Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3799 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

trường đối với ô tô khách thành phố từ 17 chỗ trở lên (bao gồm cả chỗ dành cho người khuyết tật) để người khuyết tật tiếp cận sử dụng (sau đây gọi tắt là xe). 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe, linh kiện của xe và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12297:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

đồ nồng độ radon trong nhà; - Tìm hiểu nguyên nhân, đối tượng gây ra nồng độ radon; 6.2.2  Phương pháp, kỹ thuật thi công Phương pháp, kỹ thuật thi công tuân thủ theo TCVN 9416:2012. 6.3  Phương pháp đo phổ gamma 6.3.1  Mục đích đo phổ gamma mặt đất - Thành lập bản đồ hàm lượng (hoạt độ riêng) các nguyên tố phóng xạ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8478:2018 về Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN8478:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8478:2018,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulics structures - Element and volume of the topographic survey in design stages Lời nói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12571:2018 về Công trình thủy lợi thành phần nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN12571:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12571:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12571:2018 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÀNH PHẦN NỘI DUNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT, TÍNH TOÁN THỦY VĂN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulic structures - Components, contents of hydrological investigation, calculation

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-3:2018 (ISO 12782-3:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 3: Chiết oxit và hydroxit nhôm bằng amoni oxalat/axit oxalic

TCVN12248-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-3:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-3:2018 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 3: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT NHÔM BẰNG AMONI

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-1:2018 (ISO 12782-1:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 1: Chiết oxit và hydroxit sắt vô định hình bằng axit ascorbic

TCVN12248-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-1:2018 ISO 12782-1:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 1: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-2:2018 (ISO 12782-2:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 2: Chiết oxit và hydroxit sắt tinh thể bằng dithionit

TCVN12248-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-2:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-2:2018 ISO 12782-2:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 2: CHIẾT OXIT VÀ HYDROXIT

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8998:2018 (ASTM E 415-17) về Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không

thích, có khả năng cung cấp các thông số điện cho việc phát ra tia lửa một mẫu. Xem chi tiết ở 11.1. 6.3  Buồng phát tia lửa, được làm sạch tự động bằng khí acgon. Buồng phát tia lửa phải được lắp trực tiếp vào máy quang phổ và phải được gắn một giá đỡ phát tia lửa để giữ một vật mẫu phẳng và một điện cực dạng thanh nằm thấp hơn phía đối

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

kích thước như trong Hình 1 dùng làm cơ sở để thiết kế, chế tạo ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 1.3.4. Bàn nâng xe lăn (boarding lift) là bàn nâng lắp trên xe để người dùng xe lăn có thể lên xuống xe. 1.3.5. Cầu lên xuống xe (boarding ramp) là cơ cấu lắp trên xe tạo thành cầu để người dùng xe lăn có thể lên

Ban hành: 07/11/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2019 (ISO 21748:2017) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

sẵn có từ thông tin được công bố về phương pháp thử sử dụng. Điều này cung cấp ước lượng của thành phần phương sai bên trong và liên phòng thí nghiệm, cùng với ước lượng của độ không đảm bảo gắn với độ đúng của phương pháp; - Phòng thí nghiệm khẳng định rằng việc thực hiện phương pháp thử của mình nhất quán với hiệu năng được thiết lập của

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-1:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I

Lớp chú dẫn bản đồ (tên khu vực xây dựng bản đồ)_ma chữ Lớp ký hiệu các chỉ tiêu lập địa thể hiện trên bản đồ Phụ lục H (Tham khảo) Mẫu trình bày bản đồ lập địa cấp I Phụ lục I (Tham khảo) Kinh tuyến trục các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

(manhole top) Phần bên trên hầm bao gồm vai (thành), cổ và nắp hầm. 1.4.24. Nắp bể (chamber cover) Phần có thể đậy hoặc mở ra để thi công cáp. 1.4.25. Rãnh cáp (trench) Rãnh đào dùng để lắp đặt cống cáp hoặc đặt cáp chôn trực tiếp. 1.4.26. Tủ cáp (cross connection cabinet - CCC) Một kết cấu dạng khung hộp bằng kim

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

dự kiến cho từng hoạt động theo kế hoạch phải dựa trên đánh giá phù hợp theo kinh nghiệm. 4.2.4  Thời gian dự phòng dự kiến - TC 4.2.4.1  Thời gian dự phòng phải được bổ sung để bao gồm: - Sự không chắc chắn trong thời gian hoạt động được lập - Các tình huống dự phòng có thể sẽ cần thêm thời gian để hoàn thành hoạt động

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố

1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe, linh kiện của xe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố từ 17 chỗ trở lên. 1.3. Giải thích

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-19:2016 (ISO 7240-19:2007) về Hệ thống báo cháy - Phần 19: Thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bảo dưỡng các hệ thống âm thanh dùng cho tình huống khẩn cấp

TCVN7568-19:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-19:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-19:2016 ISO 7240-19:2007 HỆ THỐNG BÁO CHÁY- PHẦN 19: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, CHẠY THỬ VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG ÂM THANH DÙNG CHO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Fire detection and alarm systems - Part 19: Design, installation,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2011/BTNMT về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN37:2011/BTNMT,Quy chuẩn QCVN37:2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 37:2011/BTNMT,Chuẩn hóa địa danh Việt Nam,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phục vụ công tác thành lập bản đồ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 37:2011/BTNMT VỀ CHUẨN HÓA ĐỊA DANH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ National technical Regulation on

Ban hành: 06/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12109-2:2018 (ISO 16143-2:2014) về Thép không gỉ thông dụng - Phần 2: Bán thành phẩm, thép thanh, thép thanh que và thép hình chịu ăn mòn

TCVN12109-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12109-2:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12109-2:2018 ISO 16143-2:2014 THÉP KHÔNG GỈ THÔNG DỤNG - PHẦN 2: BÁN THÀNH PHẨM, THÉP THANH, THÉP THANH QUE VÀ THÉP HÌNH CHỊU ĂN MÒN Stainless steels for general purposes - Part 2: Corrosion-resistant semi-finished

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

ứng lực trước Khi xếp cấu kiện thành nhiều lớp trên công trường, cần chú ý những vấn đề sau đây. - Bảo đảm kê xếp và nâng chuyển cấu kiện dễ dàng khi lắp ghép, không gây hư hỏng các cấu kiện bên cạnh. - Chiều cao xếp chồng các lớp cấu kiện được xác định theo điều kiện kỹ thuật và điều kiện an toàn, và được chỉ dẫn trong biện pháp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8478:2010 về công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN8478:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8478:2010,***,Công trình thủy lợi,Yêu cầu thành phần khối lượng ,Khảo sát địa hình,Giai đoạn lập dự án và thiết kế,TCVN 8478:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

bởi các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần biến đổi tần, nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng. Yêu cầu về phát xạ ngoài băng đối với thiết bị lặp được quy định đối với cả phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động và bảo vệ thiết bị thu của các

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32