Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5079 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 195.156 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 69.974 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12297:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12297:2018 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - QUY TRÌNH THÀNH LẬP BỘ BẢN ĐỒ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Investigation, assessment of environmental geology - Procedue for estabplished the environmental radioactive maps Lời nói đầu TCVN 12297:2018 do Tổng Cục Địa chất và

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12533:2018 (ISO/ASTM 52303:2015) về Hướng dẫn lập bản đồ liều hấp thụ trong thiết bị chiếu xạ

Đơn vị nạp hàng (process load) Thể tích vật liệu có cấu hình nạp hàng xác định được chiếu xạ như một đơn vị độc lập. 3.1.11 Nhóm xử lý (processing category) Nhóm sản phẩm khác nhau có thể được xử lý cùng nhau. 3.1.11.1  Giải thích: Các nhóm xử lý có thể dựa trên các yêu cầu về khoảng cách, thành phần, mật độ hoặc liều.

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần biến đổi tần, nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng. Yêu cầu về phát xạ ngoài băng đối với thiết bị lặp được quy định đối với cả phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động và bảo vệ thiết bị thu của các thiết bị lặp trong băng tần hoạt động. Phát xạ không mong muốn

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung

nhiệt điện theo phương pháp lắc chiết với nước. 3.6 Tro xỉ nhiệt điện nhiễm mặn (salinity coal ash) Tro xỉ nhiệt điện sử dụng công nghệ xả thải tro xỉ ra bãi tồn chứa bằng nước mặn hoặc nước lợ. 4  Yêu cầu đối với tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp 4.1  Nước chiết từ tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8998:2018 (ASTM E 415-17) về Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8998:2018 ASTM E 415-17 THÉP CACBON VÀ THÉP HỢP KIM THẤP - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ CHÂN KHÔNG Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry Lời nói đầu TCVN 8998:2018 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Phải khảo sát, tính toán đảm bảo khả năng chịu lực của hàng rào/tường rào; Phải liên kết chắc chắn, cố định, sát vào hàng rào/tường rào. 2.2.2 Đối với màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời 2.2.2.1 Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh. 2.2.2.2 Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời đứng độc lập

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9376:2012 về Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9376:2012 NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP Residential building from precast reinforced concrete large panel - Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 9376:2012 được chuyển đổi từ 20 TCN 147:1986 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-3:2018 (ISO 12782-3:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 3: Chiết oxit và hydroxit nhôm bằng amoni oxalat/axit oxalic

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-3:2018 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 3: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT NHÔM BẰNG AMONI OXALAT/AXIT OXALIC Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-1:2018 (ISO 12782-1:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 1: Chiết oxit và hydroxit sắt vô định hình bằng axit ascorbic

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-1:2018 ISO 12782-1:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 1: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT SẮT VÔ ĐỊNH HÌNH BẰNG AXIT ASCORBIC Soil quality - Parameters for geochemical

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-2:2018 (ISO 12782-2:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 2: Chiết oxit và hydroxit sắt tinh thể bằng dithionit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-2:2018 ISO 12782-2:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 2: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT SẮT TINH THỂ BẰNG DITHIONIT Soil quality- Parameters for geochemical

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2015 (ISO 21748:2010) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong ước lượng độ không đảm bảo đo

phương sai giữa các nhóm biểu thị bằng độ lệch chuẩn thành phần phương sai giữa các nhóm sD độ lệch chuẩn ước lượng hoặc thực nghiệm của các kết quả thu được bằng phép đo lặp lại trên mẫu chuẩn sử dụng để kiểm tra việc kiểm soát độ chệch sinh

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12303:2018 (ISO/ASTM 52628:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ

phép của độ không đảm bảo trong một ứng dụng cụ thể. 7.5.3  Việc hiểu biết về các thành phần có đóng góp vào độ không đảm bảo là cần thiết khi đánh giá tầm quan trọng của các phép đo được thực hiện trong xử lý bức xạ. Ví dụ, trong việc lập bản đồ liều tương đối, một thành phần quan trọng duy nhất của độ không đảm bảo có thể là độ biến thiên

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11366-2:2016 về Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 2: Bạch đàn lai

(cát pha), thành phần cơ giới trung bình (từ thịt nhẹ đến thịt trung bình), thành phần cơ giới hơi nặng (từ thịt nặng đến sét nhẹ và sét trung bình), thành phần cơ giới rất nặng (sét nặng). 4  Điều kiện lập địa trồng rừng 4.1  Điều kiện khí hậu để trồng rừng Bạch đàn lai 4.1.1  Điều kiện khí hậu để trồng rừng Bạch đàn lai nhóm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

người ngồi và có kích thước đường bao như Hình 1. Hình 1: Xe lăn chuẩn 1.3.1.12. Hệ thống neo giữ xe lăn là hệ thống giữ không cho xe lăn tự di chuyển trong chỗ để xe lăn. 1.3.1.13. Cầu dẫn lên xuống toa xe là cơ cấu lắp trên toa xe tạo thành cầu để người dùng xe lăn có thể lên, xuống toa xe. 1.3.1.14. Bàn nâng xe lăn là

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7393-2:2009 (ISO 11137-2: 2006) về Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Bức xạ - Phần 2: Thiết lập liều tiệt khuẩn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7393-2: 2009 ISO 11137-2: 2006 TIỆT KHUẨN SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - BỨC XẠ - PHẦN 2: THIẾT LẬP LIỀU TIỆT KHUẨN Sterilization of health care products - Radiation -Part 2: Establishing the sterilization dose Lời nói đầu TCVN 7393-2: 2009, TCVN 7393-1: 2009 và TCVN 7393-3:

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-19:2016 (ISO 7240-19:2007) về Hệ thống báo cháy - Phần 19: Thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bảo dưỡng các hệ thống âm thanh dùng cho tình huống khẩn cấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-19:2016 ISO 7240-19:2007 HỆ THỐNG BÁO CHÁY- PHẦN 19: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG ÂM THANH DÙNG CHO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Fire detection and alarm systems - Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12021:2017 (ISO/ASTM 51707:2015) về Bảo vệ bức xạ - Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều xử lý bức xạ

đổi của đáp ứng liều kế đối với các phép đo lặp lại ở liều cho trước dẫn đến độ không đảm bảo tương ứng trong liều tính toán (xem A1.1). Các liều kế được chiếu xạ với cùng một liều sẽ biểu hiện sự thay đổi nội tại trong đáp ứng của chúng mà sự thay đổi đó có thể được mô tả và phân tích thống kê và do đó thành phần không bảo đảm này có thể được

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-28:2013 (EN 81-28:2003) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-28 : 2013 EN 81-28:2003 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 28: BÁO ĐỘNG TỪ XA TRÊN THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12019:2017 (ISO/ASTM 51261:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành hiệu chuẩn hệ đo liều thường quy cho xử lý bức xạ

lượng liều kế hoặc đáp ứng liều kế không bị chiếu xạ theo các hướng dẫn thực hành đo đã được thiết lập. 9.1.7.2  Đáp ứng của mỗi liều kế, độ lệch chuẩn của mẫu và hệ số biến thiên của phép đo tái lập ở mỗi mức liều phải được xác định và lập thành tài liệu. CHÚ THÍCH 6: Nói chung, nếu hệ số biến thiên ở bất kỳ mức liều nào lớn hơn giới

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7910:2017 (ISO/ASTM 51275:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành sử dụng hệ đo liều phim nhuộm màu bức xạ

cuve) Thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số và giá trị đại lượng đo được tương ứng. [TCVN 6165 (ISO/IEC Guide 99)] Giải thích Trong tiêu chuẩn đo liều xử lý bức xạ, thuật ngữ “đáp ứng liều kế” thường hay được sử dụng nhiều hơn thuật ngữ “chỉ thị”. 3.1.2 Liều kế (dosimeter) Dụng cụ có đáp ứng tái lập, đo được với bức xạ được

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.48.224