Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO VUNG TAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15304 văn bản

1

Quyết định 1009/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

2

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giá dịch vụ thoát nước thành phố Vũng Tàu,Giá dịch vụ thoát nước Vũng Tàu 2020 2024,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

3

Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

586/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2035 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

4

Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035

Hạnh phúc --------------- Số: 600/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CẮM MỐC GIỚI THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2035 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

5

Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2017 về thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1366/QĐ-UBND xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt giá trị còn lại của căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu và thoái trả tiền đã nộp giá trị còn lại căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1857/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1366/QĐ-UBND NGÀY 12/5/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC XÁC LẬP SỞ HỮU TOÀN DÂN VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA CĂN NHÀ SỐ 75 TRƯNG NHỊ, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ THOÁI TRẢ TIỀN ĐÃ NỘP GIÁ TRỊ CÒN LẠI CĂN

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

6

Quyết định 606/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

606/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2035 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

7

Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2016 về sử dụng nguồn vốn ngân sách mua 24 lô nền tại dự án Khu nhà ở Phước Sơn thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu để bố trí tái định cư cho dự án trạm biến áp 220Kv và dự án lân cận trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tàu, ngày 04 tháng 8 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH MUA 24 LÔ NỀN TẠI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỚC SƠN THUỘC PHƯỜNG 11, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐỂ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CHO DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ CÁC DỰ ÁN LÂN CẬN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA VI, KỲ

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

8

Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2014 về đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHƯỜNG 6 THÀNH PHƯỜNG THẮNG NHÌ THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

9

Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa

ngày 18 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI LÀM VIỆC TỪ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN TRỤ SỞ TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

10

Quyết định 1849/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kinh phí tổ chức bán đấu giá thí điểm tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 05 cơ sở nhà đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1)

, ngày 04 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 05 CƠ SỞ NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (ĐỢT 1) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

11

Quyết định 612/QĐ-TTg năm 2013 công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I TRỰC THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2013

12

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND phê duyệt đề án đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

19/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 19,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đổi tên phường 6 thành phố Vũng Tàu, đổi tên phường Thắng Nhì thành phố Vũng Tàu,phường Thắng Nhì thành phố Vũng Tàu,phường Thắng Nhì ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

13

Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND phê duyệt đề án đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 20,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu đô thị loại I ,công nhận đô thị loại I, đề nghị công nhận đô thị loại I,đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu ,Thành phố Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

14

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng trụ sở cũ của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC TRỤ SỞ CŨ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư xây dựng mới và đã di dời các cơ quan, tổ chức, đơn vị về Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh tại thành phố

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

15

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rịa, ngày 16 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI LÀM VIỆC TỪ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN TRỤ SỞ TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

16

Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THU GOM, XỬ LÝ VÀ THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

17

Quyết định 3674/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục công trình đường dây hạ thế cấp điện cho nhà tạm giữ - Công an thành phố Vũng Tàu, thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà tạm giữ - Công an thành phố Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3674/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ - DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ CẤP ĐIỆN CHO NHÀ TẠM GIỮ - CÔNG AN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ TẠM GIỮ - CÔNG AN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

18

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẦU, ĐIỂM CUỐI VÀ ĐẶT TÊN NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

19

Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điếm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

13 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẦU, ĐIỂM CUỐI VÀ ĐẶT TÊN NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

20

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao ốc OSC Land tại thành phố Vũng Tàu

DỰNG CĂN HỘ CAO ỐC OSC LAND TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.133.127