Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6277 công văn

1

Công văn 1384/TTg-KTN về đầu tư xây dựng quốc lộ 6 tuyến tránh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4900/BKH-KCHT&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2010), Tài chính (công văn số 9745/BTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2010) và về việc đầu tư xây dựng quốc lộ 6 tuyến tránh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý bổ sung tuyến tránh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

2

Công văn 6708/VPCP-KGVX năm 2013 dự án xây dựng khu công viên văn hóa lịch sử và đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

lịch sử và đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; - Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam. Về ý tưởng dự án

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

3

Công văn 983/UBND-NC năm 2019 đính chính văn bản do tỉnh Sơn La ban hành

định số 1834/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La”. - Nay bãi bỏ ra khỏi phần căn cứ pháp lý. 3. Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

4

Công văn 638/VPCP-TCCV năm 2021 về bổ sung biên chế công chức đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

ban nhân dân tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, tổng hợp biên chế của các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; đề xuất phương án tổng thể chuyển giao biên chế của các Văn phòng

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

5

Công văn 9996/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

tại Văn bản số 461/BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên và các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Mặt

Ban hành: 28/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

6

Công văn 4189/VPCP-KGVX năm 2015 phê duyệt chủ trương lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Công văn số 777/UBND-VX ngày 09 tháng 4 năm 2015), ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1949/BVHTTDL-DSVH ngày 18 tháng 5 năm 2015), về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

7

Công văn 693/SNV-CCHC năm 2015 hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

693/SNV-CCHC,Công văn 693,Tỉnh Sơn La,Khung tiêu chí đánh giá,Hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá,Đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố,Huyện, thành phố tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính UBND TỈNH SƠN LA SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

8

Công văn 4799/CT-TTHT năm 2019 về chính sách chuyển nhượng cổ phiếu cổ tức nhận được và cổ phiếu thặng dư vốn cổ phần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4799/CT-TTHT,Công văn 4799 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chuyển nhượng cổ phiếu ,Mua bán lại cổ phiếu,Cổ phiếu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

9

Công văn 4601/TCT-QLN năm 2018 về không tính tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần Dịch vụ và Môi trường đô thị Sơn La do Tổng cục Thuế ban hành

thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán thì Cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của Công ty để xem xét giải quyết theo đúng quy định. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - PTCTg Phi Vân Tuấn (để b/c); - Vụ

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

10

Công văn 981/TTg-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 và công văn số 1320/UBND-TH ngày

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

11

Công văn 1726/TTg-KTN năm 2011 về tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

việc tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện chuyển 14 điểm di dân tạm thành điểm tái định cư tập trung nông thôn và đầu tư xây dựng bổ sung một số công trình thiết yếu tại

Ban hành: 27/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

12

Công văn 1171/TTg-KTN về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dân xã Liệp Muội đã được xác định tại Quyết định số 801/QĐ-TTg. 3. Về chuyển 14 điểm di dân tạm thành điểm tái định cư tập trung nông thôn: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính

Ban hành: 18/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

13

Công văn 03/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/TTg-CN,Công văn 03 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ tỉnh Sơn La,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam,Bổ sung Vân Hồ vào quy hoạch các khu công nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

14

Công văn 9443/BCT-TC năm 2018 về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình. Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

15

Công văn 8255/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

vốn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình và cơ quan liên quan rà soát, tính

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

16

Công văn 44291/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tài sản bảo đảm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

44291/CT-TTHT,Công văn 44291 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Chuyển nhượng bất động sản,Vướng mắc chính sách thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

17

Công văn 5765/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết tranh chấp đất đai của công dân bản Bưa Đa, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Đa, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có gửi đơn Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân bản Bưa Đa với các hộ dân các bản giáp ranh (đơn, tài liệu sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Chủ tịch Ủy

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

18

Công văn 6719/VPCP-CN năm 2018 điều chỉnh hướng tuyến và triển khai đoạn tuyến kết nối đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 2567/UBND-CN ngày 19 tháng 6 năm 2018) về việc điều chỉnh hướng tuyến và triển khai đoạn tuyến kết nối đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: 1. Về hướng tuyến: Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

19

Công văn 58794/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khoáng sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

58794/CT-TTHT,Công văn 58794 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Khoáng sản,Thuế giá trị gia tăng,Thu thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

20

Công văn 1943/TTg-KTN năm 2015 về lựa chọn nhà thầu các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn – Túy Loan) và đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1943/TTg-KTN V/v lựa chọn nhà thầu các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn – Túy Loan) và đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng) Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy

Ban hành: 29/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183