Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THI TRAN VI THANH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7885 công văn

1

Công văn 11716/BTC-VI năm 2017 về tham gia ý kiến vào Đề án số 1 trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm do Bộ Tài chính ban hành

xây dựng, phê duyệt Đề án. vậy, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tự tổ chức thẩm định và phê duyệt Đề án theo thẩm quyền. 3. Về nội dung dự thảo Đề án: Do phần lớn các mục tiêu của dự thảo Đề án trùng với các mục tiêu thuộc nội dung thành phần số 9, số 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

2

Công văn 1375/BTĐKT-VI năm 2015 về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

phúc --------------- Số: 1375/BTĐKT-VI Về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

3

Công văn 159/BTĐKT-VI năm 2015 thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

công lao đóng góp lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng thì mức hạng khen thưởng cao. Cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng các cấp khi thẩm định hồ sơ khen thưởng cần có nhiều kênh thông tin (như phối hợp chặt chẽ với thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước theo các lĩnh vực...) để đảm bảo chính xác thành tích đề nghị khen thưởng. - Quy trình, hồ

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

5

Công văn 1987/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

đây: 1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng khen thưởng và phong tặng các danh hiệu thi đua. Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp (công nhân, nông dân…) bằng các thình thức khen thưởng của các cấp, các ngành; trường hợp đặc biệt tiêu biểu xuất sắc có thể đề

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

6

Công văn 475/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Bộ Nội vụ; - Vụ (phòng, ban) TĐKT Bộ, ngành, đoàn thể TW; - Ban TĐKT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Ban Thi đua – Khen thưởng TW: + Trưởng ban, Phó trưởng ban; + Các vụ, đơn vị; - Lưu: VT,

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

7

Công văn 14/HDTĐKT-VI về đẩy mạnh hoạt động nhân kỷ niệm ngày 11 tháng 6 năm 2012 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

14/HDTDKT-VI,Công văn 14 2012,Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/HĐTĐKT-VI V/v đẩy mạnh hoạt động nhân kỷ niệm

Ban hành: 11/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

8

Công văn 777/BTĐKT-VI thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

thưởng. Trong khi Luật Thi đua, Khen thưởng chưa được sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương không ban hành cờ thi đua, bằng khen, kỷ niệm chương, huy hiệu; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không ban hành kỷ niệm chương, huy hiệu. 5. Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

9

Công văn 2691/BTĐKT-VI về bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2009 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

01 tháng 7 năm 2009, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có văn bản số 1349/BTĐKT-VI, hướng dẫn tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, trong đó đưa nội dung thực hiện cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ là một trong những tiêu chí để xét

Ban hành: 21/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2010

10

Công văn 1820/BTÐKT-VI hướng dẫn quy định chức danh tương đương do Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương ban hành

1820/BTDKT-VI,Công văn 1820 2007,Ban Thi đua - Khen thưởng Trun,Văn hóa - Xã hội BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1820/BTĐKT-V V/v hướng dẫn quy định các chức danh tương

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

11

Công văn 8732/VPCP-CN năm 2019 về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 3742/UBND-KH&ĐT

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

12

Công văn 604/TE-PTTG năm 2019 về hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do Cục Trẻ em ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 604/TE-PTTG V/v hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

13

Công văn 2788/BTP-PBGDPL năm 2018 thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sau hơn 01 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã,

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

14

Công văn 6883/TCHQ-GSQL năm 2013 trả lời kiến nghị của công dân Trần Vĩ Châu do Tổng cục Hải quan ban hành

khai báo hồ sơ xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu của công dân Trần Vĩ Châu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Đối với vụ việc doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào, sau đó thực hiện xuất bán nhiều lần và qua kiểm tra thực tế hàng hóa của hô hàng xuất khẩu thì tùy trường hợp có thể bị xem xét xử

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

15

Công văn 10916/BTC-TCHQ năm 2015 về thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10916/BTC-TCHQ V/v thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: Bộ Công Thương Phúc đáp công văn số

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

16

Công văn 805/BTP-PBGDPL thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

805/BTP-PBGDPL V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

17

Công văn 1737/BXD-PTĐT về nâng cấp đô thị thị trấn Đồng Đăng do Bộ Xây dựng ban hành

tầm nhìn 2025 (Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 31/01/2012), tổ chức lập Đề án 358/ĐA-UB ngày 25/05/2004 về dự kiến thành lập thị xã Đồng Đăng cũng như nỗ lực thực hiện đầu tư xây dựng thị trấn nhằm đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đây là những căn cứ và cơ sở pháp lý cần thiết cho việc nâng loại thị trấn Đồng Đăng. 2. Về phạm vi ranh giới:

Ban hành: 08/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

18

Công văn 583/TTg-CN năm 2018 về báo cáo điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 583/TTg-CN V/v báo cáo điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

19

Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1 xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Đặng - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban kiểm soát về việc đã để hệ thống HDBank vi phạm trong việc chi hoa hồng môi giới tiền gửi tiết kiệm trái với quy định tại Khoản

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

20

Công văn 1710/BTP-PBGDPL năm 2017 về triển khai Quyết định Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

1710/BTP-PBGDPL V/v triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178