Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 131124 văn bản

1

Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng

1893/QD-UBND,Quyết định 1893 2021,Thành phố Đà Nẵng,Quy chế phối hợp quản lý Âu thuyền thành phố Đà Nẵng,Quy chế phối hợp quản lý Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng,Phối hợp quản lý Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

2

Quyết định 1836/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

1836/QD-UBND,Quyết định 1836 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Ngũ Hành Sơn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 2021,Kế hoạch sử dụng đất quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

3

Quyết định 1636/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

1636/QD-UBND,Quyết định 1636 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hoà Vang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

4

Quyết định 1614/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ,Kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

5

Quyết định 1577/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

1577/QD-UBND,Quyết định 1577 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hải Châu,Kế hoạch sử dụng đất quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

6

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Thành phố Đà Nẵng,Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng với Đà Nẵng,Hệ số điều chỉnh giá đất 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Đà Nẵng 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

7

Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

29/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm,Công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm Đà Nẵng,Triển khai hậu kiểm về an toàn thực phẩm Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

8

Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành

23/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện công tác trẻ em thành phố Đà Nẵng,Thực hiện công tác trẻ em Đà Nẵng năm 2021,Công tác trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

9

Quyết định 511/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

511/QD-UBND,Quyết định 511 2021,Thành phố Đà Nẵng,Chương trình thực hành tiết kiệm Đà Nẵng,Chương trình chống lãng phí Đà Nẵng,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

10

Quyết định 476/QĐ-UBND về kế hoạch đền bù giải tỏa dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

476/QD-UBND,Quyết định 476 2021,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch đền bù dự án thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch giải tỏa dự án thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch đền bù giải tỏa dự án Đà Nẵng,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

11

Quyết định 5000/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5000/QD-UBND,Quyết định 5000 2020,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch Công tác thanh niên Đà Nẵng,Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2021,Công tác thanh niên Đà Nẵng năm 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

12

Kế hoạch 10/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Đà Nẵng ban hành

10/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Công tác phòng chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng,Công tác phòng chống tham nhũng Đà Nẵng năm 2021,Phòng chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

13

Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

08/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm,Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Đà Nẵng,Bảo đảm an toàn thực phẩm Đà Nẵng năm 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

14

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Thành phố Đà Nẵng,Khung giá dịch vụ quản lý nhà chung cư,Khung giá dịch vụ vận hành nhà chung cư,Giá dịch vụ quản lý nhà chung cư Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

15

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn do thành phố Đà Nẵng ban hành

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn,Khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn Đà Nẵng,Quy định khung giá dịch vụ sử dụng Cảng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

16

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

45/2020/QD-UBND,Quyết định 45 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bảng giá tính thuế tài nguyên,Giá tính thuế tài nguyên Đà Nẵng,Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

17

Quyết định 5112/QĐ-UBND năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Đà Nẵng

5112/QD-UBND,Quyết định 5112 2020,Thành phố Đà Nẵng,Dự toán ngân sách nhà nước Đà Nẵng năm 2021,Công khai dự toán ngân sách nhà nước Đà Nẵng,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

18

Quyết định 5036/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nẵng

5036/QD-UBND,Quyết định 5036 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật,Sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật Đà Nẵng,Phê duyệt Điều lệ Hội Người Khuyết tật Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

19

Quyết định 4988/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng

4988/QD-UBND,Quyết định 4988 2020,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Đà Nẵng,Công tác cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng,Công tác cải cách hành chính Đà Nẵng năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

20

Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

338/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 338 2020,Thành phố Đà Nẵng,Đặt tên một số đường Đà Nẵng,Đặt tên đường thành phố Đà Nẵng,Đặt tên đường trên địa bàn Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141