Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI TRAN NONG TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56363 văn bản

1

Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của trạm trộn nhựa nóng asphalt tại km 184 + 800, tiểu khu 32, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA TRẠM TRỘN NHỰA NÓNG ASPHALT TẠI KM 184 + 800, TIỂU KHU 32, THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

2

Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THỐNG NHẤT ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THỐNG NHẤT THUỘC HUYỆN YÊN ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 72/2004/NĐ- CP ngày 5/10/2004 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô

Ban hành: 20/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

3

Nghị quyết 52/NQ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

52/NQ-CP,Nghị quyết 52 2009,Chính phủ,Huyện Hoằng Hóa,Huyện Yên Định,Mở rộng địa giới hành chính,Thị trấn nông trường Thống Nhất,Thị trấn Bút Sơn,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

4

Nghị định 87/1999/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Sông Bôi thuộc huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87/1999/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 08 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG SÔNG BÔI THUỘC HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

Ban hành: 31/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Nghị định 05/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

05/ND-CP,Nghị định 05 2008,Chính phủ,Huyện Sơn Động,Huyện Yên Thế,Nông trường Yên Thế,Giải thể thị trấn nông trường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 06/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

6

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2011 giải thể thị trấn nông trường và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn: Bắc Sơn thuộc huyện Phổ Yên, Sông Cầu thuộc huyện Đồng Hỷ, Quân Chu thuộc huyện Đại Từ; thành lập phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên và phường Bách Quang thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

GIẢI THỂ CÁC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP CÁC THỊ TRẤN: BẮC SƠN THUỘC HUYỆN PHỔ YÊN, SÔNG CẦU THUỘC HUYỆN ĐỒNG HỶ, QUÂN CHU THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ; THÀNH LẬP PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ PHƯỜNG BÁCH QUANG THUỘC THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

7

Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND về chia tách xã thuộc huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè; giải thể thị trấn nông trường Than Uyên để thành lập thị trấn Tân Uyên huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC: CHIA TÁCH CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN THAN UYÊN, TAM ĐƯỜNG, MƯỜNG TÈ; GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THAN UYÊN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN UYÊN HUYỆN THAN UYÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

8

Nghị định 118/2007/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

118/2007/ND-CP,Nghị định 118 2007,Chính phủ,Nông trường Cam Bố Hạ,Giải thể thị trấn nông trường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2007/NĐ-CP

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

9

Nghị định 77/1999/NĐ-CP về việc giải thể các thị trấn nông trường, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La

77/1999/ND-CP,Nghị định 77 1999,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Thị trấn nông trường,Huyện Mai Sơn,Huyện Bắc Yên,Huyện Mộc Châu,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

10

Nghị định 15/2004/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

15/2004/ND-CP,Nghị định 15 2004,Chính phủ,Thị trấn nông trường,Giải thể thị trấn,Thành lập thị trấn,Thành lập thị xã,Huyện Ngọc Lạc,Huyện Thạch Thành,Huyện Cẩm Thủy,Huyện Như Xuân,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

11

Nghị định 09/2004/NĐ-CP về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

09/2004/ND-CP,Nghị định 09 2004,Chính phủ,Mở rộng thị xã,Thành lập phường,Giải thể thị trấn,Thị trấn nông trường,Thành lập xã,Huyện Thạch Hà,Thị xã Hà Tĩnh,Huyện Hương Khê,Tỉnh Hà Tĩnh,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

12

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND thông qua Đề án giải thể các thị trấn nông trường Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, Sông Cầu - huyện Đồng Hỷ, Quân Chu - huyện Đại Từ, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các thị trấn Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, Sông Cầu - huyện Đồng Hỷ, Quân Chu - huyện Đại Từ và thành lập phường Tích Lương - thành phố Thái Nguyên, tỉnh

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CÁC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG BẮC SƠN - HUYỆN PHỔ YÊN, SÔNG CẦU - HUYỆN ĐỒNG HỶ, QUÂN CHU - HUYỆN ĐẠI TỪ, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP CÁC THỊ TRẤN BẮC SƠN - HUYỆN PHỔ YÊN, SÔNG CẦU - HUYỆN ĐỒNG HỶ, QUÂN CHU - HUYỆN ĐẠI TỪ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

13

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

09/2002/ND-CP,Nghị định 09 2002,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Đổi tên xã,Thị trấn nông trường Chí Linh,Thị trấn Bến Tắm,Huyện Chí Linh,Xã Ninh Thọ,Xã Hồng Phong,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Nghị định 56/1999/NĐ-CP về việc giải thể các thị trấn nông trường Tân Trào, Sông Lô, tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

56/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 56/1999/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG TÂN TRÀO, SÔNG LÔ, THÁNG 10 VÀ THÀNH LẬP CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN NA HANG, HÀM YÊN, YÊN SƠN, SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 15/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Quyết định 310-NV năm 1967 về thành lập một thị trấn nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

310-NV,Quyết định 310-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 310-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP MỘT THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH

Ban hành: 08/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

16

Quyết định 611-VP18 năm 1977 thành lập thị trấn Thác Bà thuộc huyện Yên Bình; chuyển xã Phong Hải thuộc huyện Bảo Thắng thành thị trấn nông trường Phong Hải; chuyển xã Bản Hẻo thuộc huyện Văn Chấn thành thị trấn nông trường Bản Hẻo, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng phủ Thủ tướng ban hành

611-VP18,Quyết định 611-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Thị trấn nông trường Phong Hải,Thị trấn Thác Bà,Xã Phong Hải,Huyện Bảo Thắng,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 611-VP18 Hà

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

17

Quyết định 27-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Đồng giao trực thuộc huyện Yên-mô, và thị trấn nông trường Bình-minh trực thuộc huyện Kim-sơn, tỉnh Ninh-Bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

27-NV,Quyết định 27-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Đồng Giao,Huyện Yên Mô,Thị trấn nông trường Bình Minh,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-NV

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

18

Quyết định 677-NV năm 1968 về việc phê chuẩn việc thành lập hai thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

677-NV,Quyết định 677-NV 1968,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Hà Tĩnh,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 677-NV Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1968 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP MỘT THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG

Ban hành: 07/12/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

19

Quyết định 632-NV năm 1968 về việc phê chuẩn việc thành lập hai thị trấn nông trường thuộc tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

632-NV,Quyết định 632-NV 1968,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Sơn La,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 632-NV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1968 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP HAI THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG

Ban hành: 15/11/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

20

Quyết định 269-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hòa-bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

269-NV,Quyết định 269-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-NV Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1967

Ban hành: 13/07/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184