Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO BAC LIEU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 45627 văn bản

1

Quyết định 15/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

15/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bạc Liêu,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

2

Quyết định 102/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

3

Quyết định 140/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

4

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHÂU HƯNG, HUYỆN VĨNH LỢI VÀ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

5

Quyết định 13/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 CỦA THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của

Ban hành: 26/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

6

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH TẠI CHỢ PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2017

7

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH TẠI CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN, THỰC PHẨM THÀNH PHỐ BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2017

8

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

19 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

9

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2010 thành lập thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu do Chính phủ ban hành

32/NQ-CP,Nghị quyết 32 2010,Chính phủ,Thành lập,Thành phố Bạc Liêu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 32/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2010

10

Quyết định 537/QĐ-TTg năm 2014 công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II TRỰC THUỘC TỈNH BẠC LIÊU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

11

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về Quy định tổ chức giao thông, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn nội ô thành phố Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

09/2012/QD-UBND,Quyết định 09 2012,Tỉnh Bạc Liêu,Tổ chức giao thông,Hoạt động vận tải đường bộ,Nội ô thành phố Bạc Liêu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

12

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu

--------------- Số: 08/2021/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ, NGÀNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ,

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

13

Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước do tỉnh Bạc Liêu ban hành

, thành phố Bạc Liêu. - Ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp quản trị tiên tiến trên thế giới vào quản lý; áp dụng công nghệ tin học, viễn thám để quản lý môi trường, dịch bệnh và các khâu trong chuỗi sản xuất ở các vùng sản xuất giống. 2.2. Nuôi tôm thương phẩm: - Xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm Bạc Liêu với

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

14

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu

- CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tư pháp (tự kiểm tra); - Trung tâm CB-TH (đăng công báo); - Lưu: VT, (TT024). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Cao Xuân Thu Vân QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU TỈNH BẠC LIÊU (Ban hành kèm theo

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

15

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Bạc Liêu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Bạc Liêu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

16

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính thể thức của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 382/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 24 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THỂ THỨC CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ,

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

17

Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của tỉnh Bạc Liêu

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thuộc ngành dọc và các cơ quan tư pháp, doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

18

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; - Đài PT-TH tỉnh, Báo Bạc Liêu; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Trường Đại học Bạc Liêu; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu VT, (Hn02). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

19

Quyết định 148/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

148/QD-UBND,Quyết định 148 2020,Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

20

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

trường; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Cao Xuân Thu Vân

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64