Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5329 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12845:2020 về Công trình thuỷ lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật

TCVN12845:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12845:2020,***,Nông nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12845:2020 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT Hydraulics structures - Work

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12297:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

nhà; - Tìm hiểu nguyên nhân, đối tượng gây ra trường bức xạ gamma; 6.1.2  Phương pháp, kỹ thuật thi công Phương pháp, kỹ thuật thi công tuân thủ theo TCVN 9414:2012. 6.2  Phương pháp đo khí phóng xạ môi trường 6.2.1  Mục đích đo khi phóng xạ môi trường - Thành lập bản đồ nồng độ radon ngoài nhà; - Thành lập bản

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9376:2012 về Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

vi một tầng. Trong trường hợp có sự gián đoạn về thi công, các khối đã lắp phải có dạng bậc thang. 6.3.5. Cấu kiện trường hồi, tường ngang được lắp ghép trước để tạo thành khối cứng và tạo thành cữ giúp cho việc lắp ghép các cấu kiện tiếp theo được thuận lợi. Khi lắp ghép phải tuân theo 6.3.2 và các yêu cầu sau: a) Rải lớp vữa đệm dưới

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12533:2018 (ISO/ASTM 52303:2015) về Hướng dẫn lập bản đồ liều hấp thụ trong thiết bị chiếu xạ

cụ thể về các yêu cầu lập bản đồ liều. Xem TCVN 7249 (ISO/ASTM 51431), TCVN 12020 (ISO/ASTM 51608), TCVN 12532 (ISO/ASTM 51649), TCVN 8234 (ISO/ASTM 51702) và TCVN 6393-1 (ISO 11137-1). Liên quan đến quá trình tiệt trùng các vật phẩm chăm sóc sức khỏe bằng bức xạ thì ưu tiên sử dụng TCVN 6393-1 (ISO 11137-1). 1.2  Tiêu chuẩn này nằm trong

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12318:2018 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép

kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu. TCVN 8304 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi. TCVN 8305 Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu. TCVN 8421 Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu. TCVN 8477 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 37106:2018 (ISO 37106:2018) về Đô thị và cộng đồng bền vững - Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững

trong một cách tiếp cận chiến lược trên toàn đô thị về sử dụng dữ liệu thông minh, các cách thức làm việc thông minh và công nghệ thông minh. Vì vậy, trọng tâm của tiêu chuẩn này là tập trung mạnh mẽ vào sự lãnh đạo, điều hành, văn hóa, đổi mới mô hình hoạt động và vai trò tích cực của người dân, doanh nghiệp và hội dân sự trong việc tạo lập

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2019 (ISO 21748:2017) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

sẵn có từ thông tin được công bố về phương pháp thử sử dụng. Điều này cung cấp ước lượng của thành phần phương sai bên trong và liên phòng thí nghiệm, cùng với ước lượng của độ không đảm bảo gắn với độ đúng của phương pháp; - Phòng thí nghiệm khẳng định rằng việc thực hiện phương pháp thử của mình nhất quán với hiệu năng được thiết lập của

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-1:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I

từng tỷ lệ bản đồ theo quy định tại phụ lục C. 4.3.2  Thông tin dữ liệu các đối tượng dạng điểm gồm: điểm độ cao; trụ sở Ủy ban nhân dân các cấp, trạm y tế, trường học, bưu điện; điểm dân cư độc lập; các công trình dân sinh; các cơ sở kinh tế, văn hóa, hội khác. Mức độ hiển thị trên bản đồ lập địa cấp I từng tỷ lệ bản đồ theo quy định tại

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8477:2018 về Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

quy định thành phần, khối lượng công tác khảo sát địa chất trong các giai đoạn khảo sát thiết kế các dự án thủy lợi: giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng công trình và các bước tương đương (gọi tắt là báo cáo tiền khả thi), báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình (gọi tắt là báo cáo khả thi), thiết kế kỹ thuật xây dựng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8478:2018 về Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

tư. 6  Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) 6.1  Yêu cầu tài liệu Tài liệu khảo sát địa hình làm cơ sở để: - Chọn được vùng bố trí các hạng mục công trình đầu mối và khu hưởng lợi; - Xác định được quy mô của dự án, kích thước của các hạng mục công trình tương ứng với

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12571:2018 về Công trình thủy lợi thành phần nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN12571:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12571:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12571:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÀNH PHẦN NỘI DUNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT, TÍNH TOÁN THỦY VĂN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulic structures - Components, contents of hydrological investigation, calculation

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4252:2012 về Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG Procedures for formulation of the building organization design and the building works design 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định mục đích, nội dung, thành phần và hướng dẫn quy trình

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10399:2015 về Công trình thủy lợi - Đập lan - Thi công và nghiệm thu

trong quá trình thi công là: keo, xilycol, đất sét. 6.1.3. Tường vách đập lan thường mỏng do đó hệ thống chống đỡ ván khuôn phải đảm bảo an toàn không để bị xô lệch, biến dạng đứng và ngang.Đảm bảo khoảng cách bảo vệ giữa bê tông và cốt thép theo thiết kế, ổn định từ khi lắp dựng đến khi tạo thành bê tông thành phẩm. 6.1.4. Không dùng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

(manhole top) Phần bên trên hầm bao gồm vai (thành), cổ và nắp hầm. 1.4.24. Nắp bể (chamber cover) Phần có thể đậy hoặc mở ra để thi công cáp. 1.4.25. Rãnh cáp (trench) Rãnh đào dùng để lắp đặt cống cáp hoặc đặt cáp chôn trực tiếp. 1.4.26. Tủ cáp (cross connection cabinet - CCC) Một kết cấu dạng khung hộp bằng kim

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

- PNR: Thời điểm không thể phục hồi (Point of No Return) - ROV: Phương tiện được điều khiển từ xa (Remotely operated Vehicle) - TPOP: Chu kỳ hoạt động được lập (Planned operation period) - TR: Chu kỳ hoạt động tham chiếu (Operation reference period) - WNE: Không được vượt quá trọng lượng (Not to exceed weight) - µdyn:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

6785:2015, TCVN 6567:2015, TCVN 6565:2006; - Các Quy định của Ủy ban Kinh tế Châu Âu của Liên hợp quốc: ECE 83 - Rev. 04 và ECE 49 - Rev. 05; - Các Chỉ thị của Hội đồng Nghị viện Châu Âu: DIRECTIVE 2005/78/EC, DIRECTIVE 715/2007/EC và DIRECTIVE 2007/46/EC. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 5 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

bởi các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần biến đổi tần, nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng. Yêu cầu về phát xạ ngoài băng đối với thiết bị lặp được quy định đối với cả phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động và bảo vệ thiết bị thu của các

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung

điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng mức giới hạn về chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) không lớn hơn 1. GHI CHÚ: Trường hợp xây dựng công trình kín (nhà cửa, nhà kho...) trên bãi san lấp cần xem xét đến nồng độ khí radon trong không khí. 5  Phương pháp xác định 5.1  Nước chiết từ tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

(1) Trường hợp xe thành phẩm có khối lượng chuẩn sau khi được sản xuất, lắp ráp từ loại ô tô sát-xi tương ứng phù hợp với khối lượng chuẩn đã đăng ký thì xe thành phẩm sẽ được thừa nhận kết quả kiểm tra khí thải từ xe sát-xi. (2) Áp dụng thêm phép thử độ khói theo TCVN 6565 đối với động cơ cháy do nén sử dụng nhiên liệu điêzen.” 3.4.

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

bên chân đê để bảo đảm an toàn cho đê điều. 1.4.8 Hành lang an toàn lưới điện cao áp Khoảng không gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện hoặc bao quanh trạm điện và được quy định cụ thể theo từng cấp điện áp. 1.4.9 Đường đô thị Đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị. 1.4.10

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251