Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA DONG HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 137959 văn bản

1

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008 do tỉnh Quảng Trị ban hành

25/2008/QD-UBND,Quyết định 25 2008,Tỉnh Quảng Trị,Điều chỉnh phân loại đường phố Quảng Trị ,Phân loại đường phố thị xã Đông Hà,Phân loại đường phố năm 2008 ,Phân loại đường phố Quảng Trị ,Phân loại đường phố Quảng Trị 2008,Thị xã Đông Hà tỉnh Quảng Trị ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ban hành: 18/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

2

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND thông qua Phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TẠI THỊ ĐÔNG HÀ NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

3

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

17/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2008,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

4

Thông báo số 460/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ đề xuất đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn thị xã Đông Hà - thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

rộng QL1A đoạn thị xã Đông Hàthị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo và chuyên viên: Vụ KHĐT; Vụ KHCN; Vụ Tài chính, Cục GĐ&QLCLCTGT, Cục ĐBVN; Sở GTVT Quảng Trị, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533. Sau khi nghe Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận

Ban hành: 08/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2007

5

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố trục đường thị xã Đông Hà và Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

24/2007/QD-UBND,Quyết định 24 2007,Tỉnh Quảng Trị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2007/QĐ-UBND Đông , ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

6

Nghị định 08/1999/NĐ-CP về việc thành lập các phường Đông Lễ và Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

08/1999/ND-CP,Nghị định 08 1999,Chính phủ,Thành lập phường,Thị xã Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/1999/NĐ-CP Nội, ngày 01

Ban hành: 01/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Quyết định 32/2001/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế "một cửa" tại thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

32/2001/QD-TTg,Quyết định 32 2001,Thủ tướng Chính phủ,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Cơ chế một cửa,Một cửa,Thị xã Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

8

Quyết định 328-HĐBT năm 1991 điều chỉnh địa giới thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

328-HDBT,Quyết định 328-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới thị xã,Thị xã Đông Hà,Thành lập huyện,Huyện Cam Lộ,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 328-HĐBT Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

9

Quyết định 72-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số , thị trấn của các huyện Phú Lộc, Bố Trạch, Lệ Ninh, Bến Hải và các thị xã Đông Hà, Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Phú Lộc,Thị xã Đông Hà,Huyện Bố Trạch,Thị xã Đồng Hới,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới ,Huyện Bến Hải,Huyện Lệ Ninh,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

10

Quyết định 64-HĐBT năm 1981 về việc mở rộng thành phố Huế, thị xã Đông Hà và phân vạch lại địa giới các huyện Hương Điền, Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

64-HDBT,Quyết định 64-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Thành phố Huế,Thị xã Đông Hà,Tỉnh Bình Trị Thiên,Mở rộng thành phố,Huyện Hương Điền,Huyện Triệu Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-HĐBT

Ban hành: 11/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

11

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Nam,Quy chế tuyển dụng công chức Nam,Quy chế tuyển dụng công chức phường ở Nam,Quy chế tuyển dụng công chức phường thị trấn Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

12

Quyết định 4500/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

4500/QD-UBND,Quyết định 4500 2020,Tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh 2021,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh tỉnh Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tĩnh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

13

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tĩnh

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức tỉnh Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức phường Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

14

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Nam

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Nam,Đặt tên đường tên phố thị xã Duy Tiên Nam,Tên đường tên phố Nam 2020,Đặt tên đường tên phố thị xã Duy Tiên 2020,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

15

Quyết định 5596/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Nội

5596/QD-UBND,Quyết định 5596 2020,Thành phố Nội,Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng,Hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

16

Quyết định 997/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

997/QD-UBND,Quyết định 997 2020,Tỉnh Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

17

Quyết định 994/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Tĩnh

994/QD-UBND,Quyết định 994 2020,Tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồng Lĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Hồng Lĩnh tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

18

Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 931/NQ-UBTVQH14 Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐÔNG HÒA VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

19

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 về thành lập thị trấn Lộc thuộc huyện Lộc , tỉnh Tĩnh

và dân số: 9.624 người của Thạch Bằng hiện có. 2. Địa giới hành chính: Đông giáp Thạch Kim và biển Đông, Tây giáp Thạch Mỹ, Nam giáp Thạch Châu và Thạch Bàn (huyện Thạch ), Bắc giáp Thịnh Lộc. 3. Tên gọi: Thị trấn Lộc . 4. Thị trấn Lộc sau khi thành lập có 10 tổ dân phố (Xuân Hải, Phú Xuân, Phú Mậu, Trung

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

20

Quyết định 529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

động Dự án: 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Địa điểm thực hiện Dự án: tại các phường: Khẩu, Đại Yên thuộc thành phố Hạ Long và tại các phường, : Tân An, An, Hoàng Tân, Liên Hòa thuộc thị xã Quảng Yên. 8. Tiến độ thực hiện: 10 năm kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209