Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA VINH LONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16751 văn bản

1

Quyết định 4096/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh quy định mức thu phí kim tĩnh tại Nghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long

4096/QD-UBND,Quyết định 4096 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Xã Vĩnh Long,Thị xã Vĩnh Long,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4096/QĐ-UBND Vĩnh

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

2

Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Mỹ Thuận thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000

935/QD-UBND,Quyết định 935 2007,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư xây dựng khu đô thị mới ,Quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới,Đô thị Mỹ Thuận,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

3

Quyết định 611/QĐ-BXD năm 2010 giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai trú tại số 6 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐỖ THỊ HAI CƯ NGỤ TẠI SỐ 6 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 2, THỊ XÃ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội; Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ

Ban hành: 08/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

4

Quyết định 1708/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Huỳnh Trí Tiên, Trụ trì chùa Long Khánh, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1595/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Huỳnh Trí Tiên (pháp danh Ni sư Thích nữ Trí Tiên), Trụ trì chùa Long Khánh, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã có thành tích ủng hộ tiền của xây dựng các công trình phúc lợi hội cho tỉnh Vĩnh Long và hoạt động nhân

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

5

Quyết định 44-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

44-HDBT, Quyết định 44-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Điều chỉnh địa giới hành chính, Thị xã Vĩnh Long, Huyện Long Hồ, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm

Ban hành: 17/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 345/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

7

Quyết định 344/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

344/QD-UBND,Quyết định 344 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:344/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 12 tháng 02

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

8

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Tăng cường chấn chỉnh chỉ đạo công tác văn thư,Nhấn chỉnh chỉ đạo công tác văn thư Vĩnh Long,Công tác văn thư Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

9

Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Vĩnh Long,Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công Vĩnh Long,Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

10

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC , PHƯỜNG THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

11

Quyết định 3234/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

3234/QD-UBND,Quyết định 3234 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3234/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 27 tháng 12 năm

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

12

Nghị quyết 217/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

217/NQ-HDND,Nghị quyết 217 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

13

Nghị quyết 198/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

198/NQ-HDND,Nghị quyết 198 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 198/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

14

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh thi hành luật hợp tác năm 2012 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

15

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2019 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

144/NQ-HDND,Nghị quyết 144 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 144/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

16

Quyết định 382/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

382/QD-UBND,Quyết định 382 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 382/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 15 tháng 02

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

17

Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

18

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

08/CT-UBND,Chỉ thị 08,Tỉnh Vĩnh Long,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

19

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Vĩnh Long ban hành

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 10 tháng 4 năm 2018 CHỈ

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

20

Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2014,Tỉnh Vĩnh Long,tổ chức các kỳ thi ,Tổ chức kỳ thi ,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.140.184