Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 193609 văn bản

21

Nghị định 08/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã, thị trấn các huyện Đakrông và Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN CÁC HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Đakrông và Hướng

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

22

Nghị định 22/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 22/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC

Ban hành: 01/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

23

Nghị định 176/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính ; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 176/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ; THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

24

Nghị định 31/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ THUỘC

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

25

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới một số để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ và điều chỉnh địa giới Pha Mu, Mường Cang, Mường Mít, Tà Hừa huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

ĐỊA GIỚI MỘT SỐ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN MƯỜNG TÈ, HUYỆN SÌN HỒ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ HAI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Ban hành: 16/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

26

Nghị định 41/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và U Minh, tỉnh Cà Mau

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CÁI NƯỚC VÀ U MINH, TỈNH

Ban hành: 22/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

27

Nghị định 40/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN MINH HÓA VÀ TUYÊN HÓA,

Ban hành: 21/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

28

Nghị định 66 /2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính ; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ; THÀNH LẬP XÃ

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

29

Nghị định 97/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã Phước Vinh thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 97/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ PHƯỚC VINH THUỘC HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH

Ban hành: 22/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

30

Nghị quyết 03/2002/NQ-HD điều chỉnh địa giới hành chính , thành lập xã mới do tỉnh Kon Tum ban hành

CHÍNH , THÀNH LẬP XÃ MỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHOÁ VIII-KỲ HỌP THỨ 5 - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (Sửa đổi) ngày 21/6/1994; - Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những có đường địa giới chưa hợp lý. - Sau khi

Ban hành: 21/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

31

Nghị định 03/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính ; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La

HÀNH CHÍNH ; THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MƯỜNG LA, THUẬN CHÂU VÀ MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính ; thành lập xã, thị trấn

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

32

Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2011 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC ĐỂ THÀNH LẬP XÃ

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

33

Nghị định 47/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Ô Môn, Phụng Hiệp và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN Ô MÔN,PHỤNG HIỆP VÀ THỐT NỐT, TỈNH CẦN THƠ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc

Ban hành: 19/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

34

Nghị định 56/2001/NĐ-CP về việc thành lập xã Mỹ An thuộc huyện Thạnh phú, tỉnh Bến tre

VIỆC THÀNH LẬP XÃ MỸ AN THUỘC HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Thành lập xã Mỹ An thuộc huyện Thạnh Phú trên cơ sở 2.072,09 ha diện

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

35

Nghị định 07/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, GÒ CÔNG

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

36

Nghị định 85/2001/NĐ-CP về việc thành lập xã Lâm Thuỷ thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

THÀNH LẬP XÃ LÂM THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Thành lập xã Lâm Thủy thuộc huyện Lệ Thủy trên cơ sở 24.100 ha diện

Ban hành: 14/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

37

Nghị định 125/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

38

Nghị định 76/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN ĐẮK TÔ VÀ THÀNH LẬP HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và điều chỉnh địa giới hành

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

39

Nghị định 33/2006/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 19/1998/NĐ-CP về thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ GIAO HƯNG THUỘC HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập xã

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

40

Nghị định 40/2000/NĐ-CP về việc thành lập xã Thanh Lòa và Lộc Yên thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2000/NĐ-CP Hà Nội , ngày 29 tháng 08 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THANH LÒA VÀ LỘC YÊN THUỘC

Ban hành: 29/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.55