Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO HA NOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 125006 văn bản

1

Kế hoạch 80/KH-UBND về khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2020

80/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình khuyến nông,Khuyến nông thành phố Hà Nội,Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2020-2025 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

2

Kế hoạch 29/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020

29/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Khuyến công thành phố Hà Nội,Kế hoạch khuyến công năm 2020,Chương trình khuyến công Hà Nội,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

3

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Thành phố Hà Nội,Thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân,Thu phí lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội,Mức thu miễn giảm phí ở Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

4

Kế hoạch 85/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020

85/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin năm 2020,Công nghệ thông tin Hà Nội năm 2020,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

5

Kế hoạch 60/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2020

60/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Ngành nghề,Nông thôn,Lập kế hoạch ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/KH-UBND Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

6

Kế hoạch 50/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018

50/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chính sách khuyến công,Chương trình khuyến công,Đề án khuyến công,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/KH-UBND Hà Nội

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

7

Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch thành phố Hà Nội năm 2020

257/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh,Phòng trừ dịch bệnh,Phòng chống bệnh sốt xuất huyết,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 257/KH-UBND

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

8

Kế hoạch 39/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019

39/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hoạt động công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Quản lý công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/KH-UBND

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

9

Kế hoạch 03/KH-UBND phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2017

03/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh,Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh,Tăng cường phòng chống dịch bệnh ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

10

Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2018 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2019

232/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh,Triển khai biện pháp phòng chống dịch,Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

11

Quyết định 5233/QĐ-UBND về bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

5233/QD-UBND,Quyết định 5233 2020,Thành phố Hà Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm,Danh mục kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

12

Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2020 về phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

222/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát triển điện lực thành phố Hà Nội,Phát triển điện lực giai đoạn 2021 2025,Phát triển điện lực Hà Nội 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

13

Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Hồng , huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

2469/QD-UBND,Quyết định 2469 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Hồng Đan Phượng,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Thành lập Cụm công nghiệp Đan Phượng Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

14

Quyết định 2582/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020

2582/QD-UBND,Quyết định 2582 2020,Thành phố Hà Nội,Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp phổ thông,Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp phổ thông Hà Nội,Thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

15

Kế hoạch 174/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

174/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu,Đảm bảo an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội,Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

16

Quyết định 2743/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

2743/QD-UBND,Quyết định 2743 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Đa Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa Phúc Thọ,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

17

Công điện 07/CĐ-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

07/CD-UBND,Công điện 07 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Phòng chống Covid-19 diễn biến phức tạp,Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 07/CĐ-UBND hồi 08 giờ 30 ngày 18/8/2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc các

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

18

Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

3632/QD-UBND,Quyết định 3632 2020,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính về đất đai Hà Nội,Hà Nội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

19

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Hà Nội,Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại,Hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

20

Kế hoạch 140/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2018

140/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác thông tin,Thông tin đối ngoại ,Đối ngoại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/KH-UBND

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123