Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO PLEIKU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 923 văn bản

1

Quyết định 315/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ PLEIKU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

2

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở công vụ tại hẻm đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TẠI HẺM ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Giá năm 2012; Căn cứ Luật Nhà ở năm

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

3

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Giá năm 2012; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

4

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Giá năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

5

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định giá cho thuê sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku do tỉnh Gia Lai ban hành

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỶ THUẬT TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Giá năm 2012; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

6

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, THI XÃ AN KHÊ, THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Giá

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

7

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, THỊ XÃ AN KHÊ, THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

8

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

41/2014/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2019) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

9

Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số vị trí trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa và huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, THỊ XÃ AYUN PA VÀ HUYỆN KBANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

10

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất năm 2013 khu quy hoạch dành cho người thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2013 CỦA KHU QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG PHÂN LÔ ĐẤT Ở DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP PHƯỜNG THẮNG LỢI, THÀNH PHỐ PLEIKU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

11

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất Đường quy hoạch D2 thuộc Khu quy hoạch Suối Hội Phú vào Bảng phân loại đường và giá đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT ĐƯỜNG QUY HOẠCH D2 THUỘC KHU QUY HOẠCH SUỐI HỘI PHÚ VÀO BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ PLEIKU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

12

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về biểu giá bán tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai, tỉnh Gia Lai cung cấp

2015 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BIỂU GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU VÀ THỊ XÃ AYUN PA DO CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC GIA LAI CUNG CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật giá năm 2012; Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

13

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào bảng giá các loại đất theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG GIÁ ĐẤT VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT UBND TỈNH ĐÃ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2019) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 17/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

14

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

23/2010/QD-UBND,Quyết định 23 2010,Tỉnh Gia Lai,Bổ sung,Thành phố Pleiku,Quy hoạch chung xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 23/2010/QĐ-UBND

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2010

15

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG GIÁ ĐẤT MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG, TUYẾN ĐƯỜNG VÀO MỤC B - BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2019) ỦY

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

16

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

17

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

39/2009/QD-UBND,Quyết định 39 2009,Tỉnh Gia Lai,Giá các loại đất,Năm 2010,Thành phố Pleiku,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/2009/QĐ-UBND Pleiku, ngày

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

18

Quyết định 1878/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "miniSCADA thành phố Tam Kỳ" và Dự án "miniSCADA thành phố Pleiku" sử dụng ODA vay ưu đãi của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "MINISCADA THÀNH PHỐ TAM KỲ" VÀ DỰ ÁN "MINISCADA THÀNH PHỐ PLEIKU" SỬ DỤNG VỐN ODA VAY ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

19

Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2009 công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/QD-TTg,Quyết định 249 2009,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Đô thị loại II 2,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 249/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2009

20

Quyết định 73/2008/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

73/2008/QD-UBND,Quyết định 73 2008,Tỉnh Gia Lai,Bảng giá đất,Giá đất,Giá đất 2009,Thành phố Pleiku,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 73/2008/QĐ-UBND Pleiku

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85