Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THI XA TAM KY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11601 công văn

1

Công văn 1142/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

tổ chức đăng dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc như sau: 1. Thông tin chung về kỳ thi 1.1. Cơ quan tổ chức kỳ thi - Bộ Lao động - Thương binh và hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị và tổ

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

2

Công văn 1553/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2018 về thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

báo và tổ chức đăng dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc như sau: 1. Thông tin chung về kỳ thi 1.1. Cơ quan tổ chức kỳ thi - Bộ Lao động - Thương binh và hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

3

Công văn 3568/VPCP-CN năm 2019 về cơ chế đặc thù để triển khai thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

3568/VPCP-CN V/v cơ chế đặc thù để triển khai thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

4

Công văn 4956/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 31/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

- Thương binh và hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

5

Công văn 2151/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn quy trình đăng kinh doanh và đăng thuế của hợp tác theo hình thức liên thông do Tổng cục Thuế ban hành

một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng hợp tác và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác . Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019. Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý Đăng kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

6

Công văn 5516/VPCP-PL năm 2016 về tạm dừng ban hành một số nghị định do Văn phòng Chính phủ ban hành

5516/VPCP-PL,Công văn 5516 2016,Văn phòng Chính phủ,Tạm dừng ban hành,Dự thảo Nghị định, ban hành văn bản pháp luật,Bảo đảm thi hành án,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

7

Công văn 2656/LĐTBXH-VL năm 2017 về Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

2656/LDTBXH-VL,Công văn 2656 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Trung tâm dịch vụ việc làm,Trung tâm việc làm,Chính sách việc làm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

8

Công văn 7705/TCHQ-GSQL năm 2017 về hàng hóa tạm nhập tái xuất để thi công công trình do Tổng cục Hải quan ban hành

7705/TCHQ-GSQL,Công văn 7705 2017,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa tạm nhập tái xuất,Thi công công trình ,Tính phí hàng hóa tạm nhập tái xuất,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

9

Công văn 2772/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 Thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo và tổ chức đăng dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc như sau: 1. Thông tin chung về kỳ thi a) Cơ quan tổ chức kỳ thi: - Bộ Lao động - Thương binh và hội giao Trung tâm Lao động ngoài

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

10

Công văn 13705/BTC-TCHQ năm 2018 về đăng nhiều tờ khai tái xuất xăng dầu từ cùng một tờ khai tạm nhập do Bộ Tài chính ban hành

13705/BTC-TCHQ,Công văn 13705 2018,Bộ Tài chính,Mở tờ khai tái xuất xăng dầu,Tái xuất xăng dầu,Tờ khai tạm nhập ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13705/BTC-TCHQ V/v đăng nhiều

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

11

Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB về đăng dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2016 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Tạp chí Lao động - hội; - Tạp chí Gia đình và Trẻ em; - Báo Lao động và hội; - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông.

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

12

Công văn 2577/BYT-QLD năm 2016 hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng thuốc đăng lại do Bộ Y tế ban hành

2577/BYT-QLD,Công văn 2577 2016,Bộ Y tế,Số đăng thuốc,Cấp số đăng thuốc,Hướng dẫn tạm thời,Đăng lại,Chất lượng thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2577/BYT-QLD V/v:

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

13

Công văn 324/LĐTBXH-TCGDNN năm 2019 chính sách quan tâm đào tạo nguồn nhân lực do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

24/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội (Câu lạc bộ). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ LĐTXBH xin thông tin về kiến nghị liên quan đến “chính sách quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là những ngành nghề kỹ thuật cao, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 và nguồn nhân lực làm

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

14

Công văn 5451/BHXH-CNTT năm 2018 hướng dẫn đăng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm hội Việt Nam cấp. - Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Đăng cấp chứng từ Màn hình sẽ hiển thị như sau: - Bước 3. Chọn nút  để khai báo các thông tin để Đăng quyền cấp chứng từ.

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

15

Công văn 6675/BGTVT-VT năm 2018 về giải quyết kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 6675/BGTVT-VT V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2018 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết.

Ban hành: 21/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

16

Công văn 330/CNTT-PM năm 2019 triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành

330/CNTT-PM,Công văn 330 2019,Trung tâm Công nghệ thông tin,Hệ thống tương tác đa phương tiện,Tương tác đa phương tiện,Doanh nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM HỘI VỆT NAM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

17

Công văn 2512/TCHQ-GSQL năm 2019 về giám sát thí điểm tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở A Pa Chải tỉnh Điện Biên do Tổng cục Hải quan ban hành

348/HQĐB-NV ngày 12/4/2019 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên thì địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại Mường Mươn, huyện Mường Chà và bãi tập kết hàng hóa tại Xín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên được Tổng cục Hải quan công nhận tạm thời tại Quyết

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

18

Công văn 3201/LĐTBXH-BĐG năm 2017 về hướng dẫn triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

tài chính xây dựng Mô hình. - Xây dựng và phát triển tài liệu tập huấn; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ/người làm tại địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng. b) Trách nhiệm của Ủy ban nhân cấp tỉnh - Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và hội nghiên cứu, lựa chọn tổ chức triển khai thí điểm Mô

Ban hành: 03/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

19

Công văn 363/CNTT-MTA năm 2016 về sử dụng chữ số của Hệ thống CA Chính phủ trong cơ quan Nhà nước để kê khai bảo hiểm hội điện tử do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành

363/CNTT-MTA,Công văn 363 2016,Trung tâm Công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Chữ số,Kê khai bảo hiểm hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

20

Công văn 1665/LĐTBXH-QLLĐNN về tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2018 tại một số địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

24/4/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và hội thông báo về kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2018, sau khi thống nhất và theo đề nghị của phía Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và hội thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2018 như sau: - 107 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113