Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 5328 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12530:2018 (ISO 19950:2015) về Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Xác định hàm lượng nhôm oxit alpha - Phương pháp nhiễu xạ tia X

bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). AS 4538.2, Guide to the sampling of alumina - Preparation of samples (Hướng dẫn lấy mẫu nhôm oxit - Chuẩn bị mẫu). 3  Nguyên tắc Đo các diện tích pic tích phân của phản xạ mặt phẳng lưới (012) và

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11985-1:2017 (ISO 11148-1:2011) về Máy cầm tay không dùng năng lượng điện - Yêu cầu an toàn - Phần 1: Máy cầm tay lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp chặt không có ren

tiết cơ khí kẹp chặt không có ren là: a) động cơ và cơ cấu dẫn động; b) không khí hoặc khí xả, và; c) tiếng ồn do rung hoặc va đập. Khi không khí hoặc khí xảthành phần đóng góp chính vào tiếng ồn thì các phương tiện để giảm tiếng ồn, ví dụ như, ống giảm thanh hoặc phương tiện tương đương phải được bao gồm trong thiết kế.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử nghiệm - Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy

chi tiết liên kết. 5.2.1.3  Mẫu thử Phải nộp một bộ khóa cửa cho đơn vị thử nghiệm. Nếu thử nghiệm được tiến hành trên mẫu sản xuất thử thì sau đó nó phải được lặp lại trên mẫu sản phẩm thực tế. Nếu việc thử nghiệm chỉ có thể tiến hành khi thiết bị đã được lắp vào cửa tương ứng thì thiết bị phải được lắp trên cửa hoàn chỉnh

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

124

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8053:2009 về tấm lợp dạng sóng - yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt

1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn cách lắp đặt các loại tấm lợp dạng sóng dùng lợp mái nhà và công trình xây dựng. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12295:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao

độ phóng xạ trên máy phổ gamma phân giải cao phục vụ công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường lĩnh vực khoáng sản. 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10759-7:2016 (ISO 11665-7:2012) về Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - không khí: radon-222 - Phần 7: Phương pháp tích lũy để ước lượng tốc độ xả bề mặt

(xem ISO 11929) thì kết quả của phép đo cần phải thể hiện là ≤ f* nếu kết quả thấp hơn ngưỡng quyết định; 2) Nếu tốc độ xả radon-222 khỏi bề mặt được so sánh với giới hạn phát hiện thì kết quả đo sẽ được thể hiện là ≤ f#  nếu kết quả thấp hơn giới hạn phát hiện. Nếu giới hạn phát hiện vượt quá giá trị hướng dẫn thì phải lập thành tài liệu về

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8645:2019 về Công trình thủy lợi thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

bước; hoặc bước thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) đối với công trình thiết kế hai bước; hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đối với công trình thiết kế một bước. Đối với các bước thiết kế còn lại không tiến hành lập hồ sơ thiết kế khoan phụt mà chỉ tiến hành xác định khối lượng khoan phụt làm cơ sở lập tổng mức đầu tư dự án. 4.2  Thành

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7840:2007 (ISO 2885 : 1976) về Vật liệu phóng xạ - Bao bì - Thử nghiệm rò rỉ chất phóng xạ và rò rỉ bức xạ

ngoài của nó phải được đưa lên trên và song song với mặt nước đồng thời được ngâm hoàn toàn ở độ sâu 40 mm trong 5 min. Nếu không có dòng bọt khí xuất hiện thì thử nghiệm phải được lặp lại. Sau đó phải lấy mẫu nước ít nhất là 10-1 lít (10-1 dm3) từ bể ngâm và đo hoạt độ phóng xạ. Nếu không có bọt khí sinh ra từ hệ thống giữ chứa bột, thì hệ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12260-3:2018 (ISO 13164-3:2013) về Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 3: Phương pháp thử sử dụng đo xạ khí

quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry CẢNH BÁO - Người sử dụng tiêu chuẩn này phải thành thạo với các thực hành phòng thử nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập tới mọi vấn đề an toàn, liên quan đến việc sử dụng, nếu cần. Trách nhiệm của người sử dụng là thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn và bảo vệ sức

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7173:2002 (ISO 9271:1992) về An toàn bức xạ - Tẩy xạ các bề mặt bị nhiễm xạ - Thử nghiệm các tác nhân tẩy xạ cho vải

Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - TẨY XẠ CÁC BỀ MẶT BỊ NHIỄM XẠ - THỬ

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12698:2019 về Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

yêu cầu về kỹ thuật, các yêu cầu về con người, các yêu cầu về chính sách, các yêu cầu về hội...) - Vai trò và trách nhiệm của giám đốc và thành viên ban lãnh đạo đối với việc thực thi Kế hoạch an toàn. - Thể hiện sự quản lý rủi ro và các ưu tiên đầu tư cho các biện pháp an toàn. - Các vấn đề khác được doanh nghiệp vận hành đường

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10758-3:2016 (ISO 18589-3:2015) về Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Đất - Phần 3: Phương pháp thử chất phóng xạ phát gamma bằng đo phổ gamma

Năng lượng bức xạ càng thấp thì hệ số hiệu chính càng cao. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để xác định hệ số hiệu chính này: - Đo hệ số suy giảm bức xạ gamma trong vật liệu mẫu tại mức năng lượng xác định; - Tính toán trong đó có tính đến thành phần hóa học và tỷ trọng khối của mẫu. Đối với hộp chứa mẫu hình trụ tại mức của

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8284:2009 về Nhà máy chế biến chè - Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với việc thiết kế và lắp đặt nhà máy chế biến chè xanh, chè đen từ nguyên liệu tươi theo công nghệ orthodox (OTD). 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52:2009) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

định nghĩa dưới đây. 520.3.1. Hệ thống đi dây (wiring system) Hệ thống lắp ráp các ruột dẫn trần hoặc ruột dẫn có cách điện hoặc cáp hoặc thanh cái và các bộ phận giữ chặt và nếu cần cả phần bao bọc cáp hoặc thanh cái. 520.3.2. Thanh cái (busbar) Ruột dẫn có trở kháng thấp mà nhiều mạch điện có thể được nối đến một cách riêng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12660:2019 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

9436:2012, Nền đường ô tô -Thi công và nghiệm thu TCVN 12249:2018, Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung AASHTO M145-91(2017), Standard Specification for Classification of Soils and Soil - Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes (Tiêu chuẩn phân loại đất và hỗn hợp cấp phối đất cho mục đích xây dựng

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-13:2013 (IEC 60598-2-13:2012) về đèn điện - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể - Đèn lắp chìm trong đất

tương tự trong khoảng thời gian không nhỏ hơn 5 s nhưng không quá 10 s và được nhả ra ra theo chiều dọc ở cuối của thanh trong 20 lần (xem Hình 4) theo hướng đi qua tâm của phần đường đi được thiết kế để lắp đèn điện, nếu có. Sau thử nghiệm, mẫu phải phù hợp với các yêu cầu trong 4.13.1 của TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) (tức là được đặt sau khi

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

137

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE

Nếu trong quá trình thử miễn nhiễm, số lượng được theo dõi vượt quá dung sai quy định (Phụ lục C), thì cần phải xác minh độ sai lệch do đáp ứng băng hẹp hay do hiện tượng băng rộng (EMC). Vì vậy, phép thử phải được lặp lại bằng việc tăng tần số tín hiệu không mong muốn, sau đó giảm đi một khoảng foffset, cụ thể: + Với UTRA, foffset=10MHz

Ban hành: 08/12/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

138

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 268:2000 về quy định nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

NCTKT, NCKT cần phải tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, mà thành phần và khối lượng khảo sát được thiết lập bằng đề cương khảo sát phù hợp với nhiệm vụ NCTKT, NCKT và phù hợp với nội dung dự toán được duyệt. 2.4.1.4. Thông thường thì đơn vị tư vấn lập NCTKT, NCKT phải lập bản nhiệm vụ kỹ thuật giao cho đơn vị khảo sát trên cơ sở

Ban hành: 17/11/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 119:2002 về thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chuẩn này quy định thành phần, nội dung và khối lượng lập Thiết kế Kỹ thuật-Tổng dự toán, Thiết kế Bản vẽ Thi công (đối với công trình được thiết kế hai bước) và Thiết kế Kỹ thuật-Thi công (đối với công trình được thiết kế một bước) các công trình thuỷ lợi thuộc các dự án xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp, có chức năng từ một đến đa mục

Ban hành: 17/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6868:2001 về An toàn bức xạ - Quản lý chất thải phóng xạ - Phân loại chất thải phóng xạ

giữ hoặc chôn chất thải phóng xạ. Điều kiện hóa chất thải phóng xạ, có thể bao gồm việc chuyển chất thải sang dạng rắn, đóng vào côngtenơ và nếu cần thì bao gói ở bên ngoài. 3.22. Dạng chất thải (Waste form): là trạng thái hóa học và vật lý của chất thải phóng xạ sau xử lý hoặc điều kiện hóa (thành phẩm ở thể rắn) trước khi đóng kiện.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11