Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" THANH LAP PHUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9860 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

QCVN17:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN17:2018,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities Lời nói đầu QCVN 17:2018/BXD do Viện

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

QCVN102:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN102:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Công nghiệp QCVN 102:2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT NỒI HƠI LẮP ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Safe Work of Boiler on Offshore installation

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12579:2019 về Bê tông nhựa - Xác định độ bền mỏi theo phương pháp uốn dầm sử dụng tải trọng lặp

TCVN12579:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12579:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12579:2019 BÊ TÔNG NHỰA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MỎI THEO PHƯƠNG PHÁP UỐN DẦM SỬ DỤNG TẢI TRỌNG LẶP Asphalt Concrete - Determination of fatigue failure of compacted asphalt concrete subjected to repeated flexural bending Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

4

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia QCVN 17:2013/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

thích từ ngữ 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Nguyên tắc quy hoạch xây dựng lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với bảng quảng cáo 2.2.1. Khu vực ngoài đô thị 2.2.2. Trong nội thành, nội thị 2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với màn hình điện tử 2.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với biển hiệu, bảng quảng

Ban hành: 31/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy

quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam (tên và mã HS của các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn này).

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12846:2020 về Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

TCVN12846:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12846:2020,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12846:2020 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Hydraulics structures - Components, Contents Requirements tor Technical Design and Detail Design Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13332:2021 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

thành phần); EN 148 -1:1987, Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Standard thread connection (Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Ren của tấm che mặt - Mối nối ren tiêu chuẩn); EN 148 - 2:1987, Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Centre thread connection (Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Ren

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10939:2015 (ISO 10768:2010) về Giầy dép - Phương pháp xác định độ bền của vật liệu đàn hồi dùng trong giầy dép đối với sự kéo giãn lặp đi lặp lại - Độ bền mỏi

TCVN10939:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10939:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10939:2015 ISO 10768:2010 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI DÙNG TRONG GIẦY DÉP ĐỐI VỚI SỰ KÉO GIÃN LẶP ĐI LẶP LẠI - ĐỘ BỀN MỎI Footwear - Test method for the determination of the resistance

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6567:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm từ động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

được nêu trong tiêu chuẩn này. 5.1.3. Phương thức kiểm soát khí thải Bất kỳ thành phần thiết kế và phương thức kiểm soát khí thải (ECS) nào có thể ảnh hưởng đến các chất khí và hạt gây ô nhiễm từ động cơ điêzen và động cơ khí phải được thiết kế, chế tạo và lắp ráp sao cho động cơ phù hợp với tiêu chuẩn này trong điều kiện sử dụng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2019 (ISO 21748:2017) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

sẵn có từ thông tin được công bố về phương pháp thử sử dụng. Điều này cung cấp ước lượng của thành phần phương sai bên trong và liên phòng thí nghiệm, cùng với ước lượng của độ không đảm bảo gắn với độ đúng của phương pháp; - Phòng thí nghiệm khẳng định rằng việc thực hiện phương pháp thử của mình nhất quán với hiệu năng được thiết lập của

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-41:2018 (EN 81-41:2010) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đặc biệt chở người và hàng – Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

° so với phương thẳng đứng; - Dành cho người có hoặc không có xe lăn; - Được giữ và dẫn động bằng bánh răng - thanh răng, cáp bện, xích, vít - đai ốc, ma sát/lực bám giữa các bánh xe và đường chạy, xích dẫn hướng, cơ cấu cắt kéo hoặc kích thủy lực (trực tiếp hoặc gián tiếp); - Lắp trong giếng thang được bao che; - Có tốc độ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11243:2016 về Thép thanh dự ứng lực - Phương pháp thử kéo đồng bộ

TCVN11243:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11243:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars - Test method for pull of synchronic system Lời nói đầu TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7427-2:2014 (ISO 5403-2:2011) về Da - Xác định độ bền nước của da mềm dẻo - Phần 2: Phương pháp nén góc lặp đi lặp lại (Maeser)

TCVN7427-2:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7427-2:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7427-2:2014 ISO 5403-2:2011 DA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NƯỚC CỦA DA MỀM DẺO - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP NÉN GÓC LẶP ĐI LẶP LẠI (MAESER) Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 2: Repeated angular

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7427-1:2014 (ISO 5403-1:2011) về Da - Xác định độ bền nước của da mềm dẻo - Phần 1: Phương pháp nén thẳng lặp đi lặp lại (máy đo độ thẩm thấu)

TCVN7427-1:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7427-1:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7427-1:2014 ISO 5403-1:2011 DA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NƯỚC CỦA DA MỀM DẺO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP NÉN THẲNG LẶP ĐI LẶP LẠI (MÁY ĐO ĐỘ THẨM THẤU) Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 1: Repeated

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10447:2014 (ISO 22776:2004) về Giầy dép - Phương pháp thử các phụ liệu: Băng dính velcro - Độ bền dính trượt trước và sau khi dính lặp đi lặp lại

chiều rộng tạo thành phần dính kín, ấn nhẹ bằng tay. 8.1.3. Bộ phận trục lăn (5.2) quay theo phương ngang ở vận tốc khoảng 200 mm/s dọc băng dính theo một hướng, ngay lập tức quay theo phương ngang theo hướng ngược lại, sau đó lật các băng dính khớp nhau lên. CHÚ THÍCH Các băng dính được lật để giảm thiểu độ cong. 8.1.4. Lặp lại cách

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

bình chịu áp lực khi vận hành dưới mức nguy hiểm cho phép. 10  Cho phép bố trí các hộp, ống ở hai bên thành phương tiện giao thông được lắp đặt bình chịu áp lực để chứa đựng, bảo quản các ống dẫn, phụ tùng. 11  Không được hàn thêm trên thân bình chịu áp lực các giá đỡ để chứa những hàng hóa không thuộc quy định vận chuyển của phương

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12798:2019 (ISO 6976:2016) về Khí thiên nhiên - Phương pháp tính nhiệt trị, khối lượng riêng, tỷ khối và chỉ số Wobbe từ thành phần

TCVN12798:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12798:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12798:2019 ISO 6976:2016 KHÍ THIÊN NHIÊN - PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHIỆT TRỊ, KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TỶ KHỐI VÀ CHỈ SỐ WOBBE TỪ THÀNH PHẦN Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10448:2014 (ISO 22777:2004) về Giầy dép - Phương pháp thử các phụ liệu: Băng dính velcro - Độ bền bóc tách trước và sau khi dính lặp đi lặp lại

TCVN10448:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10448:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10448:2014 ISO 22777:2004 GIẦY DÉP – PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC PHỤ LIỆU: BĂNG DÍNH VELCRO – ĐỘ BỀN BÓC TÁCH TRƯỚC VÀ SAU KHI DÍNH LẶP ĐI LẶP LẠI Footwear – Test methods for accessories: Touch and close fasteners – Peel strength

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7997:2009 về Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt

TCVN7997:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7997:2009,***,Phương pháp lắp đặt,Cáp điện lực đi ngầm trong đất ,TCVN 7997:2009,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7997:2009 CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT Power cable buried ground - Installation methods Lời nói đầu TCVN 7997 : 2009 được xây

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12297:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

bản đồ đẳng trị với các vùng màu tăng dần tương ứng từ vàng đến đỏ. 6  Phương pháp kỹ thuật thành lập các bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên 6.1  Phương pháp đo bức xạ gamma môi trường 6.1.1  Mục đích đo bức xạ gamma môi trường - Thành lập bản đồ suất liều gamma ngoài nhà; - Thành lập bản đồ suất liều bức xạ gamma trong

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43