Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA QUI NHON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9248 văn bản

1

Quyết định 81-HĐBT năm 1986 về việc mở rộng và đổi tên thị xã Quy Nhơn thành thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

81-HDBT,Quyết định 81-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Thành phố Qui Nhơn,Thị xã Qui Nhơn,Mở rộng thị xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 03/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

2

Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

tra số 3133/BC-UBPL14 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 1. Thành lập thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở toàn bộ 420,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 212.063 người của huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thị xã Hoài

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

3

Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Phong (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP NHƠN PHONG (XÃ NHƠN PHONG, THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Căn cứ Thông

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

4

Quyết định 1505/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã An Nhơn; Căn cứ Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, dưới 50ha đất rừng

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

5

Quyết định 1107/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THỊ XÃ AN NHƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

6

Quyết định 79/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn; Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn; Thủ

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

7

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là đảo

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ NHƠN CHÂU THUỘC THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐẢO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

8

Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2014 thành lập cụm công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Nhơn Hòa. 2. Địa điểm: Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Khu đất có giới cận: Phía Đông giáp Khu dân cư và núi, phía Tây giáp đất Doanh trại quân đội, phía Nam giáp Núi, phía Bắc giáp đường Quốc lộ 19. 3. Quy mô diện tích: 21,59 ha. 4. Ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp: Chế biến khai

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

9

Quyết định 928/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ AN NHƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

10

Quyết định 1645/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

công trình, diện tích 492,20 ha. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm: - Công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp , thị trấn; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

11

Quyết định 2961/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Cụm công nghiệp Thắng Công (thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG CÔNG (THÔN THẮNG CÔNG, XÃ NHƠN PHÚC, THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

12

Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về đặt tên Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điều 1. Phê duyệt đặt tên Quảng trường Quy Nhơn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cụ thể: - Vị trí: Khu vực bãi cỏ, có giới cận: phía Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Tây giáp đường Lê Duẩn, phía Bắc giáp đường Trường Chinh và phía Nam giáp đường Trần Thị Kỷ. - Diện tích: 3,62 ha. Điều 2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

13

Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND về đặt tên Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2019 của Ban Văn hóa - hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua Nghị quyết đặt tên Quảng trường Quy Nhơn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cụ thể: - Vị trí: Khu vực bãi cỏ, có giới cận: phía Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Tây giáp

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

14

Nghị quyết 56/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2019

HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - TT Tin học - Công báo tỉnh; - Lưu VT, hồ sơ kỳ họp. CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

15

Quyết định 1418/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định

năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ AN NHƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

16

Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒI HỎA SƠN, NHƠN MỸ, THỊ XÃ AN NHƠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

17

Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thắng Công (thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) do tỉnh Bình Định ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG CÔNG (THÔN THẮNG CÔNG, XÃ NHƠN PHÚC, THỊ XÃ AN NHƠN) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

18

Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn về tình hình kinh tế - hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019; Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 và đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1366/TTr-SVHTT ngày 08 tháng

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

19

Quyết định 4377/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN NHƠN TRẠCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

20

Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2011 thành lập thị xã An Nhơn và phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định do Chính phủ ban hành

Thành, Nhơn Hòa và 10 : Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ. b) Tỉnh Bình Định có 605.057,77 ha diện tích tự nhiên và 1.489.741 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 09 huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát,

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125