Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 75377 công văn

1

Công văn 4797/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

4797/LDTBXH-TCCB,Công văn 4797 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Nâng bậc lương trước thời hạn,Nâng bậc lương khi lập thành tích xuất sắc,Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

2

Công văn 81423/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

81423/CT-TTHT,Công văn 81423 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp,Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

3

Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

81423/CT-TTHT,Công văn 81423 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp,Cục Thuế Hà Nội hóa đơn thành lập doanh nghiệp,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hóa đơn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

4

Công văn 1211/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 do Văn phòng Chính phủ ban hành

chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Xây dựng; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

5

Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

lập biên bản Giám định y khoa Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng hỗ trợ Hội đồng giám định y khoa tạo lập Biên bản giám định y khoa theo quy định tại Thông tư 52/2016/TT-BYT ngày

Ban hành: 27/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

6

Công văn 253/BHXH-TCCB năm 2016 phê duyệt việc thành lập Tổ nghiệp vụ do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

253/BHXH-TCCB,Công văn 253 2016,Bảo hiểm hội Việt Nam,Tổ nghiệp vụ Bảo hiểm hội,Quản lý Tổ nghiệp vụ,Thành lập Tổ nghiệp vụ BHXH,Quyền hạn trách nhiệm Tổ nghiệp vụ,Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm hội,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

7

Công văn 1983/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về việc lập hóa đơn và xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1983/CTHN-TTHT,Công văn 1983 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập,Xử lý đối với hóa đơn đã lập Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

8

Công văn 10272/CT-TTHT năm 2020 về khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

10272/CT-TTHT,Công văn 10272 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Kê khai thuế,Doanh nghiệp,Trả lời chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

9

Công văn 707/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

Số: 707/BHXH-CNTT V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập giấy chứng

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

10

Công văn 5314/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5314/CTHN-TTHT,Công văn 5314 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn ủy nhiệm lập hóa đơn,Ủy nhiệm lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

11

Công văn 76650/CT-TTHT năm 2018 về cách lập hóa đơn khi bán hàng và chi phí thành lập Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76650/CT-TTHT,Công văn 76650 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Hóa đơn bán hàng,Thành lập chi nhánh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

12

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

17/LDTBXH-TCCB,Công văn 17 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ nâng bậc lương,Nâng bậc lương,Lập thành tích xuất sắc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

13

Công văn 108009/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

108009/CTHN-TTHT,Công văn 108009 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

14

Công văn 107999/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

107999/CTHN-TTHT,Công văn 107999 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

15

Công văn 108004/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

108004/CTHN-TTHT,Công văn 108004 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử,Thời điểm lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thời điểm ký hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

16

Công văn 4823/LĐTBXH-VL năm 2017 về chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

Số: 4823/LĐTBXH-VL V/v chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và hội nhận được nhiều ý kiến của các Sở Lao

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

17

Công văn 104147/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

104147/CTHN-TTHT,Công văn 104147 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Hướng dẫn hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

18

Công văn 101966/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

101966/CTHN-TTHT,Công văn 101966 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thời điểm lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn,Hướng dẫn chính sách thuế Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

19

Công văn 97747/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

97747/CT-TTHT,Công văn 97747 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

20

Công văn 95840/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

95840/CT-TTHT,Công văn 95840 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ngày lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn ngày lập hóa đơn điện tử,Tính hợp pháp của hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91