Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH TRA CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183690 văn bản

1

Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

04/2021/TT-TTCP,Thông tư 04 2021,Thanh tra Chính phủ,Quy trình tiếp công dân đến khiếu nại,Quy trình tiếp công dân đến tố cáo,Quy trình tiếp công dân đến kiến nghị,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

2

Quyết định 398/QĐ-TTCP năm 2021 về Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ

398/QD-TTCP,Quyết định 398 2021,Thanh tra Chính phủ,Quy chế tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ,Tuyển dụng công chức viên chức của Thanh tra Chính phủ,Quy chế tuyển dụng viên chức của Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

3

Quyết định 416/QĐ-TTCP năm 2019 về Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ

416/QD-TTCP,Quyết định 416 2019,Thanh tra Chính phủ,Quy chế làm việc,Quy chế làm việc mẫu,Ban hành quy chế làm việc ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 416/QĐ-TTCP

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

4

Kế hoạch 1722/KH-TTCP về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 do Thanh tra Chính phủ ban hành

1722/KH-TTCP,Thanh tra Chính phủ,Phát triển Chính phủ số,Bảo đảm an toàn thông tin mạng,Ứng dụng công nghệ trong cơ quan Thanh tra Chính phủ,Công nghệ thông tin THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

5

Quyết định 444/QĐ-TTCP năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trường cán bộ Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

444/QD-TTCP,Quyết định 444 2021,Thanh tra Chính phủ,Chức năng của Trường cán bộ Thanh tra,Nhiệm vụ quyền hạn của Trường cán bộ Thanh tra,Tổ chức hoạt động của Trường cán bộ Thanh tra,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

6

Quyết định 441/QĐ-TTCP năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

441/QD-TTCP,Quyết định 441 2021,Thanh tra Chính phủ,Chức năng của Tạp chí Thanh tra,Tổ chức hoạt động của Tạp chí Thanh tra,Nhiệm vụ quyền hạn của Tạp chí Thanh tra,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

7

Quyết định 442/QĐ-TTCP năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Báo Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

442/QD-TTCP,Quyết định 442 2021,Thanh tra Chính phủ,Chức năng của Báo Thanh tra,Tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra,Nhiệm vụ quyền hạn của Báo Thanh tra,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

8

Thông báo 159/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

159/TB-VPCP,Thông báo 159 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng với Thanh tra Chính phủ,Kết luận tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ làm việc với Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

9

Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

05/2021/TT-TTCP,Thông tư 05 2021,Thanh tra Chính phủ,Quy trình xử lý đơn khiếu nại đơn tố cáo,Quy trình xử lý đơn kiến nghị phản ánh,Quy trình xử lý đơn tố cáo đơn kiến nghị,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

10

Quyết định 489/QĐ-TTCP năm 2021 về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ

489/QD-TTCP,Quyết định 489 2021,Thanh tra Chính phủ,Quy chế đánh giá công chức của Thanh tra Chính phủ,Xếp loại chất lượng viên chức của Thanh tra Chính phủ,Đánh giá xếp loại chất lượng công chức viên chức,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

11

Quyết định 424/QĐ-TTCP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

424/QD-TTCP,Quyết định 424 2021,Thanh tra Chính phủ,Thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại,Công bố thủ tục hành chính giải quyết khiếu nại,Thủ tục thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

12

Quyết định 443/QĐ-TTCP năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm thông tin do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

443/QD-TTCP,Quyết định 443 2021,Thanh tra Chính phủ,Chức năng của Trung tâm thông tin,Tổ chức hoạt động của Trung tâm thông tin,Nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thông tin,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

13

Kế hoạch 1006/KH-TTCP năm 2021 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Thanh tra Chính phủ ban hành

1006/KH-TTCP,Thanh tra Chính phủ,Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với các tỉnh,Phòng chống tham nhũng thành phố trực thuộc Trung ương,Đánh giá phòng chống tham nhũng thành phố năm 2020,Tài chính nhà nước THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

14

Quyết định 397/QĐ-TTCP năm 2021 về Quy chế điều động, luân chuyển công chức và biệt phái công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ

397/QD-TTCP,Quyết định 397 2021,Thanh tra Chính phủ,Điều động công chức của Thanh tra Chính phủ,Luân chuyển công chức của Thanh tra Chính phủ,Biệt phái công chức viên chức của Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

15

Quyết định 399/QĐ-TTCP năm 2021 về "Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020" do Thanh Tra Chính phủ ban hành

399/QD-TTCP,Quyết định 399 2021,Thanh tra Chính phủ,Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng,Bộ chỉ số đánh giá phòng chống tham nhũng cấp tỉnh 2020,Hướng dẫn đánh giá phòng chống tham nhũng cấp tỉnh,Tài chính nhà nước THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

16

Quyết định 70/QĐ-TTCP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

70/QD-TTCP,Quyết định 70 2021,Thanh tra Chính phủ,Công bố thủ tục lĩnh vực phòng chống tham nhũng,Công bố thủ tục được thay thế về phòng chống tham nhũng,Công bố thủ tục về phòng chống tham nhũng 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

17

Kế hoạch 336/KH-TTCP rà soát thủ tục hành chính năm 2012 của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

336/KH-TTCP,Thanh tra Chính phủ,Thanh tra Chính phủ,Rà soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 336/KH-TTCP Hà Nội, ngày 23 tháng 02

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2012

18

Quyết định 303/QĐ-TTCP năm 2020 về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Thanh tra Chính phủ ban hành

303/QD-TTCP,Quyết định 303 2020,Thanh tra Chính phủ,Áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015,Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 9001 2015,Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2015,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

19

Kế hoạch 616/KH-TTCP năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành

616/KH-TTCP,Thanh tra Chính phủ,Công tác phòng chống tham nhũng,Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh,Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng 2019,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

20

Kế hoạch 1871/KH-TTCP năm 2017 về tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

1871/KH-TTCP,Thanh tra Chính phủ,Tổ chức thực hiện luật ,Tổng kết đánh giá,Tổ chức thực hiện,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1871/KH-TTCP Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108