Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH LAP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9604 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 201.546 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 71.060 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12297:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

TCVN12297:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12297:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12297:2018 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - QUY TRÌNH THÀNH LẬP BỘ BẢN ĐỒ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Investigation, assessment of environmental geology - Procedue for estabplished the environmental

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2011/BTNMT về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN37:2011/BTNMT,Quy chuẩn QCVN37:2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 37:2011/BTNMT,Chuẩn hóa địa danh Việt Nam,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phục vụ công tác thành lập bản đồ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 37:2011/BTNMT VỀ CHUẨN HÓA ĐỊA DANH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ National technical Regulation on

Ban hành: 06/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5132:1990 về Quy phạm thành lập và trình duyệt báo cáo tính trữ lượng các mỏ dầu khí

TCVN5132:1990,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5132:1990,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5132 : 1990 QUY PHẠM THÀNH LẬP VÀ TRÌNH DUYỆT BÁO CÁO TÍNH TRỮ LƯỢNG CÁC MỎ DẦU KHÍ Instruction for formulating and submitting the report of resouces of petrolium and gas depodits

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

4

Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42:1990 về Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 - 1:1000 - 1:2000 - 1:5000 - 1:10000 - 1:25000 (phần trong nhà)

96TCN42:1990,Tiêu chuẩn ngành 96TCN42:1990,Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 96 TCN 42-90 QUY PHẠM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 VÀ 1/25.000 (PHẦN TRONG NHÀ) Quy phạm thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000

Ban hành: 09/08/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8478:2018 về Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN8478:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8478:2018,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulics structures - Element and volume of the topographic survey in design stages Lời nói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8477:2018 về Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN8477:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8477:2018,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8477:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulics structures - Element and volume of the geological survey in design stages Lời nói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-4:2018 (ISO 12782-4:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 4: Chiết các chất mùn từ mẫu thể rắn

TCVN12248-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-4:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-4:2018 ISO 12782-4:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 4: CHIẾT CÁC CHẤT MÙN TỪ MẪU

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-5:2018 (ISO 12782-5:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 5: Chiết các chất mùn từ mẫu nước

TCVN12248-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-5:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-5:2018 ISO 12782-5:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 5: CHIẾT CÁC CHẤT MÙN TỪ MẪU

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

ứng lực trước Khi xếp cấu kiện thành nhiều lớp trên công trường, cần chú ý những vấn đề sau đây. - Bảo đảm kê xếp và nâng chuyển cấu kiện dễ dàng khi lắp ghép, không gây hư hỏng các cấu kiện bên cạnh. - Chiều cao xếp chồng các lớp cấu kiện được xác định theo điều kiện kỹ thuật và điều kiện an toàn, và được chỉ dẫn trong biện pháp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

thanh. 2.2.2.2 Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời đứng độc lập có chiều cao tối thiểu tính từ điểm cao nhất của mặt đường đến cạnh dưới của màn hình là 5 m. 2.2.2.3 Trường hợp màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời gắn/ốp vào mặt ngoài công trình áp dụng quy định tại 2.2.1.7 và 2.2.1.8. 2.2.3 Đối với biển hiệu

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

bởi các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần biến đổi tần, nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng. Yêu cầu về phát xạ ngoài băng đối với thiết bị lặp được quy định đối với cả phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động và bảo vệ thiết bị thu của các

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung

TCVN12249:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12249:2018,***,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12249:2018 TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP - YÊU CẦU CHUNG Coal ash of thermal power plant using as backfill material - General requirements Lời nói đầu TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9376:2012 về Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

lắp 5.4. Dụng cụ gá lắp 5.4.1. Dụng cụ gá lắp thường dùng trong lắp ghép nhà ở tấm lớn là những thanh chống xiên có bộ phận tăng đơ và có các móc, vít, kẹp ở 2 đầu để neo giữ cấu kiện (Hình 8). Dụng cụ gá lắp được sử dụng trong quá trình hiệu chỉnh và liên kết tạm thời. 5.4.2. Dụng cụ gá lắp phải được tính toán để chịu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2015 (ISO 21748:2010) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong ước lượng độ không đảm bảo đo

chuẩn này đòi hỏi - ước lượng độ lặp tại, độ tái lập và độ đúng của phương pháp sử dụng, thu được bằng nghiên cứu phối hợp như mô tả trong TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2:1994), là sẵn có từ thông tin được công bố về phương pháp thử sử dụng. Điều này cung cấp ước lượng của thành phần phương sai trong và liên phòng thí nghiệm, cùng với ước lượng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-1:2018 (ISO 12782-1:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 1: Chiết oxit và hydroxit sắt vô định hình bằng axit ascorbic

TCVN12248-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-1:2018 ISO 12782-1:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 1: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-2:2018 (ISO 12782-2:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 2: Chiết oxit và hydroxit sắt tinh thể bằng dithionit

TCVN12248-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-2:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-2:2018 ISO 12782-2:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 2: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-3:2018 (ISO 12782-3:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 3: Chiết oxit và hydroxit nhôm bằng amoni oxalat/axit oxalic

TCVN12248-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-3:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-3:2018 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 3: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT NHÔM BẰNG AMONI

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10828:2015 (ISO 5752:1982) về Van kim loại dùng cho hệ thống lắp bích - Kích thước mặt lắp mặt và tâm đến mặt

TCVN10828:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10828:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10828:2015 ISO 5752:1982 VAN KIM LOẠI DÙNG CHO HỆ THỐNG ỐNG LẮP BÍCH - KÍCH THƯỚC MẶT ĐẾN MẶT VÀ TÂM ĐẾN MẶT Metal valves for use in flanged pipe systems - Face-to-face and centre-to-face dimensions Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

thay đổi đặc tính. 1.3.2.49. Thành phần chịu áp lực (Pressure boundary) là phần của nồi hơi gồm các bộ duy trì áp lực được kết nối hoặc lắp ráp vào mối ghép của nồi hơi, nồi hơi chứa chất lỏng (ví dụ thân, đỉnh, đáy và vòi nồi hơi nhưng không bao gồm các hạng mục như giá đỡ, kẹp, ống bọc... mà không chịu áp). 1.3.2.50. Thử áp lực

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11366-2:2016 về Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 2: Bạch đàn lai

cấp: thành phần cơ giới rất nhẹ (cát rời), thành phần cơ giới nhẹ (cát pha), thành phần cơ giới trung bình (từ thịt nhẹ đến thịt trung bình), thành phần cơ giới hơi nặng (từ thịt nặng đến sét nhẹ và sét trung bình), thành phần cơ giới rất nặng (sét nặng). 4  Điều kiện lập địa trồng rừng 4.1  Điều kiện khí hậu để trồng rừng Bạch đàn lai

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219