Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO MONG CAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8685 văn bản

1

Quyết định 1628/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

1628/QD-UBND,Quyết định 1628 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Móng Cái Quảng Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

2

Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2017 về Nội quy Cửa khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

3

Quyết định 1206/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II TRỰC THUỘC TỈNH QUẢNG NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

4

Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Móng Cáithành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁITHÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ “Về việc ban

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

5

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1649/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 29/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

6

Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận tuyến, điểm du lịch đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH ĐẢO VĨNH THỰC, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 598/TTr-SDL

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

7

Nghị quyết 235/NQ-HĐND năm 2015 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Móng Cái và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI VÀ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XII-KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày

Ban hành: 12/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

8

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất ở trên địa bàn phường Hải Yên, thành phố Móng Cái để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hải Yên, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn III)

ngày 07 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HẢI YÊN, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI ĐỂ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GPMB DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HẢI YÊN, PHƯỜNG HẢI YÊN, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI (GIAI ĐOẠN III) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

9

Nghị định 03/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh

03/ND-CP,Nghị định 03 2008,Chính phủ,Thành phố Móng Cái,Tỉnh Quảng Ninh,Thành lập thành phố,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 03/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

10

Quyết định 2052/QĐ-TCHQ năm 2015 về chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2052/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 22/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

11

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 kèm theo Quyết định 42/2019/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bổ sung bảng giá đất thành phố Móng Cái Quảng Ninh,Bổ sung Quyết định 42/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh,Bổ sung vị trí giá đất trong bảng giá đất Quảng Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

12

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 thực hiện biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô do tỉnh Quảng Ninh ban hành

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, HUYỆN CÔ TÔ Trong những năm qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nên công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

13

Quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Lục Chắn thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

30 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ ĐIỂM XUẤT HÀNG LỤC CHẮN THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2013

14

Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Km3+Km4 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

30 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ ĐIỂM XUẤT HÀNG KM3+KM4 THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

15

Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Đại Vai thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ ĐIỂM XUẤT HÀNG ĐẠI VAI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

16

Quyết định 2858/QĐ-TCHQ năm 2013 công nhận đổi tên địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận việc đổi tên “Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái” được nêu tại Quyết định số 1878/QĐ-TCHQ ngày 18/9/2008 của Tổng cục Hải quan thành “Công ty cổ phần thương mại dịch vụ quốc tế Bắc Luân”. Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách

Ban hành: 13/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

17

Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

18

Quyết định 3201/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái hoạt động qua lại giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái do tỉnh Quang Ninh ban hành

tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ XE DU LỊCH TỰ LÁI HOẠT ĐỘNG QUA LẠI GIỮA THÀNH PHỐ MÓNG CÁI (VIỆT NAM) VÀ THÀNH PHỐ ĐÔNG HƯNG (TRUNG QUỐC) QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ MÓNG CÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

19

Quyết định 2705/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN: SỬA CHỮA HƯ HỎNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN ĐT.335, ĐOẠN TỪ NGÃ BA TRÀ CỔ ĐI MŨI NGỌC, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

20

Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng (BOT) do tỉnh Quảng Ninh ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYÊT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ QUẢNG NGHĨA, HẢI TIẾN, HẢI ĐÔNG, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, HỢP ĐỒNG (BOT) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188