Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HA DONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 140177 văn bản

1

Nghị định 01/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Hà Đông, tỉnh Tây

01/2006/ND-CP,Nghị định 01 2006,Chính phủ,Thị xã Hà Đông,Tỉnh Tây,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng thị xã,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2006/NĐ-CP

Ban hành: 04/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Nghị định 107/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hoà, tỉnh Tây

107/2003/ND-CP,Nghị định 107 2003,Chính phủ,Thị xã Hà Đông,Thị trấn Vân Đình,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng thị xã,Tỉnh Tây,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Nghị định 52-CP năm 1994 về việc điều chỉnh địa giới huyện và thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Oai, thị xã Hà Đông, tỉnh Tây

52-CP,Nghị định 52-CP 1994,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới huyện,Thành lập thị trấn,Thành lập phường,Huyện Hoài Đức,Huyện Chương Mỹ,Huyện Thạch Thất,Huyện Thanh Oai,Thị xã Hà Đông,Tỉnh Tây,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Quyết định 178-CP năm 1969 về việc mở rộng địa giới thị xã Hà-đông và hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh -tây do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1969,Hội đồng Chính phủ,Mở rộng địa giới,Thị xã Hà Đông,Tỉnh Tây,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CP Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI THỊ XÃ

Ban hành: 15/09/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

5

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Nam,Quy chế tuyển dụng công chức Nam,Quy chế tuyển dụng công chức phường ở Nam,Quy chế tuyển dụng công chức phường thị trấn Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

6

Quyết định 4500/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

4500/QD-UBND,Quyết định 4500 2020,Tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh 2021,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh tỉnh Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tĩnh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

7

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tĩnh

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức tỉnh Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức phường Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

8

Quyết định 2266/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tĩnh

2266/QD-UBND,Quyết định 2266 2021,Tỉnh Tĩnh,Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua tỉnh Tĩnh,Quy chế hoạt động của Hội đồng Khen thưởng tỉnh Tĩnh,Quy chế của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

9

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Nam

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Nam,Đặt tên đường tên phố thị xã Duy Tiên Nam,Tên đường tên phố Nam 2020,Đặt tên đường tên phố thị xã Duy Tiên 2020,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

10

Quyết định 5596/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Nội

5596/QD-UBND,Quyết định 5596 2020,Thành phố Nội,Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng,Hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

11

Quyết định 997/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

997/QD-UBND,Quyết định 997 2020,Tỉnh Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

12

Quyết định 994/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Tĩnh

994/QD-UBND,Quyết định 994 2020,Tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồng Lĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Hồng Lĩnh tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

13

Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 931/NQ-UBTVQH14 Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐÔNG HÒA VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

14

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, thành phố Nội

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2021/QĐ-UBND Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ VÉ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG CÓ TRỢ GIÁ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 2A CÁT LINH - HÀ ĐÔNG, THÀNH

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

15

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 về thành lập thị trấn Lộc thuộc huyện Lộc , tỉnh Tĩnh

và dân số: 9.624 người của Thạch Bằng hiện có. 2. Địa giới hành chính: Đông giáp Thạch Kim và biển Đông, Tây giáp Thạch Mỹ, Nam giáp Thạch Châu và Thạch Bàn (huyện Thạch ), Bắc giáp Thịnh Lộc. 3. Tên gọi: Thị trấn Lộc . 4. Thị trấn Lộc sau khi thành lập có 10 tổ dân phố (Xuân Hải, Phú Xuân, Phú Mậu, Trung

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

16

Quyết định 529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

động Dự án: 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Địa điểm thực hiện Dự án: tại các phường: Khẩu, Đại Yên thuộc thành phố Hạ Long và tại các phường, : Tân An, An, Hoàng Tân, Liên Hòa thuộc thị xã Quảng Yên. 8. Tiến độ thực hiện: 10 năm kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

17

Quyết định 503/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

503/QD-UBND,Quyết định 503 2019,Tỉnh Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 503/QĐ-UBND Tĩnh, ngày 18 tháng 02

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

18

Quyết định 483/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Tĩnh

483/QD-UBND,Quyết định 483 2019,Tỉnh Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 483/QĐ-UBND Tĩnh, ngày 13 tháng 02 năm

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

19

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã do tỉnh Tĩnh ban hành

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH VÀ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Quyết

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

20

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp , thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Nam

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP , THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VÀ THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64