Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA BEN TRE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20661 văn bản

1

Quyết định 4278/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 Liên hiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu thị xã Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐỐI VỚI LIÊN HIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU THỊ XÃ BẾN TRE LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ GIẢI THỂ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ,

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

2

Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2006 công bố tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt; các điểm đỗ, điểm dừng xe buýt trên địa bàn thị xã Bến Tre và vùng ven thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

điểm dừng xe buýt trên địa bàn thị xã và vùng ven thị xã Bến Tre; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công bố tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt; các điểm đỗ, điểm dừng xe buýt trên địa bàn thị xã Bến Tre và vùng ven thị xã Bến Tre, cụ thể như sau: 1. Tuyến từ Bến phà Hàm Luông đi Bến

Ban hành: 27/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

3

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quy định về xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án Chợ khu vực và Khu tái định cư Phường 7, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 3698/2005/QĐ-UBND

DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN CHỢ KHU VỰC VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỜNG 7, THỊ XÃ BẾN TRE (NAY LÀ THÀNH PHỐ BẾN TRE), TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3698/2005/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

4

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết 46/2005/NQ-HĐND thành lập Trung tâm Tư vấn - Đầu tư xây dựng thị xã Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN TRE -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2007/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 28 tháng 3 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HUỶ BỎ NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 28/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

5

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương (nay là phường Phú Tân), thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 3697/2005/QĐ-UBND

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ AO SEN - CHỢ CHÙA, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG (NAY LÀ PHƯỜNG PHÚ TÂN), THỊ XÃ BẾN TRE (NAY LÀ THÀNH PHỐ BẾN TRE), TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3697/2005/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

6

Nghị định 41/1999/NĐ-CP về việc thành lập phường Phú Khương thuộc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

THÀNH LẬP PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG THUỘC THỊ XÃ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Thành lập phường Phú Khương thuộc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre trên cơ sở

Ban hành: 25/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Quyết định 4778/QĐ-UB năm 2004 về cho phép xe ô tô đưa đón học sinh được lưu thông vào các tuyến đường cấm trên địa bàn thị xã Bến Tre

SINH ĐƯỢC LƯU THÔNG VÀO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001; - Căn cứ vào Phương án đưa đón học sinh bằng ô tô trên địa bàn thị xã được Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 08/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

8

Nghị định 08/NĐ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính , phường để thành lập , phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

, PHƯỜNG THUỘC HUYỆN MỎ CÀY, HUYỆN CHỢ LÁCH, THỊ XÃ BẾN TRE; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MỎ CÀY, HUYỆN CHỢ LÁCH ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN MỎ CÀY BẮC THUỘC TỈNH BẾN TRE CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, NGHỊ ĐỊNH: Điều

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

9

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Đề án bổ sung xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM RA KHỎI NỘI Ô THỊ XÃ BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 về bổ sung nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục

Ban hành: 26/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2010

10

Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2008 về Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng Cụm công nghiệp Bình Phú (Khu B) thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000, CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH PHÚ (KHU B) THỊ XÃ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD

Ban hành: 23/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2008

11

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bổ sung nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục thực hiện Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XỬ LÝ, DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM RA KHỎI NỘI Ô THỊ XÃ BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

12

Quyết định 3023/2001/QĐ-UB ban hành bản Quy định về lộ giới và chỉ giới xây dựng các công trình, một số tuyến đường mới thuộc thị xã Bến Tre

GIỚI VÀ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH, MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG MỚI THUỘC THỊ XÃ BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994; - Căn cứ vào Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ; - Căn cứ vào

Ban hành: 29/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

13

Quyết định 1908/2006/QĐ-UBND ban hành Đề án xứ lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM RA KHỎI NỘI Ô THỊ XÃ BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành

Ban hành: 30/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2010

14

Quyết định 2356/2006/QĐ-UBND quy định một số chính sách tài chính cho việc xử lý môi trường và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre

SÁCH TÀI CHÍNH CHO VIỆC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM RA KHỎI NỘI Ô THỊ XÃ BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về các Tờ trình của Ủy ban

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

15

Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 1908/2006/QĐ-UBND ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre

SỐ 1908/2006/QĐ-UBND NGÀY 30/8/2006 BAN HÀNH ĐỀ ÁN XỬ LÝ, DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM RA KHỎI NỘI Ô THỊ XÃ BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 77/2006/QĐ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về

Ban hành: 10/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

16

Quyết định 3698/2005/QĐ-UBND Quy định việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án Chợ Khu vực và Khu tái định cư phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN CHỢ KHU VỰC VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỜNG 7, THỊ XÃ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH - Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Căn cứ quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1 ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

17

Quyết định 3697/2005/QĐ-UBND về Quy định xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre

DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ AO SEN – CHỢ CHÙA PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, THỊ XÃ BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH - Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 - Căn cứ quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1 ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

18

Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính , phường; thành lập phường, thuộc thị xã Bến Tre, huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

GIỚI HÀNH CHÍNH , PHƯỜNG; THÀNH LẬP PHƯỜNG, THUỘC THỊ XÃ BẾN TRE, HUYỆN MỎ CÀY, HUYỆN CHỢ LÁCH; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CHỢ LÁCH, HUYỆN MỎ CÀY ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN MỎ CÀY NAM, HUYỆN MỎ CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

19

Nghị quyết 88/2006/NQ-HĐND về báo cáo sơ kết 5 năm về công an theo Nghị định 40/1999/NĐ-CP; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 04 đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tờ trình xin điều chỉnh chủ chương đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại lộ Đông - Tây thị xã Bến Tre do tỉnh Bến Tre ban hành

HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/1999/NĐ-CP NGÀY 23/6/1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG AN ; BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN 04 ĐỀ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỜ TRÌNH XIN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI LỘ ĐÔNG -TÂY THỊ XÃ BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

20

Quyết định 46-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới thị xã Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 46-HĐBT NGÀY 15-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI THỊ XÃ BẾN TRE THUỘC TỈNH BẾN TRE. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 15/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35