Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 193609 văn bản

101

Nghị định 100/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Ia Grai, Chư Păh, tỉnh Gia Lai

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ

Ban hành: 26/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

103

Nghị định 58/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số , phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THÀNH LẬP XÃ; MỞ RỘNG THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN: YÊN HƯNG, TIÊN YÊN, ĐẦM HÀ, HẢI HÀ, THỊ UÔNG BÍ VÀ THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

104

Nghị định 156/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính , huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH , HUYỆN; THÀNH LẬP

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

105

Nghị định 28/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh nhân khẩu một số thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

ĐẮK HÀ VÀ THỊ KON TUM; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH SA NHƠN, THÀNH LẬP HƠ MOONG THUỘC HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh nhân khẩu một số thuộc các

Ban hành: 22/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

106

Nghị định 43-CP năm 1994 về việc thành lập xã Tân Hà, Tân Hoà thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43-CP NGÀY 28-5-1994  VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ TÂN HÀ, TÂN

Ban hành: 28/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

107

Nghị định 67/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Chư Sê và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ

Ban hành: 09/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

108

Nghị định 35/2000/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc huyện Mường Lay và thị Điện Biên phủ, tỉnh Lai Châu

VIỆC THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC HUYỆN MƯỜNG LAY VÀ THỊ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH LAI CHÂU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập xã, phường thuộc huyện Mường Lay

Ban hành: 18/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

109

Nghị định 24-CP năm 1994 về việc điều chỉnh địa giới huyện, thành lập xã mới thuộc tỉnh Phú Yên

THÀNH LẬP XÃ MỚI THUỘC TỈNH PHÚ YÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tính Phú Yên và Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới huyện, thành lập xã mới thuộc tỉnh Phú Yên như sau: 1. Tách 4 buôn: buôn Bưng,

Ban hành: 23/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

110

Nghị định 62/2000/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, ĐỨC TRỌNG VÀ BẢO

Ban hành: 30/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

111

Nghị định 97/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ THUỘC TỈNH KIÊN GIANG; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN GÒ QUAO, AN MINH, CHÂU THÀNH, KIÊN HẢI VÀ GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, NGHỊ ĐỊNH:

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

112

Nghị định 57/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Mỹ thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ TÂN MỸ

Ban hành: 18/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

113

Nghị định 41/2000/NĐ-CP về việc chia tách, thành lập xã thuộc các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Thới Bình, tỉnh Cà Mau

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN

Ban hành: 29/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

114

Nghị định 70/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ, ĐỔI TÊN THUỘC CÁC HUYỆN ĐẮK R'LẤP, ĐẮK SONG, ĐẮK MIL VÀ KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã

Ban hành: 06/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

115

Nghị định 143/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 143/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN

Ban hành: 15/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

116

Nghị định 47/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

117

Nghị định 35/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Bình Thanh Đông và Bình Thanh Tây thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

THÀNH LẬP XÃ BÌNH THANH ĐÔNG VÀ BÌNH THANH TÂY THUỘC HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.- Nay thành lập xã Bình Thanh Đông và Bình

Ban hành: 04/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

118

Nghị định 77/1999/NĐ-CP về việc giải thể các thị trấn nông trường, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La

GIẢI THỂ CÁC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG, THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MAI SƠN, BẮC YÊN VÀ MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay giải thể thị

Ban hành: 20/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

120

Nghị định 57/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Long Đất và Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN LONG ĐẤT VÀ CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh địa

Ban hành: 23/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.16.123