Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO HO CHI MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 109604 văn bản

1

Thông báo 15556/TB-SXD-VLXD về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020 do Sở Xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

15556/TB-SXD-VLXD,Thông báo 15556 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố giá vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh,Giá vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh quý IV/2020,Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV/2020,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

2

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

37/2021/QD-UBND,Quyết định 37 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý nhà nước về thanh niên Hồ Chí Minh,Công tác quản lý thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2021

3

Thông báo 284/TB-BGTVT năm 2021 kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành; thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

284/TB-BGTVT,Thông báo 284 2021,Bộ Giao thông vận tải,Chuẩn bị đầu tư dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh,Công tác chuẩn bị đầu tư dự án Hồ Chí Minh Chơn Thành,Công tác chuẩn bị đầu tư dự án Hồ Chí Minh Mộc Bài,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

4

Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh

15/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Hồ Chí Minh,Mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2021

5

Quyết định 1845/QĐ-SGDĐT năm 2020 quy định về công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

1845/QD-SGDDT,Quyết định 1845 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình kiểm tra của Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Công tác kiểm tra của Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Xây dựng kế hoạch kiểm tra của Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

6

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường tại Thành phố Hồ Chí Minh

33/2021/QD-UBND,Quyết định 33 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Hồ Chí Minh,Quy chế mẫu của Ủy ban nhân dân phường tại Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban phường tại Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2021

7

Kế hoạch 2725/KH-UBND về hoạt động công tác Dân số năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

2725/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác Dân số thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động công tác Dân số thành phố Hồ Chí Minh,Chiến lược dân số Hồ Chí Minh 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

8

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

34/2021/QD-UBND,Quyết định 34 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc của Ủy ban quận thuộc Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân quận,Quy chế của Ủy ban nhân dân quận thuộc Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2021

9

Kế hoạch 2427/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh

2427/KH-BCD,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêm vắc xin phòng COVID19 đợt 5 tại Hồ Chí Minh,Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID19 tại Hồ Chí Minh,Tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 đợt 5 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ------- CỘNG

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

10

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế của Sở Công Thương Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức của Sở Công Thương Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động của Sở Công Thương Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

11

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/2021/QD-UBND,Quyết định 27 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh,Bãi bỏ các Quyết định về cải cách hành chính Hồ Chí Minh,Chương trình cải cách hành chính Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

12

Quyết định 2402/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

2402/QD-UBND,Quyết định 2402 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quận Tân Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh 2021,Kế hoạch sử dụng đất quận Tân Bình Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

13

Quyết định 2268/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

2268/QD-UBND,Quyết định 2268 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quận 11 Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh 2021,Kế hoạch sử dụng đất Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

14

Quyết định 2267/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

2267/QD-UBND,Quyết định 2267 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

15

Quyết định 2269/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

2269/QD-UBND,Quyết định 2269 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Tân Phú,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh 2021,Kế hoạch sử dụng đất quận Tân Phú Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

16

Quyết định 2208/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

2208/QD-UBND,Quyết định 2208 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quận 4 Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh 2021,Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 Hồ Chí Minh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

17

Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2192/QD-UBND,Quyết định 2192 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Chỉ thị 16/2005/CT-UBND Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản về công tác quốc phòng Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2021

18

Quyết định 1334/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

1334/QD-UBND,Quyết định 1334 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Đức,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

19

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/2021/QD-UBND,Quyết định 18 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hệ số điều chỉnh giá đất Thành phố Hồ Chí Minh,Hệ số điều chỉnh giá đất Chí Minh năm 2021,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất Hồ Chí Minh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

20

Quyết định 1952/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

1952/QD-UBND,Quyết định 1952 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hóc Môn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192
server251