Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 81114 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 4797/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

4797/LDTBXH-TCCB,Công văn 4797 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Nâng bậc lương trước thời hạn,Nâng bậc lương khi lập thành tích xuất sắc,Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

2

Công văn 30674/SLĐTBXH-LĐ năm 2021 về rà soát, lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang thực tế có mặt trên địa bàn , phường, thị trấn do Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30674/SLDTBXH-LD,Công văn 30674 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Rà soát người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do COVID19,Lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn,Người có hoàn cảnh khó khăn do COVID19 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

3

Công văn 93620/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93620/CT-TTHT V/v chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp. Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH DABEEO Vina (Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình - Mễ

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

4

Công văn 81423/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

81423/CT-TTHT,Công văn 81423 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp,Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

5

Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

81423/CT-TTHT,Công văn 81423 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp,Cục Thuế Hà Nội hóa đơn thành lập doanh nghiệp,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hóa đơn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

6

Công văn 8209/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

8209/CTHN-TTHT,Công văn 8209 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Quy định về lập hóa đơn,Hướng dẫn nội dung hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

7

Công văn 8875/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

8875/CTHN-TTHT,Công văn 8875 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn điện tử,Quy định lập hóa đơn điện tử,Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2022

8

Công văn 1829/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1829/CTHN-TTHT,Công văn 1829 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng,Lập hóa đơn hoạt động xây dựng,Hướng dẫn lập hóa đơn hoạt động xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2022

9

Công văn 253/BHXH-TCCB năm 2016 phê duyệt việc thành lập Tổ nghiệp vụ do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

253/BHXH-TCCB,Công văn 253 2016,Bảo hiểm hội Việt Nam,Tổ nghiệp vụ Bảo hiểm hội,Quản lý Tổ nghiệp vụ,Thành lập Tổ nghiệp vụ BHXH,Quyền hạn trách nhiệm Tổ nghiệp vụ,Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm hội,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

10

Công văn 1211/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 do Văn phòng Chính phủ ban hành

chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Xây dựng; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

11

Công văn 54821/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

54821/CTHN-TTHT,Công văn 54821 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xác định thời điểm lập hóa đơn,Thời điểm lập hóa đơn thuế giá trị gian tăng,Thời điểm lập hóa đơn tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

12

Công văn 51359/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

51359/CTHN-TTHT,Công văn 51359 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hóa đơn điện tử đã lập,Xử lý với hóa đơn điện tử đã lập,Thực hiện xử lý hóa đơn điện tử đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

13

Công văn 48918/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

48918/CTHN-TTHT,Công văn 48918 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn khi sử dụng voucher Cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

14

Công văn 46422/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

46422/CTHN-TTHT,Công văn 46422 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

15

Công văn 10272/CT-TTHT năm 2020 về khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

10272/CT-TTHT,Công văn 10272 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Kê khai thuế,Doanh nghiệp,Trả lời chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

16

Công văn 1983/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về việc lập hóa đơn và xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1983/CTHN-TTHT,Công văn 1983 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập,Xử lý đối với hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

17

Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

lập biên bản Giám định y khoa Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng hỗ trợ Hội đồng giám định y khoa tạo lập Biên bản giám định y khoa theo quy định tại Thông tư 52/2016/TT-BYT ngày

Ban hành: 27/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

18

Công văn 40991/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

40991/CTHN-TTHT,Công văn 40991 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Xử lý đối với hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn xử lý với hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2021

19

Công văn 7241/VPCP-CN năm 2021 về kiến nghị thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

7241/VPCP-CN,Công văn 7241 2021,Văn phòng Chính phủ,Kiến nghị thành lập hãng hàng không,Thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa,Kiến nghị thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

20

Công văn 33105/CTHN-TTHT năm 2021 xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

33105/CTHN-TTHT,Công văn 33105 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập Cục Thuế,Xử lý đối với hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252