Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA MONG CAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8256 văn bản

1

Nghị định 56/2007/NĐ-CP về việc thành lập phường hải hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

THỊ XÃ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Thành lập phường Hải Hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh như sau: 1. Thành lập phường Hải Hoà

Ban hành: 06/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

2

Nghị định 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, THUỘC THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ THỊ XÃ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các phường Tuần Châu, Hùng

Ban hành: 01/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Quyết định 2155/1998/QĐ-UB quy định tạm thời cho người Trung quốc thuê nhà tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, thị xã Móng Cái do Tỉnh Quảng Ninh ban hành

ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC THUÊ NHÀ TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU MÓNG CÁI, THỊ XÃ MÓNG CÁI" UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994. - Căn cứ Nghị định số: 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ ban hành Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định

Ban hành: 15/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

4

Nghị định 52/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, thuộc thị xã

THÀNH LẬP THỊ XÃ MÓNG CÁI THUỘC TỈNH QUẢNG NINH VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, THUỘC THỊ XÃ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.- Nay thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh

Ban hành: 20/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Quyết định 1206/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1206/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI LÀ ĐÔ THỊ

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

6

Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2017 về Nội quy Cửa khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái; Trưởng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Trưởng các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khấu trên địa bàn thành phố Móng Cái, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

7

Quyết định 3201/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái hoạt động qua lại giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái do tỉnh Quang Ninh ban hành

1. Phê duyệt Phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái hoạt động qua lại giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Phương án chi tiết kèm theo). Điều 2. Trong thời gian thực hiện thí điểm, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

8

Nghị quyết 235/NQ-HĐND năm 2015 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Móng Cáithị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁITHỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XII-KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công

Ban hành: 12/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

9

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 thực hiện biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô do tỉnh Quảng Ninh ban hành

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, HUYỆN CÔ TÔ Trong những năm qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nên công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, việc quản lý, sử

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

10

Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Đại Vai thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh; Căn cứ Chỉ thị số

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

11

Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Lục Chắn thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh; Căn cứ Chỉ thị số

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2013

12

Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Km3+Km4 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh; Căn cứ Chỉ thị số

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

13

Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2016 về phòng, chống bệnh lở mồm long móng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/KH-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 05 năm 2016 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

14

Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Móng Cái và thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI VÀ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ “Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng”;

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

15

Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận tuyến, điểm du lịch đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và các tổ chức kinh tế - hội, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh du lịch căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận: - TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo); - Như điều 3 (thực hiện); -

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

16

Nghị quyết 186/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

toàn bộ thành phố Móng Cái; Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà (bao gồm 3 đơn vị hành chính là các : Quảng Điền, Quảng Phong và Phú Hải); thị trấn Quảng Hà và các Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Cái Chiên (huyện Hải Hà). Giới hạn: Phía Đông và phía Nam giáp biển Đông (Vịnh Bắc Bộ). Phía Tây giáp một số của huyện Hải

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

17

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

định. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND

Ban hành: 29/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

18

Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Nhiệm vụ và khái toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam Tỉnh lộ 335 tại Hải Xuân (Khu A5.1) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

TOÁN LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU VỰC PHÍA TÂY NAM TỈNH LỘ 335 TẠI HẢI XUÂN (KHU A5.1) THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch đô thị năm

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

19

Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cấp nước tập trung Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng (BOT) do tỉnh Quảng Ninh ban hành

TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP NƯỚC TẬP TRUNG QUẢNG NGHĨA, HẢI TIẾN, HẢI ĐÔNG, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, HỢP ĐỒNG (BOT) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

20

Quyết định 2547/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 322/2011/QĐ-UBND về mức thu phí chợ đối với chợ Móng Cái thành phố Móng Cái do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực về kinh tế - hội cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234