Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 25731 văn bản

21

Kế hoạch 05/KH-UBND về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Hà Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

22

Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 392/KH-UBND Hà Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

23

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2018/QĐ-UBND Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI ĐỐI

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

24

Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Giang. Đối với các trên địa bàn

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2017

25

Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2973/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

26

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016   NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LOẠI V ĐỐI VỚI

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

27

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/KH-UBND Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

28

Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 762/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

29

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/KH-UBND Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2017

30

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp , thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Nam

HÀNH CHÍNH CẤP , THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VÀ THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

31

Chỉ thị 296/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 296/CT-UBND Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA KINH

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

32

Chỉ thị 1085/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1085/CT-UBND Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2019 CHỈ THỊ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

33

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VỊ XUYÊN,

Ban hành: 11/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

34

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2016 phát triển kinh tế - hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Giang

ĐOẠN 2016 - 2020, TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội tỉnh Hà Giang đến

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

35

Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Giang; Báo

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

36

Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 227/KH-UBND Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

37

Quyết định 2839/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội thành phố Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

(2016-2020). 6. Nâng cấp, mở rộng toàn bộ mạng lưới đường tỉnh tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp IV-ĐB (2021-2030) 7. Nâng cấp mạng lưới đô thị theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/04/2017 về Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh (2016-2030). 8. Cụm công nghiệp Hà Giang (2016-2030). 9. Xây dựng hạ tầng cấp điện đảo Tiên Hải

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

38

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành

cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án Hà Giang; Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) Tiểu dự án tại tỉnh Hà Giang; Đường ra biên giới từ Thanh Vân đi Bát Đại Sơn (Mốc 338) huyện Quản Bạ; Hồ điều tiết thủy lợi và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 3 Cán Tỷ, Đông

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

39

Quyết định 1291/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1291/QĐ-UBND Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

40

Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035

vụ du lịch và làng nghề dân tộc Chăm, bao gồm: Châu Giang, Châu Phong. Với quy mô: 270 ha. + Khu đô thị dịch vụ Châu Giang: 140 ha + Khu đô thị dịch vụ làng nghề dệt thổ cẩm Châu Giang: 130 ha 8.2. Khu vực ngoại thị và dân cư nông thôn: 15.468,71 ha, gồm: - Đất ở nông thôn + Trung tâm : 341 ha - Đất dự trữ phát

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109