Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 25740 văn bản

41

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của , phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2017/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2017 CỦA UBND TỈNH ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ; THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH CỦA , PHƯỜNG, THỊ TRẤN; CHO PHÉP SAN GẠT MẶT BẰNG, HẠ CỐT NỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

42

Chương trình hành động 47/CTr-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang 2016

UBND huyện Bắc Quang 8 Đề án lựa chọn, thu thập và bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ của HĐND, UBND các , thị trấn biên giới thuộc tỉnh Giang UBND tỉnh Quý III 2016 2016, 2017 Sở Nội vụ Các huyện biên giới

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

43

Quyết định 954/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2018

Thực hiện phương án giao đất trên tuyến dân cư Giang, phương án giao đất khu 213 ha cho hộ gia đình, cá nhân tại ấp Đồng Cơ, Vĩnh Phú; phương án giao đất ở cho 17 hộ dân di dân tự do trên tuyến Kênh T2, ấp T5, Vĩnh Phú. Thực hiện lập phương án xin chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất trên tuyến dân cư Nam Vĩnh Tế trình tỉnh phê

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

44

Chương trình 96/CTr-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/CTr-UBND Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH HÀ GIANG NĂM

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

45

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/KH-UBND Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

46

Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

47

Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 1812/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1812/QĐ-UBND NGÀY 18/6/2009 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông báo số

Ban hành: 21/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

48

Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác hội tình nguyện tại , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

VIÊN ĐỘI CÔNG TÁC HỘI TÌNH NGUYỆN , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

49

Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2071/QĐ-UBND Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

50

Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Lao động - Thương binh và hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

quyết từng của thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Giang. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các , phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

51

Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1139/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 12 tháng 06 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

52

Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

tịch UBND cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị; 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang số 519, Tổ 05, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Giang, tỉnh Hà Giang; qua đường bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến Không - Luật thi

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

53

Chỉ thị 134/CT-UBND về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/CT-UBND Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO,

Ban hành: 26/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

54

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về mức trợ cấp, trợ giúp hội tỉnh Hà Giang

triển khai thực hiện. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2497/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh Hà Giang và Quyết định số

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

55

Kế hoạch 420/KH-UBND năm 2017 về hoạt động đối ngoại năm 2018 của tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 420/KH-UBND Hà Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2018 CỦA TỈNH

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2018

56

Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động, Thương binh và hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: - Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

57

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về cấm tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND TP. Hà Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CẤM CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN,

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

58

Quyết định 4583/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Biên Giang, quận Đông, thành phố Nội

3. Địa điểm: phường Biên Giang, quận Đông, thành phố Nội. 4. Quy mô: 30,7 ha. 5. Phạm vi ranh giới: - Khu vực 1: + Phía Đông giáp đường Quốc lộ 6; + Phía Tây giáp đất ruộng Phụng Châu, huyện Chương Mỹ; + Phía Nam giáp khu dân cư thôn Yên Thành - Yên Phúc, phường Biên Giang; + Phía Bắc giáp khu dân cư và

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

59

Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1904/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

60

Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về đặt tên 03 tuyến đường mới trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168