnh địa giới

Ban hành: 23/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

3

Nghị định 104/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

THUỘC THỊ XÃ HÀ GIANG VÀ HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.Điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang như

Ban hành: 09/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Nghị định 74/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn, huyện lỵ và các thuộc các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN, HUYỆN LỴ VÀ CÁC THUỘC CÁC HUYỆN MÈO VẠC, YÊN MINH, QUẢN BẠ, BẮC QUANG, HOÀNG SU PHÌ VÀ THỊ XÃ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ

Ban hành: 20/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Quyết định 198-CT năm 1985 về việc công nhận thị xã Hạ Giang ( Tuyên) thuộc thị xã biên giới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198-CT Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 198-CT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1985 CÔNG NHẬN THỊ XÃ HÀ GIANG ( TUYÊN) THUỘC THỊ XÃ BIÊN GIỚI

Ban hành: 11/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 1165/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

7

Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ THÀNH PHỐ TIÊN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

8

Quyết định 1077/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1077/QĐ-TTg Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ HÀ GIANG

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

9

Quyết định 2920/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2920/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

10

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2018/QĐ-UBND Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

11

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận Tân Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là đô thị loại V

họp thứ hai; Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

12

Chỉ thị 1619/CT-UBND năm 2019 về tập trung quản lý lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1619/CT-UBND Hà Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TẬP TRUNG QUẢN LÝ LĨNH VỰC NƯỚC SINH

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

13

Chỉ thị 42/CT-UBND thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/CT-UBND Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2019 CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

14

Kế hoạch 137/KH-UBND về thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Đài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/KH-UBND Hà Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2018

15

Kế hoạch 442/KH-UBND năm 2017 về xây dựng thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung định hướng phát triển đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Hà Giang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2007-2025, bao gồm 5 phường nội thành và 3 ngoại thành, với 101 tổ dân phố, thôn bản, dân số tính đến năm 2017 là 5,6 vạn người; diện tích tự nhiên là 134,04 km2. -

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

16

Quyết định 2380/QĐ-UBND năm 2018 về mức trợ cấp, trợ giúp hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2380/QĐ-UBND Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC TRỢ

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

17

Quyết định 2899/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2899/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

18

Chỉ thị 37/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-UBND Hà Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

19

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2017 rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CHÍNH , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

20

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126