Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO HA DONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 117353 văn bản

1

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc thành phố Hà Đông do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

66/2009/QD-UBND,Quyết định 66 2009,Thành phố Hà Nội,Thanh tra xây dựng,Thí điểm thành lập,Thành phố Hà Đông,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2009

2

Nghị định 155/2006/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Tây

155/2006/ND-CP,Nghị định 155 2006,Chính phủ,Thành phố Hà Đông,Tỉnh Tây,Thành lập thành phố,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2006/NĐ-CP Nội, ngày

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

3

Nghị định 23/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Tây

23/2008/ND-CP,Nghị định 23 2008,Chính phủ,Thành phố Hà Đông,Thành phố Sơn Tây,Tỉnh Tây,Thành lập phường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 23/2008/NĐ-CP

Ban hành: 01/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

4

Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

2728/QD-UBND,Quyết định 2728 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức,Thành lập Cụm công nghiệp Đông La Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Nội 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

5

Kế hoạch 80/KH-UBND về khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2020

nước thực hiện hoạt động khuyến nông; Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp thành phố; các ngành hàng sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của Thành phố Hà Nội; Quyết

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

6

Kế hoạch 29/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020

hiện các văn bản của UBND Thành phố: Số 4892/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, số 21/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 về việc Ban hành “Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội; số 4804/UBND-KT ngày 29/10/2019 về việc bổ sung kế

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

7

Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Hồng , huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

lần đầu ngày 05/5/2004, sửa đổi lần thứ 7 ngày 26/9/2018; Vốn điều lệ 200 tỷ đồng. - Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Trọng Tiến; Chức danh: Giám đốc; Sinh ngày: 20/8/1959; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 110248957 cấp ngày 29/5/2010 do Công an thành phố Nội cấp; Địa chỉ thường trú tại: Thôn Trung, xã

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

8

Kế hoạch 05/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2020

05/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn lao động,Vệ sinh lao động,Cải thiện điều kiện làm việc,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

9

Quyết định 2582/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020

ty Điện lực thành phố Nội; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Đồng chí Bí thư Thành ủy; - Bộ Giáo

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

10

Quyết định 4583/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP BIÊN GIANG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

11

Quyết định 4592/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Liên , huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4592/QD-UBND,Quyết định 4592,Thành phố Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp ,Cụm công nghiệp,Huyện Đông Anh,Phát triển công nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

12

Kế hoạch 107/KH-UBND về Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

107/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề,Đánh giá tác động môi trường làng nghề Nội,Đánh giá tác động môi trường làng nghề 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

13

Quyết định 2743/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105407032 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; lần đầu ngày: 14/7/2011; thay đổi lần thứ 3 ngày: 08/11/2016; vốn điều lệ: 100 tỷ đồng. - Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Thuận; Sinh ngày: 10/02/1960; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

14

Kế hoạch 08/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

08/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Giải quyết việc làm,Người lao động,Xuất khẩu lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/KH-UBND

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

15

Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2018 về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2019

222/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn lao động,An toàn vệ sinh lao động,Đảm bảo an toàn lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 222/KH-UBND

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

16

Kế hoạch 85/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020

thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ vê việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015, Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

17

Kế hoạch 60/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2020

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 Thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

18

Quyết định 2791/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hà Giang, tỉnh Giang

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

19

Quyết định 5096/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

5096/QD-UBND,Quyết định 5096 2017,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất Nội ,Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

20

Quyết định 7235/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra Thành phố Hà Nội

dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Duy trì, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Hà Nội. 1.3. Công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.140.184