Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH HOA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 237950 văn bản

1

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

859/QD-UBND,Quyết định 859 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành thành phố Thanh Hóa,Phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành Thanh Hóa,Phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

2

Nghị quyết 275/NQ-HĐND năm 2020 về tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

275/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Chủ trương thành lập các phường thuộc tỉnh Thanh Hóa,Tán thành chủ trương thành lập phường Thanh Hóa,Thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

3

Quyết định 1979/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

1979/QD-UBND,Quyết định 1979 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1979/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

4

Quyết định 3761/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3761/QD-UBND,Quyết định 3761 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa 2021,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

5

Quyết định 3797/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3797/QD-UBND,Quyết định 3797 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch triển khai Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa,Công tác phòng chống dịch Covid19 tỉnh Thanh Hóa,Triển khai Tổng đài 1022 hỗ trợ phòng Covid19 Thanh Hóa,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

6

Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa

3942/QD-UBND,Quyết định 3942 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa,Ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa,Bộ chỉ thị môi trường 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2021

7

Nghị quyết 1108/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1108/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1108 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập phường thuộc thành phố Thanh Hóa,Phường thuộc thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa,Thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

8

Quyết định 840/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

840/QD-UBND,Quyết định 840 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 840/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

9

Quyết định 174/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2021

174/QD-UBND,Quyết định 174 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,Chương trình công tác Tư pháp năm 2021,Chương trình công tác Tư pháp Thanh Hóa 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

10

Quyết định 3314/QĐ-UBND năm 2020 về giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa

3314/QD-UBND,Quyết định 3314 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ Thanh Hóa,Quy định giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ,Giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

11

Quyết định 755/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

755/QD-UBND,Quyết định 755 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 755/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

12

Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2234/QD-UBND,Quyết định 2234 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2234/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 6 năm

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

13

Nghị quyết 386/2021/NQ-HĐND về chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033

386/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 386 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa,Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa,Xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến 2033,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

14

Kế hoạch 85/KH-UBND về đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021

85/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Công tác y tế ứng phó với thảm họa Thanh Hóa,Đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa,Kế hoạch ứng phó với thảm họa tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

15

Quyết định 3795/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

3795/QD-UBND,Quyết định 3795 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

16

Quyết định 3716/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa

3716/QD-UBND,Quyết định 3716 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa,Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa,Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

17

Quyết định 914/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

914/QD-UBND,Quyết định 914 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 914/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 15 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

18

Quyết định 3487/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

3487/QD-UBND,Quyết định 3487 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 2025,Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

19

Quyết định 3414/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3414/QD-UBND,Quyết định 3414 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Điều trị COVID 19 tỉnh Thanh Hóa,Phương án điều trị COVID 19 tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Phương án điều trị COVID 19 tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

20

Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

3321/QD-UBND,Quyết định 3321 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến 2030,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108