Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16315 công văn

1

Công văn 3522/UBND-KGVX năm 2021 về một số hoạt động trở lại và các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

3522/UBND-KGVX,Công văn 3522 2021,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động được phép hoạt động trở lại Đà Nẵng,Biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Phòng chống dịch Covid 19 Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

2

Công văn 2707/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

2707/UBND-KGVX,Công văn 2707 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tiếp tục dừng dịch vụ để phòng chống COVID Đà Nẵng,Dừng dịch vụ để phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Tiếp tục dừng dịch vụ để phòng chống COVID 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

3

Công văn 2581/UBND-KGVX năm 2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

2581/UBND-KGVX,Công văn 2581 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tạm dừng hoạt động không thiết yếu chống COVID,Tạm dừng hoạt động để phòng chống COVID Đà Nẵng,Phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

4

Công văn 158/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

158/TTg-CN,Công văn 158 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp,Quy hoạch phát triển khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng,Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đà Nẵng,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

5

Công văn 7079/UBND-KTTC năm 2020 về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra do thành phố Đà Nẵng ban hành

7079/UBND-KTTC,Công văn 7079 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chủ động ứng phó hậu quả do bão số 9 gây ra Đà Nẵng,Chủ động khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra Đà Nẵng,Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

6

Công văn 6346/UBND-SYT năm 2020 về chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6346/UBND-SYT,Công văn 6346 2020,Thành phố Đà Nẵng,Đà Nẵng chuyển sang trạng thái bình thường,Đà Nẵng hoạt động bình thường do kiểm soát được Covid-19,Đà Nẵng kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

7

Công văn 6055/UBND-SYT năm 2020 về tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6055/UBND-SYT,Công văn 6055 2020,Thành phố Đà Nẵng,Biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID 19,Chuyển trạng thái áp dụng biện pháp chống COVID 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

8

Công văn 8777/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8777/BGTVT-VT V/v: Khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Cục:

Ban hành: 06/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

9

Công văn 5896/UBND-VHXH năm 2020 về chuyển trạng thái áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5896/UBND-VHXH,Công văn 5896 2020,Thành phố Đà Nẵng,Áp dụng biện pháp phòng chống COVID-19 Đà Nẵng,Chuyển trạng thái phòng chống COVID-19,Đà Nẵng áp dụng biện pháp phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

10

Công văn 5316/UBND-VHXH năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Đà Nẵng ban hành

5316/UBND-VHXH,Công văn 5316 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phòng chống COVID 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg Đà Nẵng,Chỉ thị 16/CT-TTg phòng chống COVID 19 Đà Nẵng,Phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

11

Công văn 4998/UBND-KSTT năm 2020 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành

4998/UBND-KSTT,Công văn 4998 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phòng chống dịch Covid 19 Đà Nẵng,Triển khai công tác phòng chống dịch COVID 19,Phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

12

Công văn 4987/UBND-VHXH năm 2020 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

4987/UBND-VHXH,Công văn 4987 2020,Thành phố Đà Nẵng,Biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Đà Nẵng tăng cường triển khai phòng chống COVID 19,Đà Nẵng dừng kinh doanh ăn uống từ 30/07/2020,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

13

Công văn 4930/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành

4930/UBND-SYT,Công văn 4930 2020,Thành phố Đà Nẵng,Đà Nẵng khẩn trương phòng chống dịch COVID-19,Biện pháp kiểm soát phòng chống dịch Covid 19,Biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

14

Công văn 1906/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về khẩn trương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành

1906/SGDDT-CTrTT,Công văn 1906 2020,Thành phố Đà Nẵng,Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19,Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19,Công tác phòng chống dịch Covid 19 2020,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

15

Công văn 4869/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

4869/UBND-SYT,Công văn 4869 2020,Thành phố Đà Nẵng,Triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Khẩn trương phòng chống dịch Covid 19 Đà Nẵng,Tăng cường khẩn trương phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

16

Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

1899/SGDDT-CTrTT,Công văn 1899 2020,Thành phố Đà Nẵng,Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 ĐÀ NẴNG,Công tác phòng chống dịch Covid 19 2020,Phòng chống dịch Covid 19 Đà Nẵng,Giáo dục,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

17

Công văn 832/TTg-ĐMDN về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

832/TTg-DMDN,Công văn 832 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Đà Nẵng,Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

18

Công văn 3581/CT-KK&KTT năm 2017 về nộp thuế điện tử do Cục Thuế thành phố Đà Nẵng ban hành

3581/CT-KK&KTT,Công văn 3581 2017,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3581/CT-KK&KTT V/v nộp thuế điện tử Đà Nẵng, ngày 12

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2017

19

Công văn 624/VPCP-CN năm 2020 về triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng (văn

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

20

Công văn 3206/VPCP-KGVX năm 2017 kiến nghị của Hiệp hội du lịch thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hiệp hội du lịch thành phố Đà Nẵng Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 21-3/CTHHDLĐN ngày 21 tháng 3

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109