Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA VINH AN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26349 văn bản

1

Quyết định 284-HĐBT năm 1985 về việc thành lập thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

284-HDBT,Quyết định 284-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị xã,Thị Xã Vĩnh An,Thị xã Vĩnh Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 284-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

2

Quyết định 16-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số , phường của huyện Long thành và thị xã Vĩnh an thuộc tỉnh Đồng nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

16-HDBT,Quyết định 16-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Long Thành,Tỉnh Đồng Nai,Thị Xã Vĩnh An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1987

Ban hành: 12/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

3

Quyết định 1311/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

4

Quyết định 1063/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận 17 xã an toàn khu tại tỉnh Vĩnh Phúc

thuộc huyện Vĩnh Tường; Ngọc Mỹ, Vân Trục, Thái Hòa thuộc huyện Lập Thạch; Đạo Tú, Hướng Đạo, Hoàng Đan, Hợp Thịnh thuộc huyện Tam Dương; Đồng Quế thuộc huyện Sông Lô; Phú Xuân thuộc huyện Bình Xuyên; Ngọc Thanh thuộc thành phố Phúc Yên; thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo là các xã An toàn khu của Trung ương

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

5

Quyết định 345/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

6

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

07/2019/QD-UBND,Quyết định 07 2019,Tỉnh Trà Vinh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2019/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 08 tháng 4 năm

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

7

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ LÀM VIỆC CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN NƠI CHƯA BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

8

Quyết định 65/2015/QĐ-UBND quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An

2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, THỊ XÃ CỬA LÒ VÀ THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

9

Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tại 2 xã Vĩnh Thịnh, An Tường huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Thịnh, An Tường, huyện Vĩnh Tường: 11 thôn của 2 xã Vĩnh Thịnh, An Tường (huyện Vĩnh Tường). Lý do điều chỉnh: Do UBND tỉnh đã có Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 và Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 phê duyệt chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị du lịch sinh thái

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2016

10

Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ hội đô thị bảo đảm an sinh hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTG NGÀY 02/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ HỘI ĐÔ THỊ BẢO ĐẢM AN SINH HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

11

Quyết định 1071/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2017

12

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

13

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh thi hành luật hợp tác năm 2012 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

14

Chỉ thị 12/CT-CT năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

12/CT-CT,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

15

Luật Thi hành án hình sự 2019

Luật 41 2019,Quốc hội,Thi hành án ,Thi hành án hình sự ,Luật thi hành án hình sự ,41/2019/QH14,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 41/2019/QH14

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

16

Nghị quyết 200/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019-2021

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP CỦA TỈNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 ( BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

17

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên đường, phố các thị trấn Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

THCS TT Vĩnh Tường, tổ dân phố Đội Cấn Lã Thời Trung Danh nhân Văn hóa (1575 - ?) thôn Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường Ông thi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa thi năm Mậu Thìn niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 đời vua Lê Thần Tông (1626). Ông làm quan tới chức Hữu thị lang Bộ

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

18

Quyết định 2566/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

triển đô thị. 3. Phạm vi, ranh giới của chương trình 3.1 Phạm vi: Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011, với diện tích khoảng 31.860ha (318,6km2) gồm Thành phố Vĩnh Yên, thị Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, một phần các huyện Yên Lạc, Vĩnh

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

19

Quyết định 943/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu (Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 31/3/2016) và Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 410/TTr.TNMT-CCQLĐĐ ngày 07/4/2016),

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

20

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

48/2019/QD-UBND,Quyết định 48 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36