Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO LONG XUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37058 văn bản

1

Quyết định 3216/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

2

Quyết định 2931/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý chất thải rắn cho thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giai đoạn 2017-2022

tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2017-2022 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

3

Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực Cụm công nghiệp thành phố Long Xuyên” giai đoạn 2018–2020 do tỉnh An Giang ban hành

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH “HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC Ở KHU VỰC CỤM CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ LONG XUYÊN” GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

4

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2014/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊNTHÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC THUỘC TỈNH AN GIANG

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

5

Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2017 Bãi bỏ Quyết định 1488/QĐ-UBND phê duyệt phương án xã hội hóa triển khai hệ thống Camera quan sát, giám sát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyênthành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1488/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XÃ HỘI HÓA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT, GIÁM SÁT TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊNTHÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Tổ chức chính

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

6

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2017 về chủ trương thực hiện cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VAY CỦA DỰ ÁN MỞ RỘNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VIỆT NAM - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG, VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

7

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2014/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN VÀ CHÂU ĐỐC THUỘC TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

8

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/QĐ-UBND An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN - TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 13/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

9

Quyết định 1444/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 2734/1999/QĐ.UB phê duyệt quy hoạch kiến trúc cảnh quan trục đường Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2734/1999/QĐ.UB NGÀY 25/11/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRỤC ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 23/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

10

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang

22/2014/QĐ-UBND An Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN VÀ CHÂU ĐỐC THUỘC TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

11

Quyết định 474/QĐ-TTg năm 2009 công nhận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

474/QD-TTg,Quyết định 474 2009,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Long Xuyên,Đô thị loại II 2,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 474/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

12

Quyết định 40/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Long Xuyên của Công ty Điện nước An Giang

Số: 40/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 28 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN CỦA CÔNG TY ĐIỆN NƯỚC AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26

Ban hành: 28/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

13

Nghị định 64/1999/NĐ-CP về việc thành lập một số phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

64/1999/ND-CP,Nghị định 64 1999,Chính phủ,Thành lập phường,Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 02/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Nghị định 09/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang

09/1999/ND-CP,Nghị định 09 1999,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/1999/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

15

Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2007 về hủy bỏ Quyết định 502/2003/QĐ-UB quy định về cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 502/2003/QĐ-UB NGÀY 09/4/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN PHÍA BÊN TRONG VĨA HÈ VÀ LÒNG ĐƯỜNG CỦA MỘT SỐ ĐƯỜNG PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN VÀ THỊ XÃ CHÂU ĐỐC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 19/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2017

16

Quyết định 2589/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chính sách xã hội cho các hộ bị di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú tỉnh An Giang

9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO CÁC HỘ BỊ DI DỜI, GIẢI TỎA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN VÀ HUYỆN CHÂU PHÚ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Xét tờ trình số 2259/TTr-STC ngày 13/8/2007 của Sở Tài

Ban hành: 19/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

17

Nghị định 52/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang

52/2005/ND-CP,Nghị định 52 2005,Chính phủ,Thành phố Long Xuyên,Huyện Tịnh Biên,Huyện Tân Châu,Tỉnh An Giang,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

18

Quyết định 900/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

900/1999/QD-TTg,Quyết định 900 1999,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Long Xuyên,Khu dân cư thành phố Long Xuyên,Ban quản lý dự án đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 900/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

2742/QD-UBND,Quyết định 2742 2020,Thành phố Hà Nội,Cụm công nghiệp Long Xuyên Phúc Thọ Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Long Xuyên Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

20

Quyết định 2289/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2289/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 27 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.252.84