Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA DONG HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 217259 văn bản

1

Nghị định 34/1998/NĐ-CP về việc thành lập Thuận Đức thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

34/1998/ND-CP,Nghị định 34 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Thị xã Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 07/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

07/2004/ND-CP,Nghị định 07 2004,Chính phủ,Thành lập phường,Đổi tên xã,Thị xã Đồng Hới,Huyện Lệ Thủy,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2004/NĐ-CP Hà

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Quyết định 22/2001/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (1999 - 2020)

22/2001/QD-UB,Quyết định 22 2001,Tỉnh Quảng Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2001/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 12 tháng 7 năm 2001

Ban hành: 12/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

4

Quyết định 64/1998/QĐ-UB quy định xây dựng phê duyệt kế hoạch đất ở và giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư nông thôn (bao gồm thuộc thị xã Đồng Hới) do tỉnh Quảng Bình

Đồng Hới, ngày 17 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤT Ở VÀ GIAO ĐẤT Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN (BAO GỒM CÁC THUỘC THỊ XÃ ĐỒNG HỚI) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6

Ban hành: 17/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

5

Quyết định 1195/QĐ-UB năm 1997 về điều chỉnh giá các loại đất để cấp quyền sử dụng đất và đền bù thiệt hại đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn thị xã Đồng Hới và ở thị trấn các huyện do tỉnh Quảng Bình ban hành

năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐỒNG HỚI VÀ Ở THỊ TRẤN CÁC HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994; - Căn cứ Quyết

Ban hành: 26/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

6

Quyết định 21-CP năm 1979 về việc mở rộng thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

21-CP,Quyết định 21-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Đồng Hới,Mở rộng thị xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ

Ban hành: 18/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

7

Quyết định 636/QĐ-UB năm 1997 về triển khai công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận “Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” các phường – thị xã Đồng Hới do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Số: 636/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 03 tháng 6 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN “QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở” CÁC PHƯỜNG – THỊ XÃ ĐỒNG HỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 03/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

8

Quyết định 103-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới huyện Lệ Ninh và thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

103-HDBT,Quyết định 103-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Đồng Hới,Điều chỉnh địa giới huyện,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Lệ Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1985

Ban hành: 02/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

9

Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

931/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 931 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên,Thành lập phường thuộc thị xã Đông Hòa Phú Yên,Thành lập thị xã thuộc tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

10

Kế hoạch 214/KH-UBND năm 2018 về phát triển nhà ở xã hội tại đô thị và nhà ở xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Căn cứ Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

11

Nghị quyết 865/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và các phường, thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

cấp , gồm 71 , 17 phường, 06 thị trấn. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

12

Nghị quyết 768/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tổ chức thực hiện 1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

13

Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Sa Pa và các phường, thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

767/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 767 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị xã,Thị xã,Chia thị xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 767/NQ-UBTVQH14

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

14

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

15

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động Phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là năm cuối của nhiệm kỳ, kế hoạch 5 năm 2016- 2020, là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

16

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”

CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020” Năm 2019, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Khánh Hòa có những thuận lợi và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

17

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2019 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

12 năm 2019 CHỈ THỊ VÊ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và quyết định thành công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; là năm

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

18

Quyết định 641/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

641/QD-LDTBXH,Quyết định 641 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2019,Thi hành Bộ luật Lao động 45/2019/QH14,Công tác triển khai thi hành Bộ luật Lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

19

Nghị quyết 933/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

huyện, 02 thị xã và 02 thành phố; 559 đơn vị hành chính cấp , gồm 481 , 50 phường và 28 thị trấn. Điều 4. Tổ chức thực hiện 1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

20

Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

thực hiện 1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. 2.

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188