Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 193525 văn bản

141

Nghị định 38/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và thị Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN ĐỨC TRỌNG, LÂM HÀ, DI LINH VÀ THỊ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số

Ban hành: 18/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

142

Nghị định 65/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ

Ban hành: 05/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

143

Quyết định 266-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Bắc sơn thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 266-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 266-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ BẮC SƠN THUỘC HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH NGHỆ TĨNH

Ban hành: 19/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

144

Quyết định 91-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Thọ Văn thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 91-HĐBT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THỌ VĂN THUỘC HUYỆN TAM THANH TỈNH VĨNH PHÚ HỘI

Ban hành: 30/03/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

145

Quyết định 79-HĐBT năm 1983 về việc thành lập xã Sơn Nguyên và Sơn Giang thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỜNG SỐ 79-HĐBT NGÀY 19-7-1983 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ SƠN NGUYÊN VÀ SƠN GIANG THUỘC HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH PHÚ KHÁNH

Ban hành: 19/07/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

146

Quyết định 271-CP năm 1978 về việc thành lập xã Cuôr Knia ở vùng kinh tế mới thuộc thị Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 271-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ CUÔR KNIA Ở VÙNG KINH TẾ MỚI THUỘC THỊ BAN MÊ

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

147

Quyết định 80-BT năm 1977 về việc thành lập xã Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 80-BT Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ LÊ MINH XUÂN VÀ PHẠM VĂN HAI THUỘC HUYỆN BÌNH

Ban hành: 13/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

148

Quyết định 619-VP18 năm 1977 thành lập xã và điều chỉnh địa giới một số thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do PBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 619-VP18 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

149

Quyết định 613-VP18 năm 1977 về việc thành lập xã Quảng Tiến thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Bình Trị Thiên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 613-VP18 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP XÃ QUẢNG TIẾN THUỘC HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN.

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

150

Quyết định 234-BT năm 1975 thành lập xã Hồng Quỳnh thuộc huyện Thái Thuỵ và Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 234-BT Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1975 QUYẾT ĐỊNH CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ 234-BT NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1975 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ HỒNG QUỲNH THUỘC HUYỆN THÁI THUỴ, VÀ NAM CƯỜNG THUỘC HUYỆN TIỀN HẢI

Ban hành: 05/09/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

151

Quyết định 27-CP năm 1963 về việc thành lập xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ ĐỒ SƠN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định quyền hạn của Hội đồng

Ban hành: 14/03/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

152

Quyết định 23-BT năm 1973 thành lập xã Quỳnh-Tân thuộc huyện Quỳnh- Lưu, tỉnh Nghệ-An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-BT Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 1973 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ QUỲNH-TÂN THUỘC HUYỆN QUỲNH-LƯU, TỈNH NGHỆ-AN. BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970

Ban hành: 02/04/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

153

Quyết định 26-NV năm 1969 về việc phê chuẩn việc thành lập xã mới thuộc tỉnh Hà-tĩnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26-NV Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP XÃ MỚI THUỘC TỈNH HÀ-TĨNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 và các quyết định bổ sung của Hội

Ban hành: 13/01/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

154

Quyết định 273-CP năm 1978 về việc thành lập xã Vị Tân thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và xác định địa giới của thị trấn Vị Thanh, thuộc huyện Long Mỹ cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 273-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ VỊ TÂN THUỘC HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG VÀ

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

155

Quyết định 51-BT năm 1978 về việc hợp nhất một số thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh và thành lập xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

TỈNH HÀ NAM NINH VÀ THÀNH LẬP XÃ NAM ĐIỀN THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG CÙNG TỈNH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính và thị trấn; Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh,

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

156

Quyết định 127-NV năm 1964 về việc thành lập xã Đa Mai thuộc thị Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-NV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ ĐA MAI THUỘC THỊ BẮC GIANG, TỈNH HÀ BẮC BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính

Ban hành: 22/04/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

157

Quyết định 64-NV năm 1965 phê chuẩn việc thành lập xã Nghĩa Phúc thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-NV Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 1965 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP XÃ NGHĨA PHÚC THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm

Ban hành: 27/02/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

158

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp , thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

SÁP NHẬP 02 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP , THÀNH LẬP 06 PHƯỜNG VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CHÍ LINH THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

159

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

160

Sắc lệnh số 47/SL về việc thành lập xã Phong chương thuộc huyện Phong điền, tỉnh Thừa thiên huế do Chủ tịch nước ban hành

hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính; Xét tình thế hiện thời; Theo đề nghị của của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng; RA SẮC LỆNH Điều 1 Nay hợp nhất hai Phong Hai và Phong Khanh thuộc huyện Phong Điền với hai thôn Phú An và Phú Lễ (huyện Quảng Điền) thành một lấy tên là Phong Chương thuộc huyện Phong Điền,

Ban hành: 07/06/1949

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20