Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP HOI DONG VAT GIA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74642 văn bản

1

Quyết định 264-CP năm 1981 về việc thành lập Hội đồng Vật giá của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 264-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 264-CP NGÀY 30-6-1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VẬT GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nghị

Ban hành: 30/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

2

Nghị định 435-TTg năm 1959 sửa đổi Nghị định 271-TTg về thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành

VẬT GIÁ TẠI THỦ TƯỚNG PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành lậpHội đồng vật giá” tại Thủ tướng phủ; Căn cứ nghị quyết hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ họp ngày 24 tháng 11 năm 1959; NGHỊ ĐỊNH: Điều 1: - Điều 1 và điều 2 của Nghị định số 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành

Ban hành: 07/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

3

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi do thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2019/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 27 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÀ, CÔNG

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

4

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hùng QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 04 /2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

5

Quyết định 16/2016/QĐ-TTg quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đạo phòng; chống dịch bệnh động vật các cấp. Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quyết định này quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp, bao gồm: 1. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật ở trung ương (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo quốc gia). 2.

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

6

Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. 3. Khu vực sinh cảnh sống thường xuyên, tập trung của các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được nghiên cứu làm cơ sở để thành lập các khu rừng đặc dụng. 4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, xây dựng công trình, điều

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

7

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban đảng, đoàn thể tỉnh; - Sở Tư pháp; - Công báo; - Lưu: VT, NC/ĐTXD.(MN) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hùng QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ NHÀ VÀ VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Ban hành kèm

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

8

Kế hoạch 17/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/KH-UBND Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

9

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thành phố Hà Nội

145/KH-UBND ngày 15/12/2011 của UBND Thành phố triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Xét đề nghị của Công an Thành phố tại Tờ trình số 367/TTr-CAHN- PV11-PC64 ngày 6/12/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT)

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

10

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2016 phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 178/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

11

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

THÀNH LẬP CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông

Ban hành: 28/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

12

Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2016 về ký Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền lây từ động vật sang người do Chính phủ ban hành

QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền lây từ động vật sang người (ACCAHZ). Điều 2. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định ACCAHZ. Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục phê

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

13

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

14

Quyết định 4137/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

15

Quyết định 1037/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

16

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại động vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

rông cắn người có chiều hướng gia tăng, đặc biệt có trường hợp người tử vong vì bị chó cắn gây bức xúc cho dư luận và cộng đồng. Nguyên nhân do: Nhiều địa phương chưa có quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng; chưa thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại; chưa

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

17

Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

18

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình

vụ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình (Sau đây viết tắt là Ban Quản lý). Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo quản một phần chi phí hoạt động, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

19

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ số liệu của Chi cục Thống kê huyện về năng suất, sản lượng để xác định năng suất, giá bán trung bình tại thời điểm thu hồi đất để làm cơ sở đề nghị mức bồi thường chung cho toàn khu vực dự án, gửi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau dây

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

20

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2017 về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/KH-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35