Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH PHO NAM DINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4407 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ ĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG National technical regulation on urban bus designed for easy access for disabled people 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Giao thông vận tải và Quy định về các trang thiết bị bắt buộc đối với các phương tiện công cộng dành cho người khuyết tật tiếp cận (Quy định số 1970 năm 2000) (Statutory Instruments (2000 No. 1970), Disabled persons - The public service vehicles accessibility regulations 2000). QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ ĐỂ

Ban hành: 07/11/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8998:2018 (ASTM E 415-17) về Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không

TCVN8998:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8998:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8998:2018 ASTM E 415-17 THÉP CACBON VÀ THÉP HỢP KIM THẤP - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ CHÂN KHÔNG Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố

THÀNH PHỐ National technical regulation on safety and environmental protection for urban bus 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố từ 17 chỗ trở lên (sau đây gọi tắt là xe).

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

TCVN11407:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11407:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11407:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC HỮU HIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Determination of available silicon content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11407:2019 thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12013:2017 (ASTM D 5769-15) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định benzen, toluen và tổng các hydrocacbon thơm trong xăng thành phẩm bằng sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

TCVN12013:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12013:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12013:2017 ASTM D 5769-15 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH BENZEN, TOLUEN VÀ TỔNG CÁC HYDROCACBON THƠM TRONG XĂNG THÀNH PHẨM BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (GC/MS) Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, and Total

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12322:2018 về Bia - Xác định hàm lượng flavanoid - Phương pháp quang phổ

TCVN12322:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12322:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12322:2018 BIA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FLAVANOID - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Beer - Determination of flavanoids content- Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 12322:2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11837:2017 về Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng amitraz bằng sắc ký khối phổ

TCVN11837:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11837:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11837:2017 MẬT ONG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG AMITRAZ BẢNG SẮC KÝ KHỐI PHỔ Honey - Determination of amitraz residues by gas chromatography mass spectrometry Lời nói đầu TCVN 11837:2017 do Trung tâm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11836:2017 về Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng carbamate bằng sắc ký khối phổ

TCVN11836:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11836:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11836:2017 MẬT ONG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBAMATE BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Honey - Determination of carbamate residues by gas chromatography mass spectrometry Lời nói đầu TCVN 11836:2017 do

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11838:2017 về Thịt - Phương pháp xác định dư lượng sulfonamid bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần

TCVN11838:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11838:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11838:2017 THỊT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG SULFONAMID BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN Meat - Determination of sulfonamid residues by liquid chromatography tanderm mass spectrometry Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11835:2017 về Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng carbendazim bằng sắc lỏng khối phổ hai lần

TCVN11835:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11835:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11835:2017 MẬT ONG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBENDAZIM BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN Honey - Determination of carbendazim residues by liquid chromatography tanderm mass spectrometry Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11485:2016 về Malt - Xác định độ ẩm và hàm lượng protein - Phương pháp phổ hồng ngoại gần

TCVN11485:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11485:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11485:2016 MALT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ HÀM LƯỢNG PROTEIN - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN Malt - Determination of moisture and protein content - Near infrared spectrometric method Lời nói đầu TCVN 11485:2016 được

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11289:2016 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng dimetridazole - Phương pháp đo quang phổ

TCVN11289:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11289:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11289:2016 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DIMETRIDAZOLE - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ Animal feeding stuffs - Determination of dimetridazole content- Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11289:2016 được xây

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11403:2016 về Phân bón - Xác định hàm lượng asen tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN11403:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11403:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11403:2016 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Fertilizers - Determination of arsenic content by atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 11403:2016 do Viện

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố do Bộ Giao thông vận tải ban hành

này. 3.4. Đối với các kiểu loại xe ô tô khách thành phố đã được kiểm tra, thử nghiệm theo các quy định tại 3.1 và có kết quả phù hợp với quy chuẩn này sẽ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 1. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn này trong kiểm tra

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5858:2017 về Đá quý - Phương pháp đo phổ hấp thụ

TCVN5858:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5858:2017,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5858:2017 PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ Gemstones- Testing absorption spectrum Lời nói đầu TCVN 5858:2017 thay thế TCVN 5858:1994. TCVN 5858:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 174,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10678:2015 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ

TCVN10678:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10678:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10678:2015 PHÂN BÓN RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO HÒA TAN TRONG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Solid fertilizers - Determination of water- soluble phosphate content - Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12524:2018 (ISO 17992:2013) về Quặng sắt - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử tạo hydrua

TCVN12524:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12524:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12524:2018 ISO 17992:2013 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ TẠO HYDRUA Iron ores - Determination of arsenic content - Hydride generation atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10915:2015 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN10915:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10915:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10915 : 2015 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KẼM - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Foodstuffs - Determination of zinc content - Atomic absorption spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 10915:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11029:2015 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng este - Phương pháp quang phổ

TCVN11029:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11029:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11029:2015 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ESTE - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Distilled liquors - Determination of esters content - Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11029:2015 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49