Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 201788 văn bản

281

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND thành lập Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

27/2008/QD-UBND,Quyết định 27 2008,Thành phố Cần Thơ,Thành lập Thanh tra thành phố ,Thành lập Thanh tra thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

282

Quyết định 5346/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Cải cách hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

5346/QD-UBND,Quyết định 5346 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5346/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

283

Quyết định 154/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

154/QD-TTg,Quyết định 154 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định,Lập quy hoạch,Thành lập,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 154/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

284

Quyết định 139/QĐ-BXD năm 2020 về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

người đại diện của Bộ Xây dựng hoặc đại diện tổ chức tham gia được Hội đồng bầu, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm; b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; c) Thành viên là đại diện lãnh đạo của một hoặc một số tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có 01 thành viên được

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

285

Quyết định 7287/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội

7287/QD-UBND,Quyết định 7287 2016,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7287/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

286

Quyết định 7291/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa-Xã hội thành phố Hà Nội

7291/QD-UBND,Quyết định 7291 2016,Thành phố Hà Nội,Ban quản lý dự án đầu tư,Thành lập ban quản lý,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Công trình văn hóa ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

287

Quyết định 7290/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

7290/QD-UBND,Quyết định 7290 2016,Thành phố Hà Nội,Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng công trình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

288

Quyết định 7292/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội

7292/QD-UBND,Quyết định 7292 2016,Thành phố Hà Nội,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Dự án đầu tư xây dựng,Công trình cấp nước đô thị,Công trình hạ tầng kỹ thuật ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

289

Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA TỈNH HÒA BÌNH, NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD&ĐT ngày 25/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

290

Quyết định 840/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

840/QD-UBND,Quyết định 840 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 840/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

291

Quyết định 7052/QĐ-UBND năm 2016 về chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

7052/QD-UBND,Quyết định 7052 2016,Thành phố Hà Nội,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Ban quản lý dự án xây dựng ,Ban quản lý dự án đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

292

Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

1423/QD-UBND,Quyết định 1423 2020,Thành phố Hà Nội,Quy trình nội bộ lĩnh vực hộ kinh doanh,Quy trình nội bộ lĩnh vực hợp tác xã,Quy trình nội bộ Ủy ban cấp huyện Hà Nội,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

293

Quyết định 49/2019/QĐ-TANDTC về thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

49/2019/QD-TANDTC,Quyết định 49 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Phổ biến giáo dục pháp luật,Thành lập hội đồng,Giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

294

Quyết định 6966/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

6966/QD-UBND,Quyết định 6966 2016,Thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6966/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

295

Quyết định 2349/QĐ-TTg năm 2016 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2349/QD-TTg,Quyết định 2349 2016,Thủ tướng Chính phủ,An toàn thực phẩm,Quy định an toàn thực phẩm ,Ban quản lý,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

296

Quyết định 99/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung; quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly, người kết thúc thời gian cách ly tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG; QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY, NGƯỜI KẾT THÚC THỜI GIAN CÁCH LY TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Phòng chống bệnh

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

297

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng

04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

298

Quyết định 5861/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Phát triển đất thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

5861/QD-UBND,Quyết định 5861 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ phát triển đất,Thành lập Quỹ phát triển đất,Hoạt động Quỹ phát triển đất,Trích lập Quỹ phát triển đất ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

299

Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp do thành phố Hà Nội ban hành

1098/QD-UBND,Quyết định 1098 2020,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh,Cách ly y tế ,Khu nhà ở sinh viên,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

300

Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành

1097/QD-UBND,Quyết định 1097 2020,Thành phố Hà Nội,Cách ly y tế ,Phòng chống dịch bệnh,Trường cao đẳng nghề,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250