Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 335 tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

2

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 245:2000 về gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TCXD245:2000,Tiêu chuẩn XDVN TCXD245:2000,***,TCXD 245:2000 ,Gia cố nền đất yếu,Bấc thấm thoát nước,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 245 : 2000 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC Ground Improvement by Prefabricated Vertical Drain (PVD) 1. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn Tiêu chuẩn này quy định những

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 229:1999 về Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737:1995

TCXD229:1999,Tiêu chuẩn XDVN TCXD229:1999,***,Chỉ dẫn tính toán thành phần động ,Tải trọng gió ,TCVN 2737:1995,TCXD229:1999,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 229 : 1999 CHỈ DẪN TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 2737 : 1995. Guidance for determination of dynamic component of the wind

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 232:1999 về hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu

TCXD232:1999,Tiêu chuẩn XDVN TCXD232:1999,***,Hệ thống thông gió,Điều hòa không khí và cấp lạnh ,Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu,TCXD 232:1999,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 232:1999 HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CẤP LẠNH - CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Ventilating, air-conditioning and cooling system -

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 226:1999 về Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

TCXD226:1999,Tiêu chuẩn XDVN TCXD226:1999,***,Phương pháp thí nghiệm hiện trường,Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ,Đất xây dựng,TCXD 226:1999,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 226 : 1999 ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG - THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT) Soil - Fiel testing method - Standard penetration test

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

6

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 231:1999 về Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

TCXD231:1999,Tiêu chuẩn XDVN TCXD231:1999,Bộ Xây dựng,Chất kết dính vôi ,Đá bazan,TCXD 231:1999 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 231: 1999 CHẤT KẾT DÍNH VÔI - ĐÁ BAZAN YÊU CẦU KỸ THUẬT LỜI NÓI ĐẦU TCXD 231: 1999 do Xí nghiệp vôi - đá Đông Tân - Sở Xây dựng Thanh Hoá biên soạn; Vụ Khoa học Công nghệ đề

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

7

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 206:1998 về cọc khoan nhồi – yêu cầu về chất lượng thi công do Bộ Xây dựng ban hành

TCXD206:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD206:1998,Bộ Xây dựng,TCXD206:1998 ,Cọc khoan nhồi,Yêu cầu về chất lượng thi công,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 206 : 1998 CỌC KHOAN NHỒI – YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG Bored piles – Requirements for quality of construction 1. Nguyên tắc chung 1.1. Tiểu chuẩn này quy định

Ban hành: 06/01/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 215:1998 về phòng cháy chữa cháy – từ vựng – phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD215:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD215:1998,***,TCXD 215:1998 ,Phòng cháy chữa cháy,Từ vựng ,Phát hiện cháy và báo động cháy TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 215 : 1998 (ISO 8421-3 : 1989) PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY Fire protection - Vocabulary - Fire detection and alarm 1. Phạm vi

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 216:1998 về phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thiết bị chữa cháy

TCXD216:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD216:1998,***,Thiết bị chữa cháy ,Phòng cháy chữa cháy,Từ vựng ,TCXD 216:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 216 : 1998 (ISO 8421-4 : 1990) PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - THIẾT BỊ CHỮA CHÁY Fire protection - Vocabulary - Fire extinction equipment 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

10

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 214:1998 về Bản vẽ kỹ thuật - Hệ thống ghi mã và trích dẫn (tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan

TCXD214:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD214:1998,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 214 : 1998 BẢN VẼ KĨ THUẬT - HỆ THỐNG GHI MÃ VÀ TRÍCH DẪN (THAM CHIẾU) CHO BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Technical drawings - Coding and referecing systems for building and civil engineering drawings and associated

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

11

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 223:1998 về Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện

TCXD223:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD223:1998,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 223 : 1998 BẢN VẼ KĨ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ THỂ HIỆN Technical drawings - Greneral principles of presentation 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung của việc thể hiện, áp dụng cho các

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

12

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 207:1998 bộ lọc bụi tĩnh điện - sai số lắp đặt

TCXD207:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD207:1998,***,TCXD 207:1998 ,Bộ lọc bụi tĩnh điện ,Sai số lắp đặt,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 207 : 1998 BỘ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN - SAI SỐ LẮP ĐẶT Electrostatic preciptator – Installation tolerance 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt bộ lọc bụi

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 204:1998 về bảo vệ công trình xây dựng - phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCXD204:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD204:1998,***,Bảo vệ công trình xây dựng ,TCXD204:1998,Phòng chống mối ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 204 : 1998 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI Protection of buildings - Prevention and protection from subterranean termites for bulding under

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 về móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế

TCXD205:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD205:1998,***,TCXD205:1998 , Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 205 : 1998 MÓNG CỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Pile foundation - Specifications for design 1. Nguyên tắc chung 1.1. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 217:1998 về phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCXD217:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD217:1998,***,Phòng cháy chữa cháy,Từ vựng ,Thuật ngữ chuyên dùng,Cứu nạn,Xử lý vật liệu nguy hiểm,TCXD 217:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 217 : 1998 (ISO 8421-8 : 1990) PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG CHO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ VẬT LIỆU NGUY

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 218:1998 về Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung

TCXD218:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD218:1998,***,Hệ thống phát hiện cháy ,Phát hiện cháy và báo động cháy, TCXD 218:1998 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 218 : 1998 (ISO 7240-1 : 1988) HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY - QUY ĐỊNH CHUNG Fire detection and alarm system - General 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 208:1998 về Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCXD208:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD208:1998,***,Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng,Phụ gia cho xi măng,Đá bazan,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,TCXD 208:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 208 : 1998 ĐÁ BAZAN LÀM PHỤ GIA CHO XI MĂNG - YÊU CẦU KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Basalt - additive for cement – Technical

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

18

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 201:1997 về nhà cao tầng - kĩ thuật sử dụng giáo treo

TCXD201:1997,Tiêu chuẩn XDVN TCXD201:1997,***,TCXD 201:1997,Nhà cao tầng,kỹ thuật sử dụng giáo treo,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 201 : 1997 NHÀ CAO TẦNG - KĨ THUẬT SỬ DỤNG GIÁO TREO High rise building - Guide for the use of hanging formwork 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định ph­ương pháp

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 200:1997 về nhà cao tầng - kĩ thuật về bê tông bom

TCXD200:1997,Tiêu chuẩn XDVN TCXD200:1997,***,TCXD 200:1997,Nhà cao tầng,Kĩ thuật về bê tông bom,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 200:1997 NHÀ CAO TẦNG - KĨ THUẬT VỀ BÊ TÔNG BOM High rise building - Technical guide for pumping concrete 1. Quy đinh chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện kĩ

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

20

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 202:1997 về nhà cao tầng - thi công phần thân

TCXD202:1997,Tiêu chuẩn XDVN TCXD202:1997,***,TCXD 202:1997,Nhà cao tầng thi công phần thân,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 202 : 1997 NHÀ CAO TẦNG - THI CÔNG PHẦN THÂN High rise building - Guide for construction of the superstruction 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những điểm cần thiết

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220