Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO HA NOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 126701 văn bản

1

Kế hoạch 80/KH-UBND về khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2020

80/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình khuyến nông,Khuyến nông thành phố Hà Nội,Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2020-2025 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

2

Kế hoạch 29/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020

29/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Khuyến công thành phố Hà Nội,Kế hoạch khuyến công năm 2020,Chương trình khuyến công Hà Nội,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

3

Thông báo 4354/TB-SGTVT năm 2020 về hoạt động vận tải hành khách trung chuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành

4354/TB-SGTVT,Thông báo 4354 2020,Thành phố Hà Nội,Hoạt động vận tải hành khách trung chuyển,Hoạt động vận tải hành khách Hà Nội,Vận tải hành khách trung chuyển thành phố Hà Nội,Giao thông - Vận tải UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

4

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Thành phố Hà Nội,Thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân,Thu phí lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội,Mức thu miễn giảm phí ở Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

5

Kế hoạch 85/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020

85/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin năm 2020,Công nghệ thông tin Hà Nội năm 2020,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

6

Kế hoạch 60/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2020

60/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Ngành nghề,Nông thôn,Lập kế hoạch ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/KH-UBND Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

7

Kế hoạch 50/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018

50/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chính sách khuyến công,Chương trình khuyến công,Đề án khuyến công,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/KH-UBND Hà Nội

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

8

Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch thành phố Hà Nội năm 2020

257/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh,Phòng trừ dịch bệnh,Phòng chống bệnh sốt xuất huyết,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 257/KH-UBND

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

9

Kế hoạch 50/KH-UBND về Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

50/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát triển năng lượng tái tạo thành phố Hà Nội,Phát triển năng lượng tái tạo năm 2021,Phát triển năng lượng tái tạo Hà Nội 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

10

Nghị quyết 30/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Thành phố Hà Nội,Đặt tên thôn tổ dân phố thành phố Hà Nội,Thành lập đặt tên thôn thành phố Hà Nội,Thành lập đặt tên thôn tổ dân phố,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

11

Kế hoạch 39/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019

39/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hoạt động công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Quản lý công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/KH-UBND

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

12

Kế hoạch 03/KH-UBND phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2017

03/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh,Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh,Tăng cường phòng chống dịch bệnh ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

13

Quyết định 629/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

629/QD-UBND,Quyết định 629 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội,Rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội,Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

14

Công điện 02/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố Hà Nội

02/CD-UBND,Công điện 02 2021,Thành phố Hà Nội,Hà Nội tăng cường phòng chống Covid-19,Quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19,Phòng chống dịch bệnh Covid 19,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN Số: 02/CĐ-UBND hồi 23 giờ 00 ngày 28/01/2021 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

15

Kế hoạch 17/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

17/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Giải quyết việc làm cho người lao động Hà Nội năm 2021,Việc làm cho người lao động Hà Nội năm 2021,Hà Nội giải quyết việc làm cho người lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

16

Kế hoạch 18/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2021

18/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn lao động vệ sinh lao động Hà Nội năm 2021,An toàn vệ sinh lao động Hà Nội năm 2021,An toàn lao động Hà Nội năm 2021,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

17

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Thành phố Hà Nội,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

18

Kế hoạch 07/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

07/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội,Quy định kiểm tra công vụ Hà Nội,Thực hiện tốt công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

19

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

06/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội,Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 2025,Phát triển giáo dục mầm non Hà Nội 2021 2025,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

20

Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2018 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2019

232/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh,Triển khai biện pháp phòng chống dịch,Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49