Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH PHO HA NOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61894 công văn

1

Công văn 4991/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4991/CTHN-TTHT,Công văn 4991 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Đăng ký người phụ thuộc Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc,Cá nhân nước ngoài có thu nhập từ tiền lương,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

2

Công văn 4860/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4860/CTHN-TTHT,Công văn 4860 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Đăng ký người phụ thuộc Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc,Vướng mắc về đăng ký người phụ thuộc,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

3

Công văn 3937/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

3937/CTHN-TTHT,Công văn 3937 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

4

Công văn 3722/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

3722/CTHN-TTHT,Công văn 3722 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn,Hướng dẫn thuế nhà thầu Cục thuế Hà Nội,Thuế nhà thầu dịch vụ tư vấn Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

5

Công văn 3618/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

3618/CTHN-TTHT,Công văn 3618 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

6

Công văn 3457/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

3457/CTHN-TTHT,Công văn 3457 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội,Cục Thuế Hà Nội trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

7

Công văn 3448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

3448/CTHN-TTHT,Công văn 3448 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

8

Công văn 3452/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

3452/CTHN-TTHT,Công văn 3452 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Cục Thuế Hà Nội trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

9

Công văn 3450/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

3450/CTHN-TTHT,Công văn 3450 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội,Cục thuế Hà Nội trả lời chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

10

Công văn 2546/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

2546/CTHN-TTHT,Công văn 2546 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân,Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội,Hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

11

Công văn 2549/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

2549/CTHN-TTHT,Công văn 2549 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Kê khai thuế thu nhập cá nhân Hà Nội,Vướng mắc kê khai thuế thu nhập cá nhân,Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

12

Công văn 1992/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1992/CTHN-TTHT,Công văn 1992 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

13

Công văn 1990/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1990/CTHN-TTHT,Công văn 1990 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Cục Thuế Hà Nội trả lời về chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

14

Công văn 1449/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1449/CTHN-TTHT,Công văn 1449 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế thu nhập cá nhân thuế nhà thầu,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân thuế nhà thầu,Cục Thuế Hà Nội trả lời vướng mắc thuế nhà thầu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

15

Công văn 1182/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1182/CTHN-TTHT,Công văn 1182 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội,Cục Thuế Hà Nội trả lời về chính sách thuế,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân thuế nhà thầu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

16

Công văn 991/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn cho chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

991/CTHN-TTHT,Công văn 991 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xuất hóa đơn cho chi nhánh Cục Thuế Hà Nội,Trả lời vướng mắc xuất hóa đơn cho chi nhánh,Cục thuế Hà Nội trả lời vướng mắc về xuất hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

17

Công văn 1071/CTHN-TTHT năm 2021 về ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

1071/CTHN-TTHT,Công văn 1071 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế,Chính sách ưu đãi thuế ,Vướng mắc ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

18

Công văn 282/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

282/CTHN-TTHT,Công văn 282 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

19

Công văn 103089/CTHN-TTHT năm 2020 về khấu hao tài sản cố định chờ thanh lý do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

103089/CTHN-TTHT,Công văn 103089 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Khấu hao tài sản cố định chờ thanh lý,Sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định,Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

20

Công văn 5855/UBND-KGVX năm 2020 về bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

5855/UBND-KGVX,Công văn 5855 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch,Hà Nội bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021,Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao Tết Dương lịch 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222